Társasházak energetikai célú korszerűsítése

Egy épület korszerűsítése, főként ha társasházi tulajdonban van, lassú és nehézkes folyamat, annyira, hogy akár a felújítás ellehetetlenüléséhez is vezethet – a munkálatok el sem indulnak vagy nem fejeződnek be. Mivel az európai uniós és hazai energiahatékonysági célok megvalósításához szükséges a meglévő épületek korszerűsítése, lényeges, hogy a fenntartható energetikai célú korszerűsítések döntéshozatali folyamatai hatékonyabbak és eredményesebbek legyenek.

 

A lakóépületek felújításához szükséges magas színvonalú technológiák a CEN tagállamaiban már régóta elérhetők és azok folyamatos fejlődése tapasztalható. A most megjelent CWA 17382 Energetikai célú korszerűsítések. Társasházi tulajdonban lévő többlakásos lakóházak fenntartható energetikai célú korszerűsítésének folyamatirányítása az energetikai célú korszerűsítések nem technikai, hanem társadalmi-gazdasági szempontjaival foglalkozik. A dokumentumot kidolgozó munkacsoport szakértői szerint az ilyen korszerűsítések sikerességének legnagyobb akadálya a megfelelő információszolgáltatás és a tulajdonosi elkötelezettség hiánya.

Egy társasház (gyakran nagy létszámú) tulajdonosainak igen eltérő elképzelései lehetnek egy épület jövőjét illetően, és ennek megfelelően a korszerűsítés költségeit különbözőképpen súlyozzák. Ennek következtében nagyon nehéz olyan koncepciót kidolgozni, amely minden társtulajdonos elvárásainak megfelel. E döntéshozó akadályok miatt egy korszerűsítési folyamat kezdő fázisa, a kezdeti ötlettől a döntéshozásig, általában 3 évig tart. A dokumentumban javasolt folyamat ennek a kezdeti szakasznak az optimalizációjára fókuszál és az egyéves időtartamot irányozza elő. Ennek útja az információgyűjtés és a munkafolyamat rendszerezése, amely alapján az energetikai célú korszerűsítési lehetőségek kielemezhetők a társtulajdonosok különböző érdekeit azonosítva, majd ezt követően a társasház tulajdonosi körének előterjesztve.

A javasolt kezdeti fázis folyamata széles körű és rugalmas és a már létező különböző támogató programok kiegészítéseként kíván szolgálni, ezzel segítve a tulajdonosokat az energia-korszerűsítés munkájában. A folyamat leglényegesebb elemei a következők:

  • a társasházi tulajdonosok képzése, információ a lehetőségekről – a korszerűsítés megvalósítási ütemterve, mely tartalmazza az épület korszerűsítési lehetőségeit;
  • a megvalósítási ütemterv kidolgozására irányító és felelős kijelölése a társasházi tulajdonosok közül;
  • kötetlen információcsere, hogy kiderüljenek az ütemtervvel kapcsolatos elképzelések; és
  • egyértelmű döntés az ütemtervet illetően az egyes javaslatok megvitatása és elfogadása során.

A CWA 17382 célja a korszerűsítési folyamat kezdeti szakaszainak leírása, s ezzel a tulajdonosok, tervezők, energiahatékonysági szakemberek, pénzügyi intézmények támogatása az akadályok legyőzésében, az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelvének, illetve a frissített 2018/2002 irányelvének megfelelően, mely szerint az Európai Unióban a primerenergia-fogyasztás tekintetében 26%-os, a végsőenergia-fogyasztás tekintetében pedig 20%-os csökkenést kell elérni a 2005-ös szinthez képest.

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2020. november

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

CEN/WS Energy Retrofit  Energetikai célú korszerűsítések. Társasházi tulajdonban lévő többlakásos lakóházak fenntartható energetikai célú korszerűsítésének folyamatirányítása

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!