Feliratkozás Vélemény

2020. november

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. november 1-jén 144 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 51 db MSZ EN, 48 db MSZ EN ISO, 39 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ ISO/TR, 3 db MSZ ISO és 1 db MSZ.

tovább

2020. november 1-jén 1 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Novemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. november 1-jén 13 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. november 1-jén 3 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. november 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

Az MSZT nemzeti szabványosító bizottsága a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

tovább


Nemzeti szabványosító műszaki bizottság megalakulása

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsa 2020. október 16-án a 23/2020. SZT határozatával jóváhagyta az MSZT/MB 882 Fotovillamos napenergia-rendszerek műszaki bizottság létrehozását.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Október 14. – A szabványosítás világnapja

1946. október 14-én alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), amelynek célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése közös műszaki követelmények kidolgozásával. Az ISO megalakulásának állít emléket minden évben a Szabványosítási Világnap, amelyet a három nemzetközi szabványosítási szervezet, az IEC, az ISO és az ITU közösen szervez meg. A 2020-as év témája a „környezetvédelem a szabványokon keresztül” jelszó köré szerveződött.

tovább


Tömör fából készült burkolatok termékszabványa

Az MSZ EN 14915:2013+A2:2020 az EN 14915 Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, követelmények és megjelölés című európai szabvány új kiadásának magyar nyelvű változata. Az MSZ EN 14519, az MSZ EN 15146 és az MSZ EN 14951 szerint, illetve egyéb más kültéri és beltéri burkolati célra felhasznált, kezelt, kezeletlen és felületi bevonattal ellátott tömör fa termékekre vonatkozik.

tovább


A biztonságos hegymászás

A hegymászás régóta népszerű és alapvetően két fajtája van: a sziklamászás és a jégmászás (a kettőt ötvözi a magashegyi mászás), amelyekhez speciális felszerelések szükségesek. A hegymászáshoz használt felszerelések szabványosítása a biztonságot hivatott elősegíteni.

tovább


Szabvány a nyelvoktatási szolgáltatásokról – minőségi nyelvtanulás

Az ISO 29991:2020 Nyelvoktatási szolgáltatások. Követelmények nemzetközi szabvány a nyelvoktatás alapkövetelményeit fekteti le, valamint a megbízhatóság/hitelesség növelése és a nyelvtanulók megfelelő színvonalú oktatása érdekében szükséges lépéseket részletezi. A szabványt a mai kor szellemében újították meg, hogy tükrözze a képzett tanárok és a valóban jól használható tananyag iránti növekvő igényt, valamint nagyobb figyelmet szentel a tanulók elégedettségének.

tovább


Társasházak energetikai célú korszerűsítése

A CWA 17382 Energetikai célú korszerűsítések. Társasházi tulajdonban lévő többlakásos lakóházak fenntartható energetikai célú korszerűsítésének folyamatirányítása című európai szabvány jellegű dokumentum az energetikai célú korszerűsítések társadalmi-gazdasági szempontjaival foglalkozik. A korszerűsítések legnagyobb akadálya a megfelelő információszolgáltatás és a tulajdonosi elkötelezettség hiánya. Egy korszerűsítési folyamat kezdő fázisa, a kezdeti ötlettől a döntéshozásig, általában 3 évig tart. A dokumentumban javasolt folyamat ennek a kezdeti szakasznak az optimalizációjára fókuszál.

tovább


A fertőzés terjedésének megakadályozása

Új, biocid felülettisztító anyagokkal foglalkozó ISO-bizottság alakult, ISO/TC 330 Biocid és antimikrobiális tulajdonságú felülettisztítók címmel és tárgykörben. A műszaki bizottság célja olyan vizsgálati szabványok kidolgozása, amelyek által kiértékelhető lesz az antimikrobiális aktivitású felülettisztítók teljesítménye és hatékonysága, valamint a különböző fertőtlenítő- és tisztítószerekkel való összeegyeztethetősége.

tovább


Policiklusos aromás szénhidrogének meghatározása

A magyar nyelven megjelent, a 86/278/EGK irányelvhez kapcsolódó, MSZ EN 16181:2018 Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása gázkromatográfiával (GC) és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) című szabvány az emberi szervezetbe kerülő policiklusos aromás szénhidrogének (például szén, fűtőolaj, benzin, fa, hulladék és növényi anyagok égésterméke) folyamatos ellenőrzését támogatja.

tovább


A szőlő útja a pohárig szabványos szemmel

A szőlő gazdag C-, B6-vitaminban és nagyon jó folsavforrás, valamint olyan nélkülözhetetlen ásványi anyagokat tartalmaz, mint például a kalcium, a vas, a foszfor, a magnézium és a szelén. Antioxidáns-hatása miatt csökkenti a szabadgyökök okozta kárt és lassítja az öregedést, illetve fontos szerepet játszik emésztésünkben is. Borrá válása hosszú és érzékeny folyamat, amelyet szabványok is támogatnak: a szőlészeti és borászati fogalmak (ISO 3835 szabványsorozat), a szőlőszüretelő gépek (ISO 5704:1980), a szőlőprés (ISO 5703:1979), a mustok cukortartalmának meghatározása (MSZ 9491:1986).

tovább


Megjelent az MSZ 13207 korszerűsített kiadása

Az új MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű villamosenergia-kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége című szabvány korszerűsítését az indokolta, hogy az elmúlt 20 évben jelentősen módosultak a kapcsolódó szabványok és jogszabályok előírásai, továbbá újabb technológiák és műszaki megoldások jelentek meg.

tovább


Robbanásbiztos gyártmányok védelme nyomásálló tokozással

A magyar nyelvű MSZ EN 60079-1:2015 Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2014) című szabvány a robbanóképes gázközegben való használatra szánt, „d” védelmi módú, nyomásálló tokozású villamos gyártmányok egyedi kialakítási és vizsgálati követelményeit tartalmazza, melyek kiegészítik és módosítják az általános követelményeket.

tovább


Környezetbarát eszköz az elektromos roller?

2018-ban jelent meg az IEC 60335-2-114 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-114. rész: Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitokat tartalmazó telepeket magukban foglaló, önegyensúlyozó, személyszállító eszközök kiegészítő követelményei című nemzetközi szabvány. A párhuzamos európai szabvány bevezetése azonban elakadt, sőt le is állt. A német szövetségi környezetvédelmi hivatal, az Umweltbundesamt (UBA) honlapján közzétett tanulmány szerint az elektromos rollerek a „közhiedelemmel” ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez. Az elektromos rollerek ugyanis csak abban az esetben tekinthetők környezetbarát közlekedési megoldásnak, ha robbanómotoros járművet, autót vagy motorkerékpárt váltanak ki. A másik nagy probléma az, hogy használatuk súlyosan balesetveszélyes.

tovább


Új bizottság alakult a fotovillamos napenergia-rendszerek területén

A napenergiából villamos áramot előállító eszközök robbanásszerűen fejlődnek és terjednek. Az újonnan a hálózatra kapcsolódó háztartási méretű kiserőművek túlnyomó többsége napelemes rendszer. A telepítés és a szabályozás oldaláról jelentkező igényre válaszul alakult meg az MSZT/MB 882 Fotovillamos napenergia-rendszerek nemzeti szabványosító műszaki bizottság. Az új bizottság a nemzetközi IEC/TC 82 Fotovillamos napenergia-rendszerek (Solar photovoltaic energy systems) és az azonos elnevezésű európai CLC/TC 82 műszaki bizottság magyar tükörbizottsága.

tovább


A hegesztőszervezetek felkészültsége – az ISO 3834 szabványsorozat korszerűsítése

Az ISO 3834 szabványsorozat tartalmazza a hegesztőszervezetekre vonatkozó követelményeket és egy rendszerbe foglalja a hegesztés minőségbiztosításával kapcsolatos követelményeket és szabványokat. A szabványsorozat nem irányítási rendszerszabvány: a hegesztőszervezet felkészültségére vonatkozó követelményeket adja meg három szinten, hogy az eltérő alkalmazásra szánt hegesztett szerkezetet gyártók esetén a szükséges szintű felkészültség igazolására lehetőséget adjon.

tovább


Sikeres felügyeleti akkreditációs eljárás az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti tanúsításra

2020 szeptemberében tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét a Magyar Szabványügyi Testületnél, az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot egy tanúsított szervezet távauditálási technikával folytatott helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2020. október 29-én döntött az MSZT akkreditált státuszának fenntartásáról.

tovább


ARANYOKLEVÉL a Zuglói Egészségügyi Szolgálat részére

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) részére – az intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként – a Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott.

tovább


Sikeres áttérés az új munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerszabványra (MSZ ISO 45001:2018) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél

A NÚSZ Zrt. nemzetstratégiai jelentőségű társaság, mely több évtizedes múltra tekint vissza. A szervezet tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, a környezetet, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. A szervezet integrált irányítási rendszerének részét képező munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) 2014 óta tanúsított az MSZT által. A 2020. évi okirat-megújító audit alkalmával a szervezet áttért a MEBIR-szabvány új verziójára, az MSZ ISO 45001:2018-ra.

tovább


2020 októberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Az MSZT online auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. október 15-én került sor a MIR-auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzés célja az MSZT belső dokumentációjának változásával és a nemzetközi auditgyakorlatokat ismertető dokumentumok módosulásával kapcsolatos ismeretek, a vasúti szervezetek minőségirányítási rendszerének követelményeit tartalmazó szabványismeretek, továbbá a távauditálási tapasztalatok megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori tapasztalatok cseréje volt.

tovább


Kormányzati támogatás kertészeti üzemek korszerűsítéséhez – a Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3-20

A pályázat keretében a Kormány támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését, valamint további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése. A támogatási kérelem tartalmi értékelése során a környezeti szempontok érvényesítésének vizsgálatakor pontértékkel bír az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítvány megléte.

tovább


Álláshirdetés – Tanúsítási menedzser

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzseri pozícióba keres munkavállalót.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 októberében az Online Szabványkönyvtárnak 19 új előfizetője volt, 69 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény