Feliratkozás Vélemény

2022. január

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. január 1-jén 117 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 28 db MSZ EN, 46 db MSZ EN IEC, 4 db MSZ EN ISO, 9 db MSZ IEC, 1 db MSZ CEN ISO/TR, 1 db MSZ CEN ISO/TS, 1 db MSZ CEN/CLC/TR, 1 db MSZ CEN/TS, 11 db MSZ CLC/TR, 5 db MSZ CLC/TS, 2 db MSZ CLC IEC/TR, 2 db MSZ CLC IEC/TS, 5 db MSZ ISO, 1 db MSZ HD.

tovább

2022. január 1-jén összesen 70 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 68 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 2 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. január 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Januárban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. január 1-jén 18 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. január 1-jén 5 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Nemzeti szabványosító műszaki bizottság megalakulása

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsa 2021. december 20-án a 23/2021. SZT határozatával jóváhagyta az MSZT/MB 118 Gipsz és gipszalapú termékek műszaki bizottság létrehozását.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ IEC 60050-614 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 614. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. Üzemvitel szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai 2021-ben

A Magyar Szabványügyi Testület új tagjai az alábbiakban megtekinthetők. Az új tagok a felsorolt műszaki bizottságok munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről és a tagsági feltételekről bővebb információ a következő linkeken található: Belépés az MSZT-be; MSZT-tagsági feltételek; Az MSZT tagjainak listája; Műszaki Bizottságok listája


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Postai szolgáltatások panaszkezelése szabvány magyar nyelven – MSZ EN 14012

Megjelent az MSZ EN 14012 Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei szabvány magyar nyelvű változata, amely a belföldi és a nemzetközi postai szolgáltatással kapcsolatos panaszkezelési alapelveket határozza meg. Útmutatást ad a postai szolgáltatóknak panaszkezelési folyamataik kialakításához szolgáltatásaik minőségének fejlesztése érdekében, külön kitérve azoknak a panaszoknak a kezelésére, amelyek több szolgáltatót is érintenek. Kártérítési és jogorvoslati eljárásokat is ismertet. Az EN ISO 9001-hez képest több figyelmet fordít az érdekelt felek elégedettségére és a szervezet teljesítményére.

tovább


Hegesztési szabványok magyar nyelven

Megjelentek az MSZ EN ISO 15607:2020 Fémek hegesztési munkarendi előírása és hegesztési munkarendjének minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2019), az MSZ EN ISO 15612:2018 Fémek hegesztési folyamat-előírása és minősítése. Minősítés sztenderd hegesztési folyamat-előírás átvételével (ISO 15612:2018), az MSZ CEN ISO/TR 20172:2022 Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Európai anyagok (ISO/TR 20172:2021) és az MSZ EN ISO 13916:2018 Hegesztés. Az előmelegítési hőmérséklet, a sorközi hőmérséklet és az előmelegítés-fenntartási hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017) szabványok magyar nyelvű változatai.

tovább


Fűrészáruszabványok magyar nyelven

Megjelentek az MSZ EN 1309-3:2018 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Mérési módszerek. 3. rész: Fahibák és biológiai károsodások, az MSZ EN 1313-1:2010 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru, valamint az MSZ EN 1316-1:2013 Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk szabványok magyar nyelvű változatai.

tovább


Karbantartási/vagyonkezelési szabványok

Magyar nemzeti szabványként, de még csak angol nyelven érhetők el az MSZ EN 17485:2021 Karbantartás. Karbantartás a tárgyi eszközök kezelésén belül. Keretrendszer a tárgyi eszközök értékének növelésére, teljes életciklusuk alatt, az MSZ EN 16446:2015 Karbantartás. Fizikai eszközök kezelése keretében végzett karbantartás, valamint az MSZ ISO 55000:2015 Vagyongazdálkodás. Áttekintés, alapelvek és terminológia szabványok. Ezek közül a legújabb az MSZ EN 17485:2021, amely karbantartási módszereket és eljárásokat ír le a tárgyi eszközök kezelésére, amelyek a szervezeti menedzsment minden szintjén és működési területén alkalmazhatók, beleértve a tervezésirányítást, az üzemirányítást, a műszaki és termelésirányítást, a pénzügyi irányítást, az eszközgazdálkodást, a karbantartás-irányítást és a minőségirányítást.

tovább


A laboratóriumi eredményekbe vetett bizalom növelése – MSZ EN ISO 16140-3

Az élelmiszerekben lévő ártalmas mikroorganizmusok vizsgálata/kimutatása tárgyú MSZ EN ISO 16140 szabványsorozat öt, eddig megjelent részeit egészíti ki az MSZ EN ISO 16140-3 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 3. rész: A referencia-módszerek és a validált alternatív módszerek verifikálásának protokollja egyetlen laboratóriumban szabvány, amely a vizsgálati módszerek laboratóriumban történő végrehajtásához szükséges eljárásokat és elfogadási kritériumokat tartalmazza, meghatározza a referencia-módszerek verifikálásának protokollját és a laboratóriumban történő vizsgálat validált alternatív módszereit. A szabvány forrásdokumentuma illeszkedik az ISO 16140 sorozat többi részéhez, amelyek új és alternatív módszerek validálására vonatkozó jegyzőkönyveket tartalmaznak.

tovább


Az EMC-terminológia kiegészítése/módosítása – az MSZ IEC 50(161) módosításai

Az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos szakkifejezéseket és meghatározásokat tartalmazó MSZ IEC 50(161) 10 darab módosításából 8-nak megjelent a magyar nyelvű változata.

tovább


Gyakorlati útmutató a kockázatmenedzsment-szabványok alkalmazásához

Az MSZ ISO 31000:2018 Kockázatmenedzsment. Irányelvek szabvány alkalmazását is segíti a forrásdokumentumához kiadott Risk management. A practical guide (Kockázatmenedzsment. Gyakorlati útmutató) kézikönyv. A szabvány a kockázatmenedzsment alapvető fogalmait, a kockázatok azonosításának, valamint kezelésének folyamatait ismerteti, a kézikönyv pedig értelmezi a szabvány szövegét, elemzi és feltárja a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos összefüggéseket.

tovább


Környezetvédelmi terméknyilatkozat – B2B kommunikáció

A CEN a környezetvédelmi terméknyilatkozatokhoz kapcsolódó szabványok korszerűsítési folyamata részeként a közelmúltban tette közzé az EN 15942:2021 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Communication format business-to-business (Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Vállalkozások közötti kommunikáció) szabványt. A környezetvédelmi terméknyilatkozat (EDP) arra ad lehetőséget, hogy a vállalkozások egységes formában és tartalommal adjanak tájékoztatást a termékeikkel vagy a szolgáltatásaikkal kapcsolatos számszerűsített környezeti információkról, lehetővé téve ezzel az azonos rendeltetésű termékek/szolgáltatások összehasonlítását. Az EDP elkészítéséhez az MSZ EN 15804 Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó alapvető szabályok magyar nyelvű szabvány ad útmutatást.

tovább


Okostelefonok biztonsága – ETSI TS 103 732

Az ETSI TS 103 732 Consumer Mobile Device Protection Profile (Fogyasztói mobileszköz védelmi profilja) meghatározza a felhasználói adatokkal kapcsolatos legfontosabb biztonsági és adatvédelmi kockázatokat, valamint a megfelelő védelmet, a lehető legkisebbre csökkenti az adatvédelmi kockázatokat, támogatja a gyártókat a biztonsági tanúsítvány megszerzésében, egységes módszertant kínál az értékelők számára a fogyasztói mobileszközök biztonságának felmérésére.

tovább


ETSI – úton a gigabites társadalom felé

Az ETSI új kiadványt tett közzé Szálfejlettségi mutató: Úton az F5G gigabites társadalom felé címmel. A kiadvány megnevezi a szálberuházások fő hajtóerőit, javaslatot tesz a szálfejlettségi mutató (fibre development index: FDI) fejlesztésére, meghatározza a jelenleg hasonló fejlettségi szakaszban lévő országcsoportokat, fejlődési útjukat. A szálfejlettségi mutató kulcsfontosságú annak mérésére, hogy milyen az országok fejlettsége az ötödik generációs FTTE- (fibre-to-the-everywhere-and-everything) hálózatok terén.

tovább


Tradicionális kulináris élmény – ISO 21621

Az ISO 21621 Tourism and related services. Traditional restaurants. Visual aspects, decoration and services (Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Tradicionális éttermek. Látvány, díszítés és szolgáltatások) az autentikus gasztronómiai élmény kritériumait határozza meg. Segít különbséget tenni a valóban tradicionális konyhájú, illetve a turistacsalogató, ám valójában nem autentikus éttermek között. A szabvány a kulturális elemekkel, a környezettel, a szokásokkal, az életstílussal, az étteremmel és a konyhával kapcsolatos szempontokat tartalmazza. A szabvány nemcsak a turisták, hanem a vendéglátóegységek számára is hasznos.

tovább


Gyógyszerbiztonsági figyelmeztető rendszerek – ISO/TS 22703

Az ISO/TS 22703 Health informatics. Requirements for medication safety alerts (Egészségügyi informatika. A gyógyszerbiztonsági figyelmeztetésekre vonatkozó követelmények) meghatározza a gyógyszerbiztonsági figyelmeztető rendszerekre vonatkozó követelményeket, és azt is, hogy a figyelmeztető rendszerek beszállítóinak milyen követelményeket kell figyelembe venniük. A klinikai döntés- és folyamattámogató informatikai rendszereknek (Clinical Decision Support Systems: CDSS) fontos szerepük van a betegbiztonság területén, mivel a páciensek egészségügyi adatainak elektronikus nyilvántartása támogatást nyújt a klinikusok részére a gyógyszerek felírásához és adagolásához.

tovább


A csecsemőtápszerek tápanyagtartalmának vizsgálata – ISO 23443

Megjelent a témával foglalkozó szabványsorozat legújabb tagja, az ISO 23443 Infant formula and adult nutritionals. Determination of β-carotene, lycopene and lutein by reversed-phase ultra-high performance liquid chromatography (RP-UHPLC) [Csecsemőtápszerek és felnőtt-tápszerek. A β-karotin, likopin és lutein meghatározása fordított fázisú ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (RP-UHPLC)]. A lutein, β-karotin és likopin az anyatejben található karotinoidok közé tartoznak, gyakran adják őket a csecsemőtápszerhez és a felnőtteknek szánt tápszerekhez, mivel a lutein fontos a látás és a kognitív funkciók szempontjából, a β-karotin pedig A-provitamin-aktivitást biztosít. A szabvány egyaránt fontos a csecsemőtápszer-ipar, a fogyasztók és a kereskedelem számára.

tovább


Klímaváltozás – ISO-kiadványok a városok alkalmazkodóképességéről

Az ISO/TR 22370 Security and resilience. Urban resilience. Framework and principles (Társadalmi biztonság. Városi alkalmazkodóképesség. Keretrendszer és alapelvek) műszaki jelentés mérési rendszereket és modelleket tartalmaz a városi alkalmazkodóképesség felmérésére, meghatározására. A készülő ISO 22371 Security and resilience. Urban resilience. Framework, model and guidelines for strategy and implementation (Társadalmi biztonság. Városi alkalmazkodóképesség. Keretrendszer, modell és útmutató a stratégia kidolgozásához és megvalósításához) a klímaváltozásból és a népességnövekedésből fakadó problémák megoldására ad útmutatást. Az ISO 37101 Sustainable development in communities. Management system for sustainable development. Requirements with guidance for use (Települések fenntartható fejlődése. A fenntartható fejlődés irányítási rendszere. Alkalmazási útmutató és követelmények) általános keretrendszert ad a fenntartható települések mibenlétéről. Részletezi a felelős forráshasználatot, a környezetgazdálkodást, a lakosok egészségével és jóllétével kapcsolatos kritériumokat, az irányítást és a mobilitást. A szabványokon túl az ISO megjelentette Az éghajlat-politika eszközkészlete című kiadványt (Climate Action Kit) is, a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátás támogatására.

tovább


IT-szolgáltatásmenedzsment – ISO/IEC 20000-1

Az ISO/IEC 20000-1 (magyar nemzeti szabványként: MSZ ISO/IEC 20000-1:2019 Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei) a szolgáltatásmenedzsment alapszabványa. A tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés és a fejlesztés keretrendszerét tartalmazza. Jól illeszkedik a valamivel rugalmasabb és kreatívabb APM- (agilis projektmenedzsment) keretrendszerhez. Az IT-szolgáltatásmenedzsment területén az ISO/IEC 20000-1 és az APM a legnépszerűbbek. Az ISO 20000 szabványsorozatot, illetve a szabványsorozat jelentőségét a közelmúltban kiadott ISO-kézikönyv ismerteti.

tovább


Aranyoklevél az Országos Mozgásszervi Intézet részére

Az Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT) az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI), valamint az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) összeolvadásával jött létre. A Magyar Szabványügyi Testület 2009-ben tanúsította először az ORFI integrált, MSZ EN ISO 9001 szabványon és MEES-standardokon alapuló minőségirányítási rendszerét, majd 2021 novemberében, a negyedik megújító audit alkalmával igazolta, hogy a szervezet – immár az OMINT részeként – teljesítette a MEES 2.0 Kézikönyv követelményeire való áttérést. Ezzel teljesült az Aranyoklevél-adományozás feltétele, mely szerint az MSZT minden olyan intézménynek aranyoklevelet adományoz, amelyik irányítási rendszerét eredményesen működteti és fejleszti, valamint tanúsítványát legalább 12 éven keresztül fenntartja a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – az MSZT új ügyfele – információbiztonság-irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerint felépített információbiztonság-irányítási rendszerének tanúsítása decemberben sikeresen lezárult. A tanúsítási eljárás egyértelműen igazolta, hogy a szervezet számára a vevők elégedettsége, az információbiztonság, a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok betartása maradéktalanul érvényesül a közületi ügyfeleknek nyújtott minősített és nem minősített elektronikus aláírás szolgáltatás, az állampolgárok részére nyújtott minősített elektronikus aláírás szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek nyújtott minősített és nem minősített elektronikus bélyegzés szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek és állampolgároknak nyújtott minősített időbélyegzés szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek nyújtott nem minősített weboldal-hitelesítő tanúsítvány szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek nyújtott titkosító, autentikációs és egyéb tanúsítvány szolgáltatás során.

tovább


A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ – az MSZT új ügyfele – irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A decemberben sikeresen lezárult tanúsítási eljárás igazolta, hogy a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátás, diagnosztikai tevékenység, rehabilitációs ellátás, egynapos sebészeti ellátás, fogászati alap-, szak- és ügyeleti ellátás alkalmazási területen megfelel az MSZ EN ISO 9001 követelményeinek. A Magyar Szabványügyi Testület ezt MSZT- és IQNET-tanúsítvány kiadásával ismerte el.

tovább


A vasúti ágazat specifikus minőségirányítási rendszerkövetelményei – MSZT-auditor-továbbképzés

Az MSZ ISO/TS 22163:2017 a vasúti ágazat specifikus minőségirányítási rendszerkövetelményeit határozza meg. Kiemelten kezeli a szállítói láncban a folyamatos fejlesztés biztosítását, a hibamegelőzést és a hibacsökkentést, valamint a termékminőség javítását és fenntartását, beleértve annak biztonsági szempontjait is. Az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében 2021. december 10-én tartott auditor-továbbképzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az eddigi MSZT-auditok tapasztalatainak megbeszélése volt ebben a témakörben.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 decemberében az Online Szabványkönyvtárnak 28 új előfizetője volt, 100 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény