Feliratkozás Vélemény

2022. június

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. június 1-jén 111 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 35 db MSZ EN, 14 db MSZ EN IEC, 28 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 2 db MSZ CEN ISO/TS, 22 db MSZ CEN/TS, 5 db MSZ CEN/TR, 1 db MSZ CLC/TS, 2 db MSZ ISO.

tovább

2022. június 1-jén összesen 61 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 47 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 14 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. június 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Júniusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. június 1-jén 15 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 37002 Visszaélés-bejelentési irányítási rendszer. Irányelvek szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületbe három új tag lépett be, amelyek négy műszaki bizottság munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A fekvőhézag-vasalás szabványa magyar nyelven – MSZ EN 845-3:2013+A1

A magyar nyelven megjelent az MSZ EN 845-3:2013+A1:2016 Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Fekvőhézag-vasalás acélhálóval szabvány teherhordó és nem teherhordó alkalmazásra szánt fekvőhézag-vasalásra ad meg követelményeket. Felsorolja azokat az információkat, amelyeket meg kell adni a fekvőhézag-vasalásokhoz, valamint leírja a teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését (AVCP). A szabvány útmutatást ad az üzemi gyártásellenőrzés gyakoriságára, valamint tájékoztat a szabvány és az EU építési termékekről szóló rendelete közötti kapcsolatról.

tovább


Égéstermék-elvezető berendezések tartozékai szabványok magyarul – az MSZ EN 16475 szabványsorozat 1. és 6. része

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 16475-1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány az összekötő égéstermékjáratokban elhelyezett és az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollására felszerelt, fémből készült égéstermék-hangtompítók követelményeit és vizsgálati módszereit határozza meg. Az ugyancsak magyar nyelven megjelent MSZ EN 16475-6:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrző nyílások. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány a keretből és egy ajtóból vagy ajtókból álló tisztító- és ellenőrző nyílások követelményeit és vizsgálati módszereit adja meg. Mindkét szabvány meghatározza a termékek jelölésére, a gyártói előírásokra, a termékinformációra és az AVCP-információra (a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése) vonatkozó követelményeket is.

tovább


Magyar nyelvű útmutató a minőségirányítási rendszerekhez alkalmazható statisztikai technikák kiválasztásához – MSZ ISO 10017:2022

A magyar nyelven megjelent MSZ ISO 10017:2022 Minőségirányítás. Útmutató az ISO 9001:2015-höz alkalmazható statisztikai technikákhoz szabvány segíti az ISO 9001:2015-ben meghatározott minőségirányítási rendszer elemeinek megfelelő statisztikai technikák azonosítását. Elsősorban a minőségirányítási rendszerre fókuszál, de más irányítási rendszerek pl. a környezetközpontú irányítási rendszer, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének támogatására is alkalmazható. Ismerteti a statisztikai technika vagy technikacsoport alkalmazásának előnyeit, a javasolt korlátozásokat, alkalmazási példákat és tartalmaz figyelmeztetéseket is.

tovább


Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése témájú szabványok magyar nyelven – az MSZ EN ISO 10993 szabványsorozat 6. és 11. része

A magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 10993-6:2017 Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 6. rész: Az implantációt követő helyi hatások vizsgálatai (ISO 10993-6:2016) szabvány az orvostechnikai eszközökben jelen levő biológiai anyagok implantációt követő helyi hatása értékelésének módszereit adja meg. Az ugyancsak magyarul megjelent MSZ EN ISO 10993-11:2018 Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 11. rész: Szisztémás toxicitási vizsgálatok (ISO 10993-11:2017) szabvány pedig az általános szisztémás toxicitás értékelésével foglalkozik. Követelményeket ír elő és útmutatást nyújt az orvostechnikai eszközök anyagainak káros szisztémás reakciókat okozó hatásának értékeléséhez. A harmonizált szabványok ZA mellékletei a 93/42/EGK irányelv, ZB mellékletei pedig a 90/385/EGK irányelv alapvető követelményei és a szabványok közötti kapcsolatról adnak meg részletes tájékoztatást.

tovább


Készülékcsatlakozó-készletek szabványa magyar nyelven – MSZ EN IEC 60799

A magyar nyelven megjelent MSZ EN IEC 60799:2021 Villamos szerelési anyagok. Készülékcsatlakozó-készletek és összekötő készülékcsatlakozó-készletek című, a háztartási és hasonló célú készülékcsatlakozó-készletekre és összekötő készülékcsatlakozó-készletekre vonatkozó szabvány az előző kiadáshoz képest jelentős műszaki változtatásokat tartalmaz.

tovább


Kisfeszültségű hálózati SPD-szabvány módosítása magyar nyelven – MSZ EN 61643-11:2012/A11

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 61643-11:2012/A11:2018, az MSZ EN 61643-11:2013 Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-védelmi eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek nemzeti szabvány módosítása. A módosítás többek között az A típusú, dugaszolható berendezések zárlati szilárdságának vizsgálatával, a hibás üzemmódot szimuláló kiegészítő vizsgálattal, a nagyfeszültségű (középfeszültségű) rendszer hibái által okozott átmeneti túlfeszültségekkel és terminológiai változásokkal foglalkozik.

tovább


A földbe süllyesztett lámpatestek szabványának módosításai magyar nyelven – MSZ EN 60598-2-13/A1, /A2 és /A11

Megjelent magyar nyelven az MSZ EN 60598-2-13:2007 Lámpatestek. 2-13. rész: Egyedi követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek szabvány három módosítása az MSZ EN 60598-2-13:2006/A1:2012, az MSZ EN 60598-2-13:2006/A2:2017 és az MSZ EN 60598-2-13:2006/A11:2021. A módosítások egyebek mellett a statikus terheléssel szembeni ellenállással, valamint kiemelten a 2014/35/EU irányelv biztonsági célkitűzései és a szabványok kapcsolatával foglalkoznak.

tovább


Termékek és épületszerkezetek tűzzel szembeni viselkedésének és tűzállóságának vizsgálata magyar nyelven – MSZ EN ISO 1716 és MSZ EN 1365-1

A magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 1716 Termékek tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása szabvány szilárd termékek bruttó égéshőjének állandó térfogatú bombakaloriméterben való meghatározási módszerét írja le. Az ugyancsak magyar nyelven megjelent MSZ EN 1365-1 Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak szabvány szerinti vizsgálattal megállapítható, hogy a teherhordó fal reprezentatív mintája képes-e ellenállni a tűz egyik oldalról másik oldalra való átterjedésének és megtartja-e teherhordó képességét.

tovább


Téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa általános követelményei magyarul – MSZ EN 14081-1:2016+A1

A magyarul megjelent MSZ EN 14081-1:2016+A1:2019 Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények szabvány nemcsak a követelményeket, hanem a vizsgálati módszerek előírásait, a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési módszerét, valamint a szerkezeti fa megjelölését is tartalmazza. A szabvány ZA mellékletet is tartalmaz azzal a céllal, hogy ha a 305/2011/EU rendelet szerinti harmonizált szabványként alkalmazzák, akkor a gyártók e szabvány szerint hozhassák forgalomba termékeiket.

tovább


Az okosszerződések első előírásai – GS PDL 011 (ETSI)

Az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) az év elején tette közzé a GS PDL 011 specifikációt. Ez az első olyan dokumentum, amelynek tárgya az engedélyezett elosztott főkönyvek (Permissioned Distributed Ledger, PDL) megvalósítása. Segíti a tranzakciók nyilvántartásának decentralizált megközelítéséből fakadó számos működési és biztonsági előny kihasználását, kisebb költségű, valamint skálázhatóbb megvalósítását. Olyan funkcionális keretet biztosít, amelyet az okosszerződésekkel kapcsolatos tevékenységek során be kell tartani, anélkül, hogy a visszautasítás veszélyt jelentene. Ezáltal megelőzhetővé válik a csalás lehetősége. Minden szerződésmódosítás nyomon követhető lesz – megmutatva, hogy hol, mikor és ki végezte azokat.

tovább


Környezetvédelemi világnap – június 5.

Ötven évvel ezelőtt, 1972-ben Svédországban tartották meg az első, emberi környezetről szóló ENSZ-konferenciát „Ember és bioszféra” címmel. A konferencia felhívta a világ figyelmét bolygónk páratlan értékeire, illetve ezek megőrzésének fontosságára. A konferencia egyik eredménye a környezetvédelmi világnap, amelyet először 1974-ben tartottak meg. A világnap célja, hogy nyilvánvalóvá tegye az intézmények/vállalatok, a közösségek és az egyének számára a környezetvédelem fontosságát. A nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek számos, környezetvédelmi témájú szabványt dolgoztak már ki.

tovább


Városi információs modellezés

Az IEC Okosvárosok rendszerbizottsága és az ISO/IEC JTC 1/SC 41 Tárgyak internete és digitális iker bizottság 2021. június 22–23-án nemzetközi konferenciát rendezett Conversation between City Information Modelling and Urban Digital Twins: 2021 Virtual Forum címmel. Az okosvárosok fejlesztése és megvalósítása számos különböző rendszert, adattípust és információhalmazt foglal magában. A városi információs modellezés (CIM) és a városi digitális ikrek (UDT) az okosvárosok két újonnan megjelenő technológiája. Mindkettő megoldást kínál az adatfeldolgozásra, a városi elemzésre, tervezésre, szimulációra és modellezésre. A konferencia eredményét egy jelentésben tették közzé, amely letölthető az IEC honlapjáról.

tovább


Sikeres áttérés a MEES 2.0 szerinti rendszerre a Bugát Pál Kórház integrált minőségirányítási rendszerének okirat-megújító eljárása során

A Magyar Szabványügyi Testület a Bugát Pál Kórház MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 előírásain alapuló integrált irányítási rendszerének működését okirat-megújító eljárás alapján kiadott megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvánnyal igazolta. A Kórház lehetővé tette, hogy az auditon részt vegyen a Nemzeti Akkreditáló Hatóság képviselője is, amivel jelentősen hozzájárult az MSZT MEES-akkreditációjának fenntartásához.

tovább


A MiKoMi Kft. – az MSZT új ügyfele – minőség-, környezetközpontú, valamint munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszereinek sikeres tanúsítása

A MiKoMi Kft. MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási, MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszereket magában foglaló integrált irányítási rendszerének működését a Magyar Szabványügyi Testület megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvánnyal igazolta.

tovább


Az MSZT által tanúsított szervezetek elégedettségének mérése

Az MSZT Tanúsítási Titkársága folyamatosan gyűjti és elemzi a tanúsított szervezetek véleményét és észrevételeit tevékenységéről, illetve auditorai munkájáról. Az elmúlt időszakkal kapcsolatos felmérésnek különösen az újonnan alkalmazható/alkalmazott online audittechnikák bevezetése miatt volt kiemelt jelentősége.

tovább


A környezetvédelemmel kapcsolatban 2022 májusában megjelent új és módosított jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 májusában az Online Szabványkönyvtárnak 29 új előfizetője volt, 152 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény