Feliratkozás Vélemény

2020. december

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Boldog, békés ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Köszönjük mindazon szervezetek, intézmények és szakemberek támogatását, akik az MSZT tagjaként vagy partnereként anyagi támogatásukkal és/vagy szakértelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti szabványosítás sikeresen teljesítse 2020. évi feladatait, illetve elérje céljait.


A nemzeti szabványállomány változásai

2020. december 1-jén 148 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 63 db MSZ EN, 39 db MSZ EN ISO, 43 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ IEC és 1 db MSZ.

tovább

2020. december 1-jén 4 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Decemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. december 1-jén 9 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabvány szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. december 1-jén 3 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. december 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 3 db hegesztés témájú nemzeti szabvány programba vételét tervezi, amelyekhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A szövegalkotás és a terminológia jelentősége

Mindenki számára fontos, hogy pontosan megismerje lehetőségeit, jogait és kötelességeit, melyet azonban a dokumentumok esetenként túl szegényes vagy túl bonyolult megfogalmazása nagymértékben megnehezíthet. A hatékony kommunikáció támogatására az ISO/TC 37 Nyelv és terminológia nemzetközi szabványosító műszaki bizottság kidolgozta az ISO/WD 24495-1 Plain language. Part 1: Governing principles and guidelines (Egyszerű, közérthető nyelvezet. 1. rész: Irányadó alapelvek és útmutatók) szabvány tervezetét, amely abban segíti a szövegalkotókat, hogy üzenetüket megfelelő (szükséges és elegendő) tartalommal és formában tegyék közzé.

tovább


A mindennapi élet baleseteinek vizsgálata – új nemzetközi szabványosító bizottság

Nemzetközi szinten jelenleg nincs olyan dokumentum, mely nem a munkavégzés, a munkahelyi tevékenység, a hivatás gyakorlása közben, hanem a mindennapi, a hétköznapi, a civil életben előforduló balesetekkel foglalkozik. Mindezt figyelembe véve, hiánypótló céllal alakult meg az új ISO-projektbizottság, az ISO/PC 329 Consumer incident investigation guideline. A bizottság fő célkitűzése olyan szabványok kidolgozása, amelyek az ismétlődés megelőzése érdekében a mindennapi élet baleseteihez/eseményeihez vezető tényezők meghatározásakor szükséges objektív vizsgálatokat írják le.

tovább


A nettó nulla energiafogyasztás elérésének támogatása szabványokkal

A nettó nulla energiafogyasztás elérését és a fenntartható jövő megvalósítását számos nemzetközi szabvány alkalmazása segíti: üvegházhatású gázok kibocsátásának és kivonásának szervezeti szintű számszerűsítése és jelentése (MSZ EN ISO 14064-1:2019); intelligens közlekedési eszközök energiamegtakarítása (ISO 37161:2020); napenergiával működő fűtőberendezések teljesítményértékelése (ISO 9459-1); szén-dioxid geológiai tárolása (ISO 27914); épületek energetikai teljesítőképessége (ISO 52000-1 és -2; MSZ EN ISO 52000-1:2017).

tovább


A hegesztés terminológiája négy nyelven

Megjelent az MSZ ISO/TR 25901-1:2020 Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések négynyelvű (angol, francia, magyar és német) változata. Az általános témakörök, mint pl. a kötéstípusok, varrattípusok, varratgeometriai jellemzők, hegesztőanyagok mellett a szabvány az anyagvizsgálattal, a hegesztőberendezésekkel, a hegesztési paraméterekkel, valamint a személyzettel és a szervezettel kapcsolatos szakkifejezéseket is tartalmazza.

tovább


Magyar nyelven elérhető a cement termékszabvány 2. része

November 1-jétől magyar nyelven elérhető az MSZ EN 197-2:2020 Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése című szabvány. A szabvány a cementek teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét (AVCP) írja le, beleértve a teljesítmény állandóságának tanúsítását is.

tovább


Brit „szabványos” muffinrecept KARÁCSONYRA – a sütők és a kemencék szabványos vizsgálata

A Brit Szabványügyi Testület (BSI) pontosan meghatározott módszerrel vizsgálja, hogy a sütők és a kemencék megfelelnek-e az MSZ EN 60350-1:2017 Háztartási villamos főzőkészülékek. 1. rész: Tűzhelyek, sütők, sütő-párolók és grillek. A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 60350-1:2016, módosítva) szabvány követelményeinek. A vizsgálat alapjául egy muffinrecept szolgál, a sütési teljesítmény (valamint a sütemény) minősítését pedig egy NCS (barna színű) árnyalatdiagram (www.ncscolour.com) szerinti értékelés alapján végzik. E recept a karácsonyi készülődéskor is nagyon hasznos lehet, ám a tészta elkészítése és a sütés nagy fokú precizitást igényel!

tovább


Robbanásbiztos gyártmányok védelme fokozott biztonsággal

2020. december 1-jén jelent meg az MSZ EN 60079-7:2016 Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2015) és első módosításának (MSZ EN IEC 60079-7:2015/A1:2018) magyar nyelvű változata. A szabvány a robbanásveszélyes gázközegekben használt, „e” védelmi módú, fokozott biztonságú villamos gyártmányok és Ex-alkatrészek tervezésének, kialakításának, vizsgálatának és megjelölésének követelményeit határozza meg.

tovább


IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei

2020. december 1-jén megjelent az MSZ EN 301 549:2020 IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei magyar nyelvű változata. A szabvány meghatározza az IKT-termékekre és -szolgáltatásokra alkalmazandó funkcionális akadálymentességi követelményeket, valamint az egyes akadálymentességi követelmények vizsgálati eljárásainak leírását és kiértékelési módszertanát olyan formában, amely alkalmazható az európai közbeszerzésben, a webalapú és a nem webes, valamint a mindkettőt használó hibrid technológiák esetében.

tovább


Vezetékhosszabbító készletek kiegészítő követelményei

December 1-jén megjelent az MSZ IEC 60884-2-7:2020 Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 2-7. rész: Vezetékhosszabbító készletek kiegészítő követelményei című szabvány magyar nyelvű egyesített változata. A szabvány az olyan vezetékhosszabbító készletekre vonatkozik, amelyeket vezetékdobokban való felhasználásra terveznek, és amelyek ezért levehető, hajlékony vezetékkel ellátott vezetékdobos hosszabbítókká válnak.

tovább


84. IEC-közgyűlés – virtuálisan

Az IEC 84. közgyűlését és az ehhez kapcsolódó eseményeket 2020. november 9–20. között virtuálisan tartották meg. A Tanácsi hivatalos ülésen sor került az IEC vezetőségének és vezető szervei tagságának megújítására is az IEC szavazórendszere segítségével.

tovább


Az IQNet 32. közgyűlése megerősítette az MSZT teljes jogú IQNet-tagságát

Az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) háromévente ellenőrzi (auditálja) tagjainak működését. Ennek során az auditorok tételesen elemzik az IQNet előírásainak érvényesülését/betartását, és azt is, hogy a szervezetek teljesítik-e az akkreditálásukhoz szükséges feltételeket, illetve akkreditáltak-e. A legutóbbi auditálási eljárás alapján, az IQNet 2020. november 16–20. között tartott éves közgyűlésén megerősítette az MSZT teljes jogú IQNet-tagságát. Az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja az IQNet-nek.

tovább


Sikeres áttérés a MEES 2.0 változatára a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény küldetése a kerületi lakosok magas szintű szakorvosi ellátása. Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2015 és Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése mellett. A szervezet integrált irányítási rendszere 2012 óta tanúsított az MSZT által, és 2020-ban – a felügyeleti audit során – elsőként tért át eredményesen a MEES 2.0 verziójára.

tovább


Aranyoklevél a BABLENA TRADE Kft. részére minőségirányítási rendszerének fejlesztéséért és működtetéséért

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a BABLENA TRADE Kft.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


MSZT online auditor-továbbképzés és szakmai találkozó

2020. november 26-án került sor a KIR-MEBIR-EgIR auditorok online továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. A KIR-MEBIR-EgIR auditortalálkozó célja a belső szabályozó dokumentumok és az új szabványok előírásainak ismertetésén túl – tényezőspecifikus előadásokon keresztül – az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább


2020 novemberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


December 9. – Korrupcióellenes Világnap

A Korrupcióellenes Világnap (december 9.) létrehozásának célja, hogy felhívja a figyelmet a korrupció negatív hatásaira és segítse annak visszaszorítását. Az ISO 37001 az első olyan nemzetközi irányítási rendszerszabvány, amelyet kimondottan a korrupció és a vesztegetés megelőzése, illetve megszüntetése érdekében dolgoztak ki.A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelenleg folytatja le az MSZT antikorrupciós irányítási követelményszabvány (MSZ ISO 37001:2019) szerinti tanúsítási szolgáltatásának akkreditáltatási eljárását. Ennek eredményeként az MSZT várhatóan és a közeljövőben rendelkezik majd erre a rendszerre is akkreditációval

tovább


A biztonságos élelmiszer-előállítást segíti a NAK új kiadványa

Megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) „Biztonságos élelmiszer-előállítás” című, ingyenesen letölthető háromkötetes kiadványa az élelmiszeripari vállalkozások számára. A készítésben szerzőként fontos szerepet vállalt Sósné Dr. Gazdag Mária, az MSZT vezető auditora, társszerzőként Kéki Zsuzsanna, a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetője és Petrányi Adrienn, a Szabványosítási Titkárság lektora. A sajtóközleményt a NAK hozzájárulásával közöljük.

tovább


Álláshirdetés – Tanúsítási menedzser

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzseri pozícióba keres munkavállalót.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 novemberében az Online Szabványkönyvtárnak 38 új előfizetője volt, 106 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 8 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény