Feliratkozás Vélemény

2021. június

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. június 1-jén 122 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 30 db MSZ EN, 39 db MSZ EN ISO, 38 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 2 db MSZ CEN ISO/TR, 1 db MSZ CEN ISO/TS, 3 db MSZ CEN/TR, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CLC/TR, 2 db MSZ CLC/TS és 4 db MSZ ISO.

tovább

2021. június 1-jén összesen 106 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 80 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 26 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. június 1-jén 5 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Júniusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. június 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. június 1-jén 4 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 4717 A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagai szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Megjelent a műanyaghegesztők minősítésére vonatkozó MSZ EN 13067 magyar nyelvű változata

A 2021. június 1-jén magyar nyelven megjelent MSZ EN 13067:2020 Műanyaghegesztési személyzet. A hegesztők minősítővizsgája. Hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötései szabvány a hőre lágyuló műanyagokat hegesztők minősítővizsgájával kapcsolatos követelményeket tartalmazza. A szabvány célja, hogy lehetővé tegye a hegesztők szakmai hozzáértését igazoló tanúsítványok kölcsönös elismerését különböző hegesztési eljárások, termékek és anyagcsoportok esetén.

tovább


Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

2021. június 1-jén megjelent az MSZ EN 388:2016+A1:2019 Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen szabvány, mely a kopás, a késvágás, a szakadás, az átlyukadás és az ütés mechanikai kockázata ellen védő kesztyűk követelményeit, vizsgálati módszereit, megjelölését és a hozzájuk tartozó tájékoztatás tartalmát írja elő. A megadott vizsgálati módszerek a karvédőkre is alkalmazhatók. Az MSZ EN 388 harmonizált szabvány, ezért a ZA melléklete tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelete által lefedni kívánt alapvető követelmények közötti kapcsolatot.

tovább


Az előregyártott betontermékek általános szabályai magyarul

2021. június 1-jén megjelent az MSZ EN 13369 Előregyártott betontermékekre vonatkozó általános szabályok magyar nyelvű változata, amely a különböző előregyártott betontermékekre vonatkozó egyedi termékek fő szabványa. Azokat az általános előírásokat tartalmazza, amelyek minden termék esetén meghatározóak, fontosak. E szabvány és az MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabvány keretrendszere azonos.

tovább


Feszültségminőség

2021. június 1-jén megjelent az MSZ EN 50160:2011 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány meghatározza a feszültség normálüzemi körülmények közötti fő jellemzőit – köztük a tápfeszültség frekvenciáját, nagyságát, hullámalakját, szimmetriáját – a közcélú kisfeszültségű, közép- és nagyfeszültségű váltakozó áramú villamos hálózatok csatlakozási pontjaiban. A szabvánnyal egyidejűleg három magyar nyelvű módosítás, valamint a szabványhoz készült alkalmazási útmutató (MSZ CLC/TR 50422:2021) magyar nyelvű változata is megjelent, hogy háttérinformációval és magyarázattal szolgáljon az EN 50160 fejlődésének történetével és helyes alkalmazásával kapcsolatban.

tovább


Környezetközpontú irányítás a költség-haszon elemzés szemszögéből

2021. június 1-jén, angol nyelven megjelent a környezetközpontú irányítási rendszerhez szorosan kapcsolódó MSZ EN ISO 14007:2021 Környezetközpontú irányítás. Útmutató a környezeti költségek és hasznok meghatározásához (ISO 14007:2019), mely útmutatóul szolgál a környezeti költségek és hasznok átfogó meghatározásához és dokumentálásához azzal a céllal, hogy segítse a környezeti hatások kezelését, valamint a környezetre káros hatások enyhítését.

tovább


Európai távközlési szabványok visszavonása

2021. június 1-jén a Magyar Szabványügyi Testület a távközlés területén 18 db európai forrásdokumentumú magyar nemzeti szabványt vont vissza, mivel ezeket az európai szabványügyi szervezet (CENELEC) törölte az európai szabványállományból. A CENELEC BT pedig feloszlatta a szabványokat kezelő európai bizottságot (CLC/SR 103) a titkárságot eddig működtető ország (FR NC) visszalépése miatt. A titkárság átvételét egyetlen ország sem vállalta.

tovább


ETSI Security Week 2021

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) virtuálisan ebben az évben is megrendezi kiberbiztonsági rendezvényét június 14–18. között. A rendezvény témái: a mesterséges intelligencia (AI) biztonsága, a dolgok internete (IoT), hálózati funkciók virtualizációja (NFV) Multi-access Edge Computing (MEC), kiberbiztonsági politika. A részvétel mindenki számára lehetséges és ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

tovább


A Covid19 utáni turizmus újjáélesztését támogató nemzetközi és európai szabványdokumentumok és európai biztonsági pecsét

Az ISO/PAS 5643 Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Követelmények és útmutatók a Covid19 terjedésének visszaszorítására a turizmusban nemzetközi (ISO-) szabványdokumentumot a szektor minden szereplője alkalmazhatja a biztonságosabb szolgáltatások megvalósítása és a vírus terjedésének csökkentése érdekében. A már meglévő és alkalmazott helyi, nemzeti és nemzetközi szabályok gyűjteménye.

Ebben a témakörben a CEN EUROSAFETOUR munkacsoport két munkaértekezleti megállapodást (CWA – CEN Workshop Agreement) adott ki: CWA 5643-1:2021 (ez az ISO/PAS 5643 megfelelője); és CWA 5643-2:2021 Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Követelmények és útmutatók a Covid19 terjedésének visszaszorítására a turizmusban. Európai vizuális identitás. A munkacsoport ezek mellett létrehozta az Európai Turizmus Covid19 Biztonsági Pecsétet (European Tourism Covid-19 Safety Seal) és ennek szabályzatát is.

tovább


Hűtött és fagyasztott áruk nemzetközi szabványa

Az ISO 23412 Indirekt, szabályozott hőmérsékletű hűtött áruk szállítása. Csomagolt áruk szállítása köztes átrakodással nemzetközi szabvány meghatározza ezeknek az árufajtáknak a szállítási követelményeit a feladástól a célba érkezésig. A szabványban az áru fogalma nem kizárólag az ehető és romlandó árukat fedi le.

tovább


A megfelelésirányítás új nemzetközi szabványa

Az ISO 2021 áprilisában adta ki az ISO 37301:2021 Megfelelésirányítási rendszer. Követelmények alkalmazási útmutatóval nemzetközi szabványt (az ISO 19600:2014 Megfelelésirányítási rendszer. Irányelvek helyett). Az új szabvány a többi irányítási rendszer alapelveire épül, integrálható tehát más irányítási rendszerekkel, így az ISO 37001 szerinti antikorrupciós, vagy az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel is.

tovább


Referenciaanyagokkal foglalkozó új ISO-bizottság alakult

A laboratóriumok mérési eredményeinek összevethetőségéhez – a kalibrálás és validálás során – elengedhetetlen a tanúsított referenciaanyagok (certified reference material – CRM) használata, amelyek a vizsgálat minőségbiztosításának szempontjából is fontosak. Ez indokolta az ISO/TC 334 Referenciaanyagok új nemzetközi szabványosító műszaki bizottság létrehozását a referenciaanyagok előállításával és használatával kapcsolatos szabványok kidolgozására. A bizottságba eddig negyven ország delegált szakértőt. A bizottság titkárságát a SABS (a Dél-afrikai Köztársaság szabványügyi testülete) látja el.

tovább


E-sport és online játékok – új nemzetközi (ISO) szabványosító műszaki bizottság

Az ISO a DIN-nel együttműködve márciusban konferenciát rendezett az e-sport és online játékok témáról (https://www.iso.org/iso-din-e-sports.html), amelynek eredményeként a játékokkal foglalkozó ISO/TC 83 bővítené működési területét, igény szerint új munkacsoportot alakítana, amely az e-sportokkal foglalkozna. A témakörben világszinten vezető szerepet játszó Kína pedig új műszaki bizottság létrehozását javasolta Online game terms címmel. Ennek része lenne az e-sport fogalomkészlete is. Az új bizottság létrehozásáról szóló szavazás július elején zárul, addig várjuk az érdekelt felek jelentkezését a szavazási álláspont kialakításához. Magyar részről az MSZT-n keresztül lehet részt venni a bizottság munkájában, ha megalakul.

tovább


Játszótéri eszközök ellenőrzése – megújított MSZT-kijelölés

Budapest Főváros Kormányhivatalának Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztálya – a 2021 májusában tartott helyszíni szemlét követően – 2026. május 18-ig megújította a Magyar Szabványügyi Testület kijelölését a játszótéri eszközök biztonságosságának 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti ellenőrzésére.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészletünk kiemelkedően fontos természeti erőforrás, mivel ivóvízellátásunk több mint 95%-a ebből ered, és a mezőgazdaság, valamint a természetes növényzet számára is nélkülözhetetlen. A hazai természetvédelmi területek élővilágának fennmaradását is sok helyen az alulról felszivárgó nedvesség teszi lehetővé. A felszín alatti vizek megóvása tehát elengedhetetlenül fontos feladat, amelyhez számos jogszabály kötődik.

tovább


Aranyoklevél a VOLÁNPACK Zrt. minőségirányítási rendszerének működtetéséért

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a VOLÁNPACK Csomagoló és Szolgáltató Zrt.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél. A cég minőségirányítási rendszerének tanúsított alkalmazási területe: csomagolóeszköz-gyártás, szállítási csomagolás és logisztikai tevékenység. A VOLÁNPACK Zrt. 2003 óta a „Minősített NATO Beszállításra Alkalmas” feltételeknek is megfelel.

tovább


Az MSZT által tanúsított partnerek visszajelzései

Az MSZT Tanúsítási Titkársága számára kiemelten fontos partnerei elégedettsége, illetve véleménye, ezért tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti az észrevételeket, hogy figyelembe vegye, értékelje és beépítse azokat szolgáltatásnyújtásának napi rutinjába. Különösen fontos, izgalmas és tanulságos ez most, az újonnan bevezetett online audittechnikák, a hagyományos és új (innovatív) eljárások összehangolt alkalmazása szempontjából.

tovább


Az Energia Nóvum Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti rendszerének tanúsítása – az MSZT új ügyfele

Az Energia Nóvum Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. (alapítva: 2005. 05. 11.) épület-, épületvillamossági és építménytervezési tender-, engedélyezési, valamint kivitelezési, tervezési feladatokat lát el Magyarország teljes területén. Célja a megrendelői kör igényeinek maradéktalan teljesítése. Ennek, valamint piaci megítélése és működése hatékonyságának javítása érdekében döntött az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer kiépítése és MSZT általi tanúsítása mellett.

tovább


Kétoldalú szakmai egyeztetés az IQNet ügyvezető igazgatójával

A svájci (Bern) székhelyű IQNet (The International Certification Network – Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózata, www.iqnet-certification.com) szervezetnek jelenleg 33 (európai és Európán kívüli) országból 35 tagja van. A tagoknak több mint 400 leányvállalata nyújt nemzeti és nemzetközi szinten tanúsítási szolgáltatást (tanúsítványaik kölcsönös elismerésével). Az MSZT 1998 óta teljes jogú IQNet-tag, így sikeres tanúsítási eljárása alapján az MSZT-tanúsítvánnyal együtt a nemzetközi elismertségű IQNet-tanúsítványt is kiadja. A jövőbeni hatékony működés, a változó körülmények és az aktuális kihívások összehangolt kezelése érdekében, az IQNet Központ új kezdeményezéseként 2021. május 17-én kétoldalú, személyes egyeztetésre került sor az IQNet ügyvezető igazgatója és az MSZT között.

tovább


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 májusában az Online Szabványkönyvtárnak 39 új előfizetője volt, 129 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény