Feliratkozás Vélemény

2022. augusztus

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. augusztus 1-jén 154 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 47 db MSZ EN, 37 db MSZ EN ISO, 32 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ EN ISO/IEEE, 6 db MSZ CEN/TR, 17 db MSZ CEN/TS, 2 db MSZ CEN ISO/TR, 5 db MSZ CEN ISO/TS, 3 db MSZ CWA, 2 db MSZ IEC, 1 db MSZ ISO.

tovább

2022. augusztus 1-jén összesen 79 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 78 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 1 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. augusztus 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Augusztusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. augusztus 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Nemzeti szabványosító műszaki bizottság tevékenységi területének bővítése

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsa 2022. július 21-én a 15/2022. számú SZT határozatával jóváhagyta az MSZT/MB 123 műszaki bizottság tevékenységi területének bővítését.

tovább


Nemzeti szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. augusztus 1-jén 3 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ IEC 60050-447 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 447. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek, MSZ IEC/TS 61836 Fotovillamos napenergia-rendszerek. Szakkifejezések, meghatározások és jelképek szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületbe egy új tag lépett be, amely tíz műszaki bizottság munkájában vesz részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Megújult az MSZT Webáruház – változások a szolgáltatásban

Újdonság, hogy a vásárlók az MSZT honlapján a Szolgáltatások aloldalon az Ügyintézési felületen tudnak regisztrálni; az elektronikus formátumban megrendelt szabvány(ok) felhasználói fiókba kerülnek és onnan 10 napig tölthető(k) le; a felhasználói fiókban automatikusan megjelenik a letöltött szabványok jegyzéke; bankkártyás fizetés esetében elektronikus számla készül, amelyet egy külön e-mailben megküldött linkről lehet letölteni. Ezzel egyidejűleg megszűnik a CD-ROM-on való vásárlás lehetősége; elektronikus fájlformátumú megrendelés esetén az e-mailben és letöltési linken történő teljesítés; bankkártyás fizetés esetén a hagyományos papíralapú számlázás.

tovább


Önjáró ipari targoncák kiegészítő biztonsági követelményei – MSZ EN 16307-1 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 16307-1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat szabvány tárgya a zajkibocsátás, a rezgések, a láthatóság, az elektromágneses sugárzás okozta veszélyek, veszélyhelyzetek, illetve veszélyes események. Kiegészítő követelményeket tartalmaz a haladási sebességre, a fékekre, a haladás és a fékezés kezelőszerveire, az emelőláncokra, az emelőoszlop billentésére és a villakocsi reteszelésére, a vezetőülésre, a targoncavezető-visszatartó biztonsági rendszerre, a zúzás, a nyírás és a befogás/beszorulás elleni védelemre, a használati utasításra és jelölésekre.

tovább


Változtatható kinyúlású forgó felsővázas terepjáró targoncák biztonsági követelményei – MSZ EN 1459-2:2015+A1 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 1459-2:2015+A1 Terepjáró targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 2. rész: Változtatható kinyúlású forgó felsővázas targoncák szabvány az általános biztonsági követelményeket, a rendeltetésnek megfelelő, valamint a gyártó szerint előre látható rendellenes használat során előforduló veszélyeket, veszélyhelyzeteket, illetve veszélyes eseményeket írja le. A mellékletek megadják a pedálok felépítésére és elrendezésére vonatkozó szabályokat és ismertetik a rendszeres és eseti terheléseket.

tovább


Kőanyaghalmazok vizsgálószitái – MSZ EN 933-2 magyarul

A számtalan szabvány rendelkező hivatkozásai között szereplő, magyar nyelven megjelent MSZ EN 933-2:2020 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete szabvány táblázatban foglalja össze a kőanyaghalmazok szemnagyságának meghatározásához használt vizsgálósziták névleges nyílásméreteit.

tovább


Kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzői, gyártási követelményei és vizsgálati módszerei – az MSZ EN 50525 szabványsorozat négy része magyar nyelven

Megjelentek magyar nyelven az MSZ EN 50525 Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig szabványsorozat MSZ EN 50525-2-11 hőre lágyuló PVC szigetelésű, hajlékony vezetékek; MSZ EN 50525-2-12 hőre lágyuló PVC szigetelésű, rugózó vezetékek; MSZ EN 50525-2-21 térhálósított elasztomer szigetelésű, hajlékony vezetékek; MSZ EN 50525-2-22 térhálósított elasztomer szigetelésű, különösen nagy hajlékonyságú, beszövött vezetékek tárgyú részei. A szabványsorozat szerinti vezetékek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) egészségre és biztonságra vonatkozó lényeges követelményeinek.

tovább


Ívhegesztő berendezések, égők – az MSZ EN IEC 60974-7:2020 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN IEC 60974-7:2020 Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Égők (IEC 60974-7:2019) szabvány az ívhegesztés és rokon eljárások során használt égők biztonsági és szerkezeti követelményeit határozza meg és a kézi, a mechanikusan vezetett, a léghűtéses, a folyadékhűtéses, a motoros, a huzaldobos és az integrált elszívófejes égők a tárgya.

tovább


Élelmiszerek gluténtartalmának meghatározása enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálattal (ELISA) – MSZ EN 17254:2020 magyar nyelven

Az élelmiszermintákban található gluténkoncentráció különböző vizsgálati [tömegspektrometriás és nukleinsav-alapú (pl. PCR-)] módszerekkel mérhető. A magyar nyelven megjelent MSZ EN 17254:2020 Élelmiszerek. Minimális teljesítménykövetelmények a glutén meghatározására ELISA-val szabvány a leggyakrabban alkalmazott gluténkoncentráció-vizsgálatnak, az enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálatnak (ELISA) azokat a minimális teljesítménykövetelményeit írja elő, amelyek alapján kimutatható a nyers és a feldolgozott élelmiszerekben előforduló, a búzából (pl. Triticum aestivum), a rozsból és az árpából származó nem fragmentált vagy fragmentált glutén mennyisége.

tovább


Kutya- és macskaeledelek energiaszintje – MSZ EN 16967 magyarul

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 16967:2017 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A kutyáknak és macskáknak szánt takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek (kedvtelésből tartott állatok eledelei) metabolizálható energiaszintjének prediktív egyenletei, beleértve a diétás eledeleket szabvány prediktív képleteket ír elő a metabolizálható energia meghatározására a friss vagy tartósított természetes állapotú növényi vagy állati eredetű termékekre [pl. hús, belsőségek, tejtermékek, hőkezelt keményítőforrások; jól emészthető speciális termékek (pl. tejpótlók vagy enterális táplálásra szánt táplálékok); ipari feldolgozásból származó, teljes értékű vagy kiegészítő termékek].

tovább


Építési termékek azbeszttartalmának meghatározása – CEN-pályázat mintavétel és minta-előkészítés tárgyú műszaki specifikáció (TS) kidolgozására

A CEN/TC 351 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése műszaki bizottság horizontális szabványt készít az építési termékekre vonatkozó jogszabályok szerinti azbesztartalommal kapcsolatban. A vizsgálatokra az ISO 22262 szabványsorozatban megadott módszerek alkalmazhatók. A mintavétel és minta-előkészítés terén azonban szükség van egy külön útmutatóra. A CEN/TC 351/WG 5 ennek kidolgozására írt ki pályázatot, amely a CEN-CENELEC honlapjáról tölthető le.

tovább


Algák és algából készült termékek vizsgálati szabványainak kidolgozása – CEN-pályázat az Európai Bizottság támogatásával

A CEN/TC 454 Algák és algából készült termékek műszaki bizottság hét új vizsgálati szabványt dolgoz ki. A munka első fázisa a szabványtervezetek tartalmának tesztelése laboratóriumok közötti körvizsgálattal. E fázis célja annak felmérése, hogy a módszerleírások egyértelműek-e és a várt eredményeket adják-e. A második fázisban – a körvizsgálat tapasztalatai alapján – elkészítik a hét szabványtervezet végleges változatát, majd ezeket validálják és a validálás eredménye kerül be a szabványokba. A körvizsgálatban, a validálásban és a szabványok kidolgozásában való részvételre kiírt pályázat a CEN-CENELEC honlapján található.

tovább


Az építési termékekről szóló rendelet (CPR) felülvizsgálata – az Európai Bizottságnak megküldött CEN/CENELEC állásfoglalás

A CEN/CENELEC – az Európai Bizottságnak megküldött állásfoglalása szerint – támogatja az építési termékekről szóló rendelet (CPR) felülvizsgálatának céljait: az építési termékek jól működő egységes piacának megvalósítását, az uniós jogszabályok átfedésmentességét, a zöld- és a digitális átállás uniós célkitűzésekhez való hozzájárulását. A két európai szabványügyi szervezet a belső piac stabilitásának megőrzése, illetve növelése érdekében elkötelezett az építési termékek harmonizált európai szabványainak (hEN) kidolgozásában. Ennek szellemében, a felülvizsgálat céljaink elérése érdekében hat témakörben fogalmaztak meg kiegészítő javaslatot. A CEN/CENELEC állásfoglalás megtalálható az Európai Bizottság honlapján.

tovább


Új nemzetközi szabvány a tűzoltók és közvetlen környezetük fertőzés és toxikus hatású anyagok elleni védelmére – ISO 23616

Az ISO 23616 Cleaning, inspection and repair of firefighters’ personal protective equipment (PPE) (A tűzoltók egyéni védőeszközeinek tisztítása, ellenőrzése és javítása) a védőeszközök megfelelő kezelése, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése és javítása módjára tartalmaz iránymutatást. Ha ugyanis az egyéni védőeszközök a tűzeset után nincsenek megfelelően tisztítva, az azokon lévő ártalmas toxinok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a védőeszközt használó vagy a környezetében tartózkodó személlyel, a járművek, a tömegközlekedési eszközök, a lakások és a tűzoltóállomások belső tereivel. A tapasztalatok szerint ez az egyik legnagyobb veszély a tűzoltók egészségére és környezetük biztonságára. A szabvány szerinti eljárásokkal nagymértékben csökkenthető a veszélyeztetettség.

tovább


Okoseszközök a mezőgazdaságban

A mezőgazdaságban az okoseszközök alkalmazásával jelentősen javul a költséghatékonyság. Az okoseszközök az ellátási lánc összes szereplőjét összekötik, hatékony és kiegyensúlyozott információáramlást és nyereségelosztást lehetővé téve. Az okoseszközöket használó „okosgazdálkodás” módot ad többek között a feldolgozói/fogyasztói igények alaposabb és gyorsabb felmérésére/megismerésére; az eredetigazolásra és ezzel a víz, a topográfia, a vegetáció és a talajtípus mint adottságok azonosítására. A nemzetközi szabványügyi szervezetek (ISO, IEC) két közös szabványosító műszaki bizottsága (ISO/IEC JTC), az ISO 35 szabványosító műszaki bizottsága, fogyasztóvédelmi bizottsága (ISO/COPOLCO) és megfelelőségigazolás bizottsága (ISO/CASCO) foglalkozik a mezőgazdaság „okosgazdálkodását” érintő témakörökkel.

tovább


Projekt-, program- és portfóliómenedzsment – az ISO 21503 és az ISO 21504 új, felülvizsgált kiadása

Az ISO 21503 Project, programme and portfolio management. Guidance on programme management (Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a programkezeléshez) a programok teljesítményére ható, a programkezeléshez kapcsolódó fogalmakat, előfeltételeket és gyakorlati példákat tartalmaz. Az ISO 21504 Project, programme and portfolio management. Guidance on portfolio management (Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a portfóliókezeléshez) pedig a projektportfólió és a programportfólió kezelésének alapelveit foglalja össze és segíti az értékközpontú szervezeti stratégia kialakítását. A szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozása a hazai gazdaság szereplőinek igényétől és pénzügyi támogatásától függ.

tovább


Fenntartható közlekedés – új IEC-kiadvány

A közlekedés jövőbeli fenntarthatósága érdekében társadalmi, gazdasági és környezeti szempontokat kell összekapcsolni. Erre hívja fel a figyelmet az IEC legújabb kiadványa, amely áttekinti a fenntartható közlekedéshez szükséges kulcsfontosságú technológiákat, valamint a szabványosítás szerepét ezek fejlesztésében és alkalmazásában.

tovább


Nemzetközi elismertségű auditorképzés az MSZ EN ISO/IEC 17021 és az MSZ EN ISO 9001 alapján

A Magyar Szabványügyi Testület a személyes megjelenést és az online oktatást kombinálva minőségirányítási auditorképzését indít. A képzés fő témakörei: a változások – az új szabványok – ismertetése; bevezetés az irányítási rendszerek auditálásába az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO/IEC 17021 szabványsorozat követelményei szerint; az audit meghatározása, célja és típusai; audittervezés; kockázatfelmérés; az auditprogram és végrehajtása; IT alkalmazása, távaudit; az auditor eszközei és viselkedése; információgyűjtés; nemmegfelelőségek meghatározása és osztályozása; auditjelentés és nyomon követése; szituációs gyakorlatok. Az MSZT képzése egyenértékű az IQNET által elfogadott ISO 9001 Lead Auditor képzéssel. A képzés utáni vizsgát eredményesen teljesítők ezért az MSZT-oklevéllel együtt megkapják a nemzetközi elismerést adó IQNET-Akadémia oklevelét is.

tovább


A Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. – az MSZT új ügyfele – sikeres MSZ EN ISO 9001 szerinti tanúsítása

A hullámkarton termékek értékesítésével és gyártásával foglalkozó Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. által működtetett, az MSZT által az MSZ EN ISO 9001 szerint auditált minőségirányítási rendszerének alkalmazási területe: papír csomagolóeszköz gyártása. A tanúsítási eljárás eredményeként a Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. az MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványt is megkapta.

tovább


LOXON-csoport-tagvállalatok – az MSZT két új ügyfele – integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A szoftvertermékekkel és szolgáltatásokkal foglalkozó LOXON-csoport a meglévő és működő MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonsági (IBIR) és az MSZ EN ISO 22301:2020 szabvány szerinti üzletmenet-folytonossági irányítási rendszereikkel integrálták az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerüket (MIR). Az MSZT Tanúsítási Titkársága integrált (MIR-IBIR-ÜMFIR) irányítási rendszerének okirat-megújító és tanúsítási auditja – a romániai (Loxon Solutions SRL) és az Egyesült Arab Emirátusokban (Loxon Solutions FZ LLC) található szervezetekre is kiterjesztve – a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványok kiadásával zárult.

tovább


Az MSZT Tanúsítási Titkársága akkreditált státusának fenntartása az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001, az MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerint

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) ez év májusában három alkalommal tartott irodai helyszíni szemlét az MSZT Tanúsítási Titkárságánál az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001, az MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti rendszertanúsítás területén. Az irodai szemléket öt tanúsított szervezet auditjának helyszíni megfigyelése egészítette ki. A NAH 2022. július 12-én döntött az akkreditált státusz fenntartásáról.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása és az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását, a természeti erőforrások felhasználásának csökkentését, valamint az elhasználódott és feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülésének megelőzését jogszabályok is segítik.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 júliusában az Online Szabványkönyvtárnak 14 új előfizetője volt, 96 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény