Feliratkozás Vélemény

2023. június

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. június 1-jén 110 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 34 db MSZ EN, 54 db MSZ EN ISO, 15 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ EN IEC/ASTM, 1 db MSZ CEN/CLC/TR, 1 db MSZ ISO/IEC és 2 db MSZ ISO.

tovább

Szabvány visszavonása

2023. június 1-jén összesen 95 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 72 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 23 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása (helyesbítés, módosítás)

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. június 1-jén 13 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok tervezett visszavonása

A következőben megadott forrásdokumentum nélküli nemzeti szabványok visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ 44 Kivágás hazai fafajokból, MSZ 10870 Gázturbinás légi járművek hajtóanyaga. JET-A1. Követelmények és vizsgálati módszerek, MSZ 15485-7 Margarinok vizsgálata. 7. rész: Tartósítószer-tartalom meghatározása, MSZ 16625 Faapríték a lemez- és lapgyártáshoz, MSZ 17301-2 Lombos fűrészáru. Általános előírások. 2. rész: Deszka és palló, MSZ 17301-3 Lombos fűrészáru. Általános előírások. 3. rész: Zárléc és gerenda, MSZ 20986 Ostyák mintavétele, vizsgálata és minősítése, szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

2023. június 1-jén 9 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Energiagazdálkodási irányítási rendszerek tanúsítása – MSZ ISO 50003

Az MSZ ISO 50003:2023 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Energiagazdálkodási irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények szabvány előírásokat tartalmaz az MSZ EN ISO 50001:2019 szerinti energiagazdálkodási irányítási rendszerek (EgIR) auditálásával és tanúsításával kapcsolatos kompetenciára, következetességre és pártatlanságra. Foglalkozik az auditálási folyamattal, az EgIR tanúsítási folyamatában részt vevő személyzet kompetenciakövetelményeivel, az auditidővel és a több telephelyes mintavétellel.

tovább


Építési mész vizsgálata – MSZ EN 459-2

Az MSZ EN 459-2:2021 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek szabvány táblázatos formában tartalmazza az építési mész kémiai elemzéséhez és fizikai tulajdonságainak meghatározásához alkalmazott módszereket; ismerteti a mintavétel és a vizsgálatok általános követelményeit, a kémiai és a fizikai vizsgálatokat, valamint azok eredményeinek értékelését. A módszerek azoknak a meszes anyagoknak az esetében is alkalmazhatók, amelyek szabványai hivatkoznak az MSZ EN 459-2-re.

tovább


Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai – MSZ EN 81-21, MSZ EN 81-70:2021+A1, MSZ EN 81-71

Az MSZ EN 81-21:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben szabvány meghatározza azokra a személy- és személy-teher felvonókra vonatkozó biztonsági szabályokat, amelyeket olyan meglévő épületekbe telepítettek, ahol bizonyos építési korlátozások miatt az MSZ EN 81-20:2020 egyes követelményei nem teljesíthetők. Az MSZ EN 81-70:2021+A1:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók szabvány meghatározza a felvonók személyek – beleértve a fogyatékossággal élőket is – általi biztonságos és önálló megközelítésének és használatának minimumkövetelményeit. Az MSZ EN 81-71:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók szabvány követelményeket határoz meg a különböző előre látható mértékű vandalizmusnak kitett felvonókra vonatkozó jelentős veszélyek kezelésére.

tovább


Frekvenciajellemzők és polárdiagramok grafikus ábrázolása – MSZ EN IEC 60263

Az MSZ EN IEC 60263:2020 A frekvenciajellemzők és a polárdiagramok grafikus ábrázolásának léptékei és méretei (IEC 60263:2020) szabvány meghatározza a logaritmikus vagy szintjellemzők szabványos méretarányait decibelben kifejezve egy logaritmikus frekvenciatengely függvényében, valamint a szint polárdiagramjainak (kördiagramjainak) sugarát. Alkalmazásai közé tartoznak a nyomtatványok, az elektronikus fájlok (pl. PDF-fájlok), a tudományos publikációk, a számítógépes programok és az alkalmazások képernyő-megjelenítései, valamint a szabványokban lévő grafikonok.

tovább


Fotovillamos rendszerek karbantartása – MSZ EN IEC 62446-2

Az MSZ EN IEC 62446-2:2020 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 2. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Fotovillamos rendszerek karbantartása (IEC 62446-2:2020) szabvány a hálózatra csatlakoztatott PV-rendszerek alapvető megelőző, helyreállító és teljesítménnyel kapcsolatos karbantartási követelményeit és javaslatait határozza meg. Különös tekintettel a várható teljesítmény maximalizálását célzó karbantartási tevékenységekre, mint például a modulok tisztítása és a növényzet kezelése. Összefoglalja a tetőre és földre telepített rendszerek speciális szempontjait.

tovább


Gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek villamos és terhelési jellemzői – MSZ EN 60613

Az MSZ EN 60613:2010 Gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek villamos és terhelési jellemzői (IEC 60613:2010) szabvány a forgóanódú röntgencsővel vagy állóanódú röntgencső nélkül üzemelő gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek teljesítőképességre vonatkozó villamos és terhelési jellemzőivel kapcsolatos meghatározásokat és feltételeket tartalmazza.

tovább


ÚJ, HIÁNYPÓTLÓ ANGOL NYELVŰ NEMZETI SZABVÁNYOK


Alumínium színpadok és színpadi vázszerkezetek tervezése és gyártása – MSZ EN 17736

Az MSZ EN 17736:2023 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium színpadok és színpadi vázak tervezésére és gyártására angol nyelvű nemzeti szabvány a szakterület sajátos technológiáját és egyedi biztonsági követelményeit figyelembe véve határozza meg a tervezés alapelveit, illetve a gyártás követelményeit. A hiánypótló szabvány alkalmazását nagyban segítő magyar nyelvű változat kiadásának feltétele az ehhez szükséges pénzügyi forrás megteremtése.

tovább


Textíliák anyagveszteségének meghatározása – MSZ EN ISO 4484-1

Az MSZ EN ISO 4484-1:2023 Textíliák és textiltermékek. Textilből származó mikroműanyagok. 1. rész: Kelmék mosás során jelentkező anyagveszteségének meghatározása angol nyelvű nemzeti szabvány a műanyag szálakból készült textíliák által a viselésük, a mosásuk és az ártalmatlanításuk során kibocsátott mikroműanyag szálak mennyisége meghatározásának módszerét tartalmazza. A mikroműanyagok okozta egészségkárosodás megelőzésének szempontjából hiánypótló szabvány alkalmazását nagyban segítő magyar nyelvű változat kiadásának feltétele az ehhez szükséges pénzügyi forrás megteremtése.

tovább


Nagykonyhai mosogatógépek higiéniai követelményei és vizsgálata – MSZ EN 17735

Az MSZ EN 17735:2023 Nagykonyhai mosogatógépek. Higiéniai követelmények és vizsgálatok angol nyelvű nemzeti szabvány meghatározza azokat a követelményeket és vizsgálatokat, amelyek az alapvető higiéniai feltételek teljesítéséhez szükségesek az éttermekben, étkezdékben, kórházakban, valamint a pékségekben és hentesboltokban stb. használható mosogatógépek esetében. Iránymutatást ad a higiénikus és megfelelő működtetésre, tisztításra és karbantartásra is. A nagykonyhai higiénia szempontjából fontos, hiánypótló szabvány alkalmazását nagyban segítő magyar nyelvű változat kiadásának feltétele az ehhez szükséges pénzügyi forrás megteremtése.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Biohulladék gyűjtése – CWA 17866

A CWA 17866:2022 Key factors for the successful implementation of urban biowaste selective collection schemes (Kulcstényezők a városi szelektív biohulladék-gyűjtési rendszerek sikeres megvalósításához) CEN-kiadvány a biohulladék gyűjtéséhez kapcsolódó általánosan érvényes jellemzőket írja le és elemzi: a tervezést és a megvalósítást, a biohulladék fogalmának meghatározását, a különböző típusú fogyasztókkal (magánszemélyek vagy közületek pl. éttermek) és az érdekelt felekkel való kommunikációt, valamint a kezelt biohulladék felhasználását. A dokumentum kiadható magyar nemzeti szabványként, de a gyakorlati alkalmazást nagyban segítő magyar nyelvű változat kiadásának feltétele az ehhez szükséges pénzügyi forrás megteremtése.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


Energiagazdálkodási irányítási rendszerek MSZT általi tanúsítása a júniusban magyar nyelven megjelent MSZ ISO 50003:2023 szerint

A 2023. júniusban magyar nyelven megjelent MSZ ISO 50003:2023 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Energiagazdálkodási irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények szabvány az MSZ EN ISO 50001:2019 szerinti energiagazdálkodási irányítási rendszerek (EgIR) auditálásával és tanúsításával kapcsolatos kompetenciára, következetességre és pártatlanságra tartalmaz előírásokat. Az eredményesség érdekében foglalkozik az auditálási folyamattal, az ebben részt vevő személyzet kompetenciakövetelményeivel, az auditidővel és a több telephelyes mintavétellel. Az MSZ ISO 50003 szabványt az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények szabvánnyal való együttes alkalmazásra szánták, bár ennek a szabványnak a követelményein túlmenően az MSZ ISO 50003 az energiagazdálkodási irányítási rendszerek (EgIR) konkrét műszaki területére érvényes, a sikeres auditálás és tanúsítás szempontjából fontos további, előírásokat is tartalmaz. Az MSZT Tanúsítási Titkársága már az MSZ ISO 50003:2023 szabvány szerint végzi az energiagazdálkodási irányítási rendszerek auditálását és tanúsítását.

tovább


ARANYOKLEVÉL – a Budapesti Erőmű Zrt. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A Budapesti Erőmű Zrt. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2011-ben tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: hő- és villamosenergia-termelés.

tovább


Az MSZT által tanúsított szervezetek visszajelzései

Az MSZT számára kiemelten fontos a tanúsított szervezetek elégedettsége és véleménye, ezért az MSZT Tanúsítási Titkársága tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket, hogy figyelembe vegye, beépítse azokat szolgáltatásnyújtásának napi rutinjába. Az egyik alapvető kérdés, hogy a szervezetek mit tartanak az MSZT erősségének, és milyen okok miatt ajánlanák más szervezeteknek is mint tanúsítót?

tovább


A tanúsításról közérthetően, 8. rész – az irányítási rendszerek dokumentációs követelményei

Az irányítási rendszerek bevezetésnek fő célja a szervezett, átlátható, nyomon követhető működés. Ezt támogatja a jól kialakított rendszer-dokumentáció, amely bármilyen formában (szabályzatok, eljárások, munkautasítások, feljegyzések, fényképek stb.) és adathordozón létezhet, valamint bármilyen forrásból származhat. Az irányítási rendszer kiépítésének – tanúsításának – alapkövetelménye a rendszer-dokumentáció. A tanúsítók felkészülésének is egyik fontos eleme ennek előzetes tanulmányozása, értékelése.

tovább


A zajjal és a rezgéssel kapcsolatos néhány kiemelten fontos jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Antikorrupciós és visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek, MSZT-fórum – 2023. május 18.

Az MSZT 2023. május 18-án sikeres szakmai fórumot rendezett az „ANTIKORRUPCIÓS ÉS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK” témakörében. A szakmai fórumon az állami és a magánszféra képviselői is jelentős számban vettek részt. Az előadók – szakértők, auditorok, a rendszert működtető szakemberek – az MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (AKIR); az MSZ ISO 37002:2022 Visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek. Irányelvek; az MSZ ISO 37301:2021 Megfelelésirányítási rendszer. Követelmények alkalmazási útmutatóval című szabványokról és a rendszer bevezetésével, működésével/működtetésével, tanúsíttatásával, valamint tanúsításával kapcsolatos tapasztalatokról tartottak előadást, illetve beszámolót.

tovább


EGYÉB HÍREK


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület új tagjai: a Safecon Hungary Mérnöki Szolgáltató Kft. és a Hun-Terv Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Az új tagok az MSZT/MB 316, az MSZT/MB 825, az MSZT/MB 826, az MSZT/MB 837, az MSZT/MB 840, az MSZT/MB 847, az MSZT/MCS 138, az MSZT/MCS 208, az MSZT/MCS 209, az MSZT/MCS 311, az MSZT/MCS 313, az MSZT/MCS 505, az MSZT/MCS 511, az MSZT/MCS 817, az MSZT/MB 839, az MSZT/MB 840 és az MSZT/MB 841 szabványosító műszaki bizottságok munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 májusában az Online Szabványkönyvtárnak 28 új előfizetője volt, 159 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága munkatársat keres tanúsítási menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény