Feliratkozás Vélemény

2022. július

Hírlevél

az MSZT 100. hírlevele

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Megjelent az MSZT 100. Hírlevele

A Magyar Szabványügyi Testület Hírlevele első alkalommal 2014 áprilisában jelent meg, majd ezt követően minden hónapban, jelen Hírlevéllel elérve a 100. kiadást. A Hírlevél elindításának célja az volt, hogy a szabványokkal, szabványosítással kapcsolatos legfrissebb tudnivalók szinte automatikusan, áttekinthetően, az olvasó érdeklődése szerinti válogatást lehetővé téve eljussanak a gazdaság szereplőihez. Saját döntésükre bízva, hogy egy-egy hírtől elindulva megismerjék a hír mögötti részletes, bő háttéranyagot is. A Hírlevéllel valóra vált, hogy minden hónapban, minden érdeklődő „asztalán ott van” egy „jelentés” a szabványok megjelenéséről, a nemzeti szabványállomány változásairól, a hazai, az európai és a nemzetközi szabványosításról és eredményeiről, a nemzeti szabványok kidolgozásának programba vételéről, a magyar nyelven bevezetett szabványokról (gyakran tartalmukról is), az MSZT szolgáltatásairól (rendszertanúsítás, oktatás, tartalomszolgáltatás), valamint az MSZT testületi munkájáról.

Bár a Hírlevél tartalma folyamatosan bővül – ma már mindama információk nagy része megtalálható benne, amelyekhez korábban csak a Szabványügyi Közlöny előfizetői fértek hozzá – növelhetné hasznosságát és tartalmának értékét az olvasók javaslata, véleménye, amelyeket az ugyvtit@mszt.hu címre lehet megküldeni.

A mindenkori aktuális Hírlevél és a korábbi Hírlevelek megtalálhatók az MSZT honlapján (Hírlevélarchívum). A Hírlevelet az MSZT-tagok automatikusan, a nem MSZT-tagok kérés (feliratkozás) alapján kapják meg. A Hírlevél megküldését az MSZT honlapján lehet kérni (mszthirlevel@mszt.hu).


A nemzeti szabványállomány változásai

2022. július 1-jén 162 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 59 db MSZ EN, 42 db MSZ EN ISO, 31 db MSZ EN IEC, 9 db MSZ CLC/TS, 12 db MSZ CLC/TR, 7 db MSZ CLC IEC/TR és 2 db MSZ ISO.

tovább

2022. július 1-jén összesen 123 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 111 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 12 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. július 1-jén 5 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Júliusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. július 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Nemzeti szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. július 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 21248 Információ és dokumentáció. Minőségértékelés a nemzeti könyvtárak számára, az MSZ ISO/TR 28118 Információ és dokumentáció. Nemzeti könyvtárak teljesítménymutatói, az MSZ ISO 11287 Zöld tea. Fogalommeghatározás és alapvető követelmények szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületbe egy új tag lépett be, amely öt műszaki bizottság munkájában vesz részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Ipari targoncák elektromágneses összeférhetősége (EMC) – MSZ EN 12895:2015+A1 magyar nyelven

Megjelent a módosításával egybeépített MSZ EN 12895:2015+A1:2020 Ipari targoncák. Elektromágneses összeférhetőség szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a lakossági, a kereskedelmi, a könnyűipari és az ipari környezetben használt tetszőleges erőforrású targoncákra és azok villamos/elektronikus rendszereire vonatkozik. Meghatározza a külső elektromágneses terek elektromágneses zavarkibocsátásának és zavartűrésének követelményeit és határértékeit, valamint a targoncák és azok villamos/elektronikus rendszereinek vizsgálati eljárását és feltételeit.

tovább


Gépi hajtású emelők – MSZ EN 14492-2:2019 magyar nyelven

Az MSZ EN 14492-2:2019 Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők szabvány tárgya a burkolt vagy nyitott, futóműves vagy futómű nélküli, gépi (villamos, hidraulikus vagy pneumatikus) hajtású emelőberendezések tervezésének fő szempontjai, használati útmutatója, karbantartása és vizsgálata. A szabvány szerinti emelők (korábbi elnevezésükön emelődobok) emelőhorgon vagy más teherfelvevő eszközön függő terhek emelésére és süllyesztésére alkalmasak. Beépíthetők más emelőgépbe (pl. daru, sínen futó raktári felrakógép, függőpálya), de használhatók önállóan is.

tovább


Vízfolyások hidromorfológiai jellemzőinek értékelése – MSZ EN 14614:2021 magyar nyelven

Az MSZ EN 14614:2021 Vízminőség. Útmutató a vízfolyások hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhez szabvány iránymutatást ad a vízfolyások hidromorfológiai jellemzése és értékelése során figyelembe veendő jellemzőkről és folyamatokról. 71 db szakkifejezéssel és tartalmuk meghatározásával/értelmezésével segíti a hidromorfológiai értékelési módszerek, az adatfeldolgozás és -értelmezés összehasonlíthatóságát.

tovább


Ívhegesztő berendezések – az MSZ EN IEC 60974 szabványsorozat 2., 3. és 5. része magyarul

Megjelent az MSZ EN IEC 60974 Ívhegesztő berendezések szabványsorozat 2., 3. és 5. részének magyar nyelvű változata. Az MSZ EN IEC 60974-2:2019 az ívhegesztés és rokon eljárások során az égők hűtésére használt ipari és professzionális folyadékos hűtőrendszerek biztonsági és szerkezeti követelményeit, az MSZ EN IEC 60974-3:2020 az ívhegesztéshez és rokon eljárásokhoz használt ipari és professzionális ívgyújtó és ívstabilizáló eszközök biztonsági követelményeit, az MSZ EN IEC 60974-5:2019 az ívhegesztés és rokon eljárások során ipari és professzionális célra használt huzalelőtolók biztonsági és működőképességi követelményeit határozza meg.

tovább


Tűzvédelmi szabványok magyar nyelvű megjelenése, illetve továbbiak magyar nyelvű változata kiadásának előkészítése

Megjelent az MSZ EN ISO 11925-2 (építési termékek gyúlékonysága), az MSZ EN 15254-3 [tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása – szerelt (könnyűszerkezetes) válaszfalak] és az MSZ EN 15254-7 (tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása – fém szendvicspanelek) magyar nyelvű változata. Megkezdődött az MSZ CEN/TS 16459, az MSZ EN 13501-4, az MSZ EN 1366-1 és az MSZ EN 1364-2 angol nyelvű nemzeti szabványok magyar nyelvű változata kiadásának előkészítése.

tovább


Antibiotikumok szűrése takarmányokban – MSZ EN 16936:2017 magyar nyelven

A magyarul megjelent MSZ EN 16936:2017 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, virginiamicin, spiramicin, cink-bacitracin és az avoparcin antibiotikumok szűrése szubadditív szinteken, összetett takarmányokban, mikrobiológiai lemezvizsgálattal szabvány a teljes értékű takarmányok és tejhelyettesítők esetében alkalmazható. A szabvány A melléklete a baktériumszuszpenzió elkészítésének és tárolásának módját, B melléklete pedig a zavaró hatású antibiotikumok további azonosítására alkalmas eljárást tartalmazza.

tovább


Algák és algából készült termékek szakkifejezései – MSZ EN 17399 magyar nyelven

A magyar nyelvű MSZ EN 17399:2020 Algák és algából készült termékek. Szakkifejezések és meghatározásuk szabvány az algák és algából készült termékek funkcióihoz, termékeihez és tulajdonságaihoz kapcsolódó szakkifejezéseket határozza meg. Az algák és algaalapú termékek vagy köztes termékeik értékes forrásai többek között, de nem kizárólagosan, a szénhidrátoknak, fehérjéknek, lipideknek és számos pigmentnek. Ezek számos területen alkalmazhatók: élelmiszeripar, takarmány-előállítás, textilipar, kozmetikumok, biopolimerek, bioüzemanyagok és műtrágyák/biostimulánsok.

tovább


Hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseinek eltérései és minőségszintjei – MSZ EN 14728 és MSZ EN 16296 magyar nyelven

Az MSZ EN 14728:2019 Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Osztályozás szabvány meghatározza a gyártás során előforduló eltérések osztályozási rendszerét, és példákat ad az eltérésekre – bizonyos hegesztési eljárásokhoz rendelve, az MSZ EN 16296:2021 Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Minőségszintek szabvány pedig hivatkozási alap az alkalmazási szabályzatok és/vagy szabványok kidolgozásakor. Célja a normál gyártásban előforduló, jellemző eltéréseken alapuló minőségszintek meghatározása.

tovább


Az ötödik generációs vezetékes hálózatok első specifikációja – ETSI GS F5G 004

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) ötödik generációs vezetékes hálózatokkal foglalkozó munkacsoportja (ISG F5G) kiadta az F5G hálózati architektúrára vonatkozó első specifikációját, az ETSI GS F5G 004-et. A dokumentum meghatározza az F5G végponttól végpontig tartó hálózati architektúráját és a hálózati csomópontokra vonatkozó követelményeket. Három fő funkciót kínál a vezetékes hálózatok bővítésére és javítására: eFBB (Enhanced Fixed Broadband), FFC (Full Fibre Connection) és GRE (Guaranteed Reliable Experience), melyek megvalósításához új tervezési elveket vezet be.

tovább


Az ökológiai lábnyom értékelése – új európai munkaértekezleti megállapodás: CWA 17898:2022

A CWA 17898:2022 Methodology to quantify the global agricultural crop footprint including soil impacts (Módszer a talajhasználat globális mezőgazdasági lábnyomának mennyiségi értékeléséhez) európai munkaértekezleti megállapodás alapvető célja, hogy elősegítse az intelligens műtrágyák kifejlesztését, figyelembe véve a talaj-mikrobiom-növény rendszert. A CWA az exergiamódszert ajánlja a mezőgazdasági ökoszisztéma hatásainak értékelésére. Az exergia egy fizikai tulajdonság, a termodinamika második törvényén alapul, és egyetlen mutatóban egyesíti az összes talajparamétert, mely a talajtermékenység értékeléséhez lényeges.

tovább


Útmutatók az idősek foglalkoztatásához, gondozásához – ISO 25550, ISO 25551, ISO 25552

Az ISO/TC 314 Ageing societies (Idősödő társadalmak) nemzetközi szabványosító műszaki bizottság szabványokkal segíti az idősekkel kapcsolatos foglalkoztatási, egészségügyi, szociális biztonsági és társadalmi kapcsolati kérdések/feladatok megoldását. Az ISO 25550 az időseket foglalkoztatók, az ISO 25551 az időseket gondozók, az ISO 25552 a demenciában szenvedőkkel együtt élők számára ad útmutatást.

tovább


Covid-tesztelés – új ISO-útmutató

Az ISO/TS 5798 műszaki specifikáció ajánlásokat ad meg a súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó SARS-CoV-2 nukleinsav-amplifikációs módszerrel való kimutatására. Az emberi minták elővizsgálati, vizsgálati és utóvizsgálati folyamataival foglalkozik, továbbá útmutatást nyújt az analitikai tesztek tervezésére, fejlesztésére, ellenőrzésére, validálására, valamint végrehajtására. Az ISO/TS 5798 a világ első műszaki specifikációja, amelynek a SARS-CoV-2 nukleinsav-vizsgálata a tárgya.

tovább


A Sykes Közép-Európa Kft. minőségirányítási rendszere tanúsításának megújítása

A Sykes Közép-Európa Kft.-t 1999-ben alapították Budapesten, a SYKES cégcsoport első közép-európai ügyfélszolgálati központjaként. 2021 szeptembere óta a Sitel Group® nemzetközi cégcsoport része. Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerüket először 2016-ban tanúsíttatták az MSZT-vel. Az MSZT Tanúsítási Titkársága által lefolytatott, júniusban sikerrel zárult tanúsítási okirat-megújító eljárás eredményeként a minőségirányítási rendszer alkalmazási területe: Teljes körű ügyfélszolgálat-menedzsment, beleértve a „work at home” szolgáltatásokat.

tovább


Az APT Hungária Kft. – az MSZT új ügyfele – MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 17100:2019 szerinti sikeres tanúsítása

A MSZT Tanúsítási Titkársága 2022 májusában és júniusában folytatta le az APT Hungária Kft. integrált irányítási rendszerének tanúsítási auditját. Ennek alapján az MSZT kiadta a nemzeti (MSZT-) és a nemzetközi (IQNET-) tanúsítványokat. A szervezet integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe: fordítás és a hozzá tartozó vevőtámogatás, tolmácsolás és a hozzá tartozó vevőtámogatás, vevőszolgálat.

tovább


MSZT-auditorok továbbképzése – MSZ EN ISO 22000 (ÉBIR)

2022. június 29-én került sor az ÉBIR-auditorok online továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az auditortalálkozó témái a következők voltak: az élelmiszer-biztonsági kultúra iránti követelmények és a megvalósítás módszerei; étrend-kiegészítők, élelmiszerek és speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek gyártásával kapcsolatos CCP-k, mPrP-k (élelmiszerlánc-kategória K); MSZ ISO/TS 22002-6:2022 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás; az audittapasztalatok megbeszélése; az auditeljárásokkal kapcsolatos változások ismertetése.

tovább


Az IQNET megújult arculata

A svájci székhelyű IQNET Association (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) tagjainak száma jelenleg 35, melyek 34 európai, illetve Európán kívüli országot képviselnek. Az IQNET-tagoknak megközelítőleg 400 leányvállalata működik a világ különböző pontjain. Az IQNET magyar partnere – 1998-tól teljes jogú tagja – a Magyar Szabványügyi Testület. Az IQNET többéves szakmai egyeztetés után, igazodva a szervezetben történt változásokhoz, arculatváltásról döntött, melynek részeként megújította az okiratot, a partneri tagságot jelölő logót és a tanúsítási emblémát is. Ezeket az MSZT 2022 júniusától használja az új és megújító eljárások során.

tovább


A környezetvédelemmel kapcsolatban 2022 júniusában megjelent új és módosított jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A jogszabályi környezet és az egyéb követelmények változásainak nyomon követése tehát minden szervezet számára alapvető fontossággal bír.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 júniusában az Online Szabványkönyvtárnak 29 új előfizetője volt, 130 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 1 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény