Feliratkozás Vélemény

2021. április

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

100 éve alakult meg az első magyar szabványosító szervezet

100 éve, 1921. április 28-án tartotta alakuló ülését a magyar szabványosítás első hivatalos szervezete, a Magyar Ipari Szabványosító Bizottság. Az alapítók – a mai napig érvényes iránymutatásként – a Bizottság „feladatát abban állapították meg, hogy az összegyűjtött adatoknak és a külföldi eredményeknek felhasználásával az ipar közreműködésével magyar szabványokat állapítson meg. Evégett alakítandónak tartott: főbizottságot, elnökséget, szakbizottságokat, tanácsot, titkárságot”.

tovább


Búcsúzunk Kosák Gábortól (1960–2021)

Mélyen megrendülve búcsúzunk a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kosák Gábor kollégánktól. Szomorúan fejezzük ki együttérzésünket és gyászunkat a Magyar Szabványügyi Testület munkatársai és külső szakértői nevében. Kosák Gábor 2008 óta dolgozott a Magyar Szabványügyi Testületnél. Halálával nagyszerű, tisztességes, kedves, derűs és segítőkész munkatársat veszítettünk, akire mindig számíthattunk, aki hozzáértő és áldozatos munkájával nagyban hozzájárult tevékenységünk és ezzel az MSZT elismertségéhez, hazai és külföldi elfogadottságához. Távozása nagy veszteség mindannyiunk számára mind emberi, mind szakmai szempontból. Munkássága és embersége példamutató volt és a jövőben is az lesz számunkra. Emlékét szeretettel megőrizzük.

tovább


A nemzeti szabványállomány változásai

2021. április 1-jén 95 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 45 db MSZ EN, 27 db MSZ EN ISO, 15 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ CEN ISO/TR, 1 db MSZ CEN/TR, 1 db MSZ ISO/IEC, 1 db MSZ ISO, 1 db MSZ IEC és 1 db MSZ IEEE.

tovább

2021. április 1-jén 14 db nemzeti szabvány visszavonására, illetve 4 db nemzeti szabvány tervezett visszavonásra került sor.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. április 1-jén 10 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Áprilisban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. április 1-jén 20 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Új európai (CEN/CENELEC) szabvány jellegű dokumentumok megjelenése

Az Európai Szabványügyi Szervezetek (CEN/CENELEC) összesen 15 db új műszaki specifikációt (CEN/TS, CLC/TS Technical Specification), műszaki jelentést (CEN/TR, Technical Report) és munkaértekezleti megállapodást (CWA, Workshop Agreement) adtak közre a következő szakterületeken: vasúti alkalmazások (szerkezeti egységek, európai vasúti irányítási rendszer); együttműködő szállítási rendszerek; automatikus tűzoltó rendszerek; légkondicionáló berendezések; alga és algából készült élelmiszerek; épületüzemeltetés; földrengéskockázat- és földrengéshatás-elemzés).

tovább

 


Tűzállósági vizsgálatok kiterjesztett alkalmazásának szabványai magyar nyelven

A különböző termékek tűzállósági vizsgálata során alapvető igény, hogy a vizsgálati eredmények a termék további változatai esetén is alkalmazhatók legyenek. Ennek határait a közvetlen és a kiterjesztett alkalmazási terület (DIAP és EXAP) jelenti, amelyekre vonatkozó szabályokat az adott termékek esetén egyedi előírások adják meg. Az MSZT 2021 áprilisában négy, EXAP-szabályokat tartalmazó szabvány magyar nyelvű változatát jelentette meg.

tovább

 


Új szabvány a takarmányok vizsgálatára

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén vezette be nemzeti szabványként az MSZ EN 17374:2021 Takarmányok. Mintavétel és vizsgálati módszerek. Szervetlen arzén meghatározása takarmányban anioncserés HPLC-ICP-MS-sel szabványt, amely analitikai módszert ad meg a szervetlenarzén-tartalom meghatározására állati takarmányokban és takarmány-alapanyagokban.

tovább

 


Információbiztonság-irányítási rendszereket auditáló és tanúsító szervezetekre vonatkozó követelmények

2021. április 1-jén jelent meg az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények magyar nyelvű változata, amely a korábbi kiadás (ISO/IEC 27006:2015) mellett tartalmazza annak 2020-as módosítását (ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020) is. Az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szövege az ISO/IEC 17021-1 felépítését követi, és IBIR-specifikus követelményeket és útmutatásokat ad meg az alkalmazásához.

tovább

 


Fotovillamos rendszerek teljesítménye szabványsorozat magyarul

2021. április 1-jén jelent meg az IEC 61724 fotovillamos rendszerek teljesítménye szabványsorozat három részének (MSZ EN 61724-1, MSZ IEC/TS 61724-2, MSZ IEC/TS 61724-3) magyar nyelvű változata. A szabványsorozat 1. részének tárgya a fotovillamos (PV-) rendszer felügyelete, a 2. és 3. rész pedig a felügyelet adatain alapuló teljesítményelemzéssel foglalkozik.

tovább

 


Frekvenciavédelem működési követelményei

Az MSZ EN IEC 60255-181 Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 60255-181:2019) szabvány magyar nyelvű változata 2021. április 1-jén jelent meg. A szabvány a frekvenciavédelem működési és működőképességi értékelésének minimális követelményeit határozza meg. Előírja, hogy a működési vizsgálatok eredményeit hogyan kell dokumentálni és közzétenni. A szabvány olyan funkciókra vonatkozik, amelyek a frekvencia vagy a frekvenciaváltozási sebesség mérésén alapulnak. Olyan frekvenciavédelemre is vonatkozik, amelyben kiegészítő bénító elemeket is alkalmaznak.

tovább

 


Légszennyező források emissziója

2021. április 1-jén jelent meg magyar nyelven az MSZ EN 1948-1:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A PCDD-k, a PCDF-ek és a dioxin típusú PCB-k tömegkoncentrációjának meghatározása. 1. rész: A PCDD-k/PCDF-ek mintavétele, amely az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott megbízás alapján készült a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv alapvető előírásainak támogatására. A szabvány szerint a gáz mintavétele izokinetikus, és három különböző mintavételi rendszer alkalmazható: szűrő/hűtő módszer, hígításos módszer, hűtött szondás módszer.

tovább

 


ISO-szabványok az erdőkért, az egészséges bolygóért, az egészséges emberért

Japánban, 1000 éves gyógymódként, erdőfürdőzésnek hívják a természet- és/vagy erdőjárást, amely stresszmegelőző programként az egészségügyi ellátás elfogadott formája. A világ különböző részein végzett kutatások is arra az eredményre jutottak, hogy az erdőfürdőzés csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot, serkenti a kreativitást, erősíti az immunrendszert, csökkenti a magas vérnyomást, valamint felgyorsítja a betegségből való felépülést. Ennek ismeretében elfogadhatatlan tény, hogy a FAO (Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) felmérése szerint a világ erdeinek területe évente mintegy 10 millió hektárral csökken.

Az ISO 38200 A fa és a fa alapanyagú termékek felügyeleti lánca a fenntartható erdőgazdálkodást segíti a fatermékek nyomonkövethetőségével. Az ISO 14055-1 Környezetmenedzsment. Helyes gyakorlatok útmutatója a talajpusztulás és az elsivatagosodás elleni küzdelemben. 1 rész: A helyes gyakorlat keretrendszere az erdők helyreállítását támogatja, útmutatást adva a talajpusztulás és az elsivatagosodás problémájának kezeléséhez.

tovább

 


Nemzetközi spárgaszabvány

A spárgát a görögök és a rómaiak több mint kétezer évvel ezelőtt kezdték el termeszteni fiatal hajtásaiért, és azóta is népszerű. Julius Caesar például olvasztott vajjal fogyasztotta. Az ISO 20981 Spárga. Előírások és vizsgálati módszerek nemzetközi szabvány meghatározza a friss spárgahajtásokra vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket. Az új szabvány kiterjed a spárga különféle fajtáinak és színeinek osztályozására, valamint egyéb olyan tényezők meghatározására, mint a savasság, csomagolás, tárolás, szállítás stb.

tovább

 


Új nemzetközi szabványok a járványkezelés támogatására

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) tovább bővíti azoknak a szabványoknak, illetve szabvány jellegű dokumentumoknak a körét, amelyek segítséget nyújtanak a járványhelyzet kezeléséhez, idetartozik az érintésmentes szállítás útmutatója, a felhőalapú konyhai szolgáltatások útmutatója, a különböző közegészségügyi vészhelyzetek épületekkel kapcsolatos információinak gyűjtése.

tovább

 


Európai Bizottság: az európai klímapolitikához kulcsfontosságúak a szabványok

2021. február 24-én az Európai Bizottság elfogadta az új EU stratégiát a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, mely egyértelműen leszögezi, hogy a Bizottságnak szándékában áll „fokozni az együttműködést a szabványügyi szervezetekkel, biztosítva ezáltal, hogy a meglévő szabványok klímamegfelelők (climate-proof) legyenek, illetve dolgozzanak ki olyan új szabványokat, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítik elő.”

tovább

 


A CEN és a CENELEC 2021. évi építőipari munkaprogramja – 2. rész

A 2021. évi munkaprogram második része az építmények tartószerkezeti és hőtechnikai számításaihoz, valamint az építmények életciklusára vonatkozó szabványokhoz kapcsolódik [EUROCODE, építmények fenntarthatósága, veszélyes anyagok kibocsátása, az épített környezet hozzáférhetősége, építményinformációs modellezés (BIM)].

tovább

 


Az MSZT az elsők között akkreditált szervezet az MSZ ISO/TS 22163:2017 szabvány szerinti vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének tanúsítására

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. február 25-i döntése alapján, az elsők között jogosult vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszere (VIR) akkreditált tanúsítására, az MSZ ISO/TS 22163:2017 szabvány szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására.

tovább

 


A TIGÁZ Zrt. áttért az új munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszerszabványra (MSZ ISO 45001:2018)

A TIGÁZ Zrt. Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, amely Magyarország hét megyéjében üzemelteti földgázelosztó rendszerét. A szervezet az integrált irányítási rendszerén belül (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015) működtetett munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszer okirat-megújító auditja alkalmával eredményesen áttért a MEBIR-szabvány, az MSZ ISO 45001 2018-as verziójára.

tovább

 


Felhívás az egészségügyi minőségirányítási rendszert tanúsító auditorcsapat bővítésére

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága az egészségügyi minőségirányítási rendszert tanúsító auditorcsapatának bővítéséhez külső munkatársakat/alvállalkozókat keres.

tovább

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása és az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a cikkben szereplő jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása és az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

tovább

 


Nemzeti Kiválóság Díjjal ismerik el a legsikeresebb magyar szervezeteket

A Magyar Minőség Társaság (MMT) Magyar Minőség lapjának 2021. áprilisi számában jelent meg cikk a fenti címmel, mely szerint ismét lehetőség nyílik a hazai vállalkozások és szervezetek számára, hogy megmutassák kiváló teljesítményüket, benyújtva pályázatukat a Nemzeti Kiválóság Díjra. A cikket az MMT előzetes hozzájárulásával, változatlan tartalommal közöljük, ezzel is hozzájárulva, hogy minél több szervezet részt vehessen a pályázaton.

tovább

 


Közlemény szakmai fórum időpontváltozásáról

Az MSZT 2021. április 29-ére hirdette meg az MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben szabványt ismertető szakmai fórumot. A szabvány kidolgozását és a szakmai fórumot szervező munkatársunk, Kosák Gábor tragikus eltávozása miatt az MSZT későbbi időpontban rendezi meg a fórumot. A szakmai fórum új időpontja 2021. május 21. csütörtök. Az MSZT honlapján megtalálható az új időpontot tartalmazó program, jelentkezési lap és szabványmegrendelő lap.

tovább

 


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Online Szabványkönyvtár – ismét lehetséges a kedvezményes előfizetés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásának köszönhetően 2021. április 8-án 9:30-tól ismét lehetővé vált mindenki számára a kedvezményes előfizetés az online szabványkönyvtárra.

2021 márciusában az Online Szabványkönyvtárnak 39 új előfizetője volt, 103 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 5 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény