Feliratkozás Vélemény

2021. január

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. január 1-jén 114 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 20 db MSZ EN, 32 db MSZ EN ISO, 58 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CLC/TR, 1 db MSZ IEC és 1 db MSZ HD.

tovább

2021. január 1-jén 16 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Januárban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. január 1-jén 7 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. január 1-jén 4 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. január 1-jén 3 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 35001 Laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Változások a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapjában

Bár a minden hónap elsején megjelenő Szabványügyi Közlöny tartalma és felépítése követi a már jól megszokott, a szabványosítási közlemények közzétételére vonatkozó módszertant és eleget tesz a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek, a jobb áttekinthetőséget, a letisztultabb és a közérthetőbb információközlést 2021. január 1-jétől az editoriális módosításokon túl, három érdemi változás is segíti.

tovább


Szabványok a tűzállósági vizsgálatokról

2020. decemberben az MSZ 14800-6:2020 Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton, 2021. januárban pedig az MSZ EN 1363-1:2020 Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények szabvány magyar nyelvű változata jelent meg. Az MSZ 14800-6:2020 – amely felváltja a 2009-es kiadást – vizsgálati módszert tartalmaz a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározására; az MSZ EN 1363-1:2020 pedig – amely a 2013-as kiadást váltja fel – a tűzhatásnak kitett különböző építményszerkezeti elemek tűzállóságának egységes meghatározásához ad általános alapelveket.

tovább


BIM – új név és új magyar nyelvű szabványok

Az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti szabványosító műszaki bizottság 2020. decemberi ülésén elfogadta az MSZ EN ISO 19650 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment épületinformációs modellezés felhasználásával című szabványsorozat 1. részének (Fogalmak és alapelvek) és 2. részének (Létesítmények megvalósítási fázisa) magyar nyelvű változatát (melyek várhatóan 2021. februárban jelennek meg), valamint módosította a bizottság nevét és pontosította a BIM mozaikszó jelentését: mostantól a BIM rövidítés feloldása Építményinformációs modellezés.

tovább


Tetoválás és szoláriumozás biztonságosan

A tetoválási folyamat biztonságát szolgáló, egyelőre még csak angol nyelven elérhető MSZ EN 17169:2020 Tetoválás. Biztonsági és higiéniai előírások című szabvány arra ad javaslatokat, hogy miként védhetők az ügyfelek és a tetoválók a fertőzésektől. Az ugyancsak angol nyelvű MSZ EN 16489 Professzionális szoláriumstúdió üzemeltetése című szabványsorozat pedig a stúdióban való kiszolgálás oktatásának követelményeit határozza meg, továbbá a szoláriumstúdió kiszolgálóinak szükséges minősítésével és képzettségével, valamint a szolgáltatásnyújtás követelményeivel foglalkozik.

tovább


„Környezeti információk” értékelése

A Föld erőforrásainak helyes és megfelelő felhasználása, valamint a túlnépesedés miatti környezetterhelés csökkentése érdekében elengedhetetlen a „környezeti hatások” meghatározása/felmérése. Ehhez validált és hiteles adatok szükségesek, amelyhez számos ISO-szabvány ad útmutatást, melyek közül a legújabbaknak (MSZ EN ISO/IEC 17029:2020; ISO 14065:2020) már tárgya a „környezeti információk” ellenőrzése és értékelése is.

tovább


Az európai szabványügyi szervezet (CEN) 2020-ban megjelent szabvány jellegű dokumentumai

Műszaki specifikációkat (CEN/TS, Technical Specification) a CEN műszaki bizottságai (TC) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hozzák létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes műszaki tartalmú. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry), a TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

tovább

Műszaki jelentések (CEN/TR, Technical Report) akkor készülnek, ha a CEN műszaki bizottságai (TC) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR informatív tartalmú dokumentum, mely korlátlan ideig érvényben maradhat. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry). Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

tovább

Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA, Workshop Agreement) CEN-munkaértekezletek során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készül. A CEN adja ki a három hivatalos nyelv (angol, német, francia) közül legalább az egyiken. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek felelősek a dokumentum tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott, nincs kötelező nemzeti szintű jóváhagyás vagy bevezetés a CEN-tagok részéről. A CWA 3 évig érvényes, melynek egyszeri meghosszabbítása lehetséges.

tovább


Háztartási hűtőkészülékek – új szabványsorozat

2019-ben az Európai Bizottság új környezetbarát tervezési és energiacímkézési követelményeket fogadott el az energiával kapcsolatos termékcsoportokhoz, például a háztartási hűtőkészülékekhez. A követelmények új módszereket állapítanak meg a termékek energiafogyasztásának meghatározására, a pontos vizsgálati eredmények elérésére és a tényleges használati körülményeknek megfelelő teljesítmény értékelésére. Ennek szellemében a környezettudatos tervezés és energiacímkézés terén a CEN és a CENELEC olyan európai szabványokat adott ki, illetve dolgoz ki, amelyek az energiával kapcsolatos különféle termékek energiahatékonyságának mérésére, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére kínálnak módszereket.

tovább


ISO-IEC együttműködés 2020–2021 – „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, keríts társakat magad mellé!”

2019 végén az ISO és az IEC tájékoztatta tagjait, hogy szorosabbra fűzik együttműködésüket a következő területeken: együttműködési munkaprogramok egyeztetése/kidolgozása; folyamatos és kölcsönös tájékoztatás a közös munkáról és az eredményekről; a tevékenységek átfedésének felmérése/kiküszöbölése; információcsere a kulcsfontosságú ügyeket illetően, az IT-infrastuktúra fejlesztése; egyéb operatív tevékenységek (Covid elleni védekezés; bizottsági munka stb.); a közös munka és az együttműködés intézményesítése.

tovább


A felhőszolgáltatások szerepe

Az ISO/IEC JTC 1/SC 38 Felhőalapú számítástechnika és elosztott platformok közös ISO/IEC bizottság alapkoncepciókkal és technológiákkal, működési kérdésekkel, valamint a felhőalapú számítástechnika és más elosztott platformok kapcsolatával foglalkozik. Fő témája a személyes és a céges információ integritása: hogyan cserélődnek az adatok a felhő és a különböző eszközök között és ki miért felelős.

tovább


Katasztrófakockázatok csökkentése – korai figyelmeztető rendszerek

Az ISO 22328-1 Társadalmi biztonság. Vészhelyzetmenedzsment. 1. rész: Általános irányelvek a közösségalapú korai figyelmeztető rendszer bevezetéséhez szabvány azokat a folyamatokat ismerteti, amelyek a veszélyeztetett területen lévőket segíthetik abban, hogy időben kimenekülhessenek a helyszínről. A korai figyelmeztető rendszer (EWS) képessé teszi a közösségeket, hogy tudatosabban és gyorsabban reagáljanak, életeket mentsenek.

tovább


Egy csepp se menjen kárba – szennyvíz felhasználása öntözéshez

A világ vizeinek rendkívül kevés, mindössze 1%-a iható, a legnagyobb probléma pedig az, hogy ennek jelentős részét, 30–40%-át öntözésre használják. A mezőgazdasági termelés és az ipar hihetetlen mennyiségű vizet használ fel, amely végül nem jut vissza az ivóvíz kinyerésére alkalmas körforgásba. Ezért létfontosságú a már felhasznált vizek újrahasznosítása. Az ISO számos szabványt adott ki ebben a témakörben (ISO 24516 szabványsorozat, ISO 23056:2020, ISO 21939-1:2019) és megkezdte az ISO 16075 szabványsorozat felülvizsgálatát is.

tovább


Kiberbiztonsági szabványosítási konferencia 2021

Az európai szabványügyi szervezetek és az ENISA (az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége) virtuális kiberbiztonsági szabványosítási konferenciát tart 2021. február 2–4-én. A rendezvény fő témája az „Európai szabványosítás az EU kiberbiztonsági törvényének támogatására”, amely mellett a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED), a dolgok fogyasztói internete (CIoT) és az 5G is napirendre kerül.

tovább


IQNet-együttműködések – A bizalmat együtt építjük!

Az IQNet nemzeti tanúsító szervezeteket magában foglaló hálózatot – melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja – a szakmai együttműködéseken túl egy erős, bizalmon alapuló partneri kapcsolattartás is jellemzi. Ezzel összhangban 2020-ban, az IQNet fennállásának 30. évfordulója alkalmából az IQNet megfogalmazta új mottóját: Building trust together, azaz „A bizalmat együtt építjük!” Az évfordulóról ünnepi videó is készült.

tovább


Az MSZT új ügyfele – antikorrupciós irányítási rendszer (MSZ ISO 37001:2019) tanúsítása területén – a 4iG Nyrt.

A 4iG Nyrt.-t 25 éves piaci tapasztalata, a folyamatos innováció, magasan képzett szakemberei és az ügyfelek igényeit kiszolgáló megbízható megoldásaik tették Magyarország egyik piacvezető IT-vállalatává. A Csoport üzleti működésének és sikerének alapját az ambiciózus célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény és a minden körülmények között tisztességes üzleti magatartás képezi a jogszabályok, a belső szabályzatok, illetve a szakmai és az etikai szabályok betartása mellett. Tevékenységüket az MSZ ISO 37001 szabvány szerint felépített antikorrupciós irányítási rendszer szerint végzik. A szervezet követelményszabványnak való megfelelő működését igazolja az MSZT, harmadik fél által, 2020 decemberében befejeződött tanúsítása.

tovább


Az MSZT új ügyfele – minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén – a Danutek Hungary Kft.

A Danutek Hungary Kft. az elektronikai gyártóipar szereplői számára kínál teljes körű gyártási, automatizálási megoldásokat, viszonteladói és szerviztámogatói tevékenységet, telepítési és beüzemelési, valamint kapcsolódó oktatási tevékenységet végez. A szervezet hosszú távú céljainak elérése, tevékenységének támogatása és a minőségi ügyfélközpontú kiszolgálás folyamatos fejlesztése érdekében elkötelezettséget vállalt az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer, valamint az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésére és tanúsíttatására.

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az elmúlt évtizedben kiemelt célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. A gazdálkodó szervezetek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

tovább


Álláshirdetés – Tanúsítási menedzser

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzseri pozícióba keres munkavállalót.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 decemberében az Online Szabványkönyvtárnak 18 új előfizetője volt, 105 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény