Feliratkozás Vélemény

2020. június

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. június 1-jén 155 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 109 db MSZ EN, 41 db MSZ EN ISO, 2 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ EN ISO/ASTM és 1 db MSZ.

tovább

2020. június 1-jén 1 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább

2020. június 1-jén 9 db nemzeti szabvány tervezett visszavonására került sor.

tovább


Júniusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. június 1-jén 11 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén 11 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 9721-1 Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Nemzeti szabványosító műszaki bizottság névváltozása

A Szabványügyi Tanács jóváhagyta az MSZT/MB 120 nemzeti szabványosító műszaki bizottság, illetve az MSZT/MCS 135 és az MSZT/MCS 142 nemzeti szabványosító munkacsoport névváltoztatását.

tovább


MSZT Közgyűlési Határozatok

Az MSZT Közgyűlése jóváhagyta az MSZT Alapszabályának módosításait, a 2019. évi tevékenységről szóló beszámolót, a 2019. évi gazdálkodásról szóló jelentést, a 2019. évi gazdálkodásról szóló mérleget és eredménykimutatást, a 2020. évi pénzügyi tervet, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. évi munkatervét.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Áramfejlesztő telepek szabványai

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén közzétette az MSZ EN 50549-1:2019 Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek és az MSZ EN 50549-2:2019 Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek magyar nyelvű változatait.

tovább


Gépek villamos szerkezeteinek biztonsága

2020. június 1-jén magyar nyelven is elérhetővé vált az MSZ EN 60204 sorozat két legújabb korszerűsített szabványa: az MSZ EN 60204-1:2019 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva) és az MSZ EN IEC 60204-11:2019 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2018).

tovább


Váltakozó áramú hálózati csatlakozások

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-13:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002 + AMD1:2009 + AMD2:2015) magyar nyelvű szabványt, mely az MSZ EN 61000-4-13:2002, az MSZ EN 61000-4-13:2002/A1:2009 és az MSZ EN 61000-4-13:2002/A2:2016 egyesített változata.

tovább


Újabb, felvonókkal kapcsolatos szabványok magyar nyelven

2020. június 1-jén jelent meg magyarul az MSZ EN 81-21:2018 és az MSZ EN 81-28:2018+AC:2019 nemzeti szabvány. Az MSZT által 2018-ban, angol nyelven bevezetett szabványok az MSZ EN 81-21:2009+A1:2013, valamint az MSZ EN 81-28:2018 és az MSZ EN 81-28:2004 helyébe léptek.

tovább


Teával a jövőnkért – Nemzetközi Teanap

Az ISO a teaiparágat 30 nemzetközi szabvány kiadásával támogatja, amelyeknek a minőség javítása, a tartalom és az anyagok mérésének harmonizálása, illetve a nemzetközi kereskedelem elősegítése a célja. A tea magas antioxidáns-tartalma mellett fertőtlenítő és antibakteriális hatású is a benne található katekineknek köszönhetően.

tovább


Mérés-egység-szabványok

Május 20. a Metrológia Világnapja, az 1875. május 20-án aláírt Méteregyezmény tiszteletére. Az esemény idei mottója: „A mérések szerepe a világkereskedelemben”.

tovább


Égéskésleltető szerrel kezelt fák

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén tette közzé az MSZ 9607:2020 Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés hatékonyságának értékelése Lindner-módszer alapján szabványt, mely visszavonja és helyettesíti az MSZ 9607-1:1983-at.

tovább


A megfelelőségértékelési szakkifejezések felülvizsgálata

Az ISO/IEC 17000 Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek előírja a megfelelőségértékelésre vonatkozó általános szakkifejezéseket és meghatározásukat, beleértve a megfelelőségértékelést végző testületek akkreditálását. A szabványt nemrégiben vizsgálták felül, új szakkifejezésekkel és meghatározásokkal bővítették, melyek összhangban állnak az ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár felülvizsgált verziójával.

tovább


128,5 MW új napelemes kapacitást kapcsoltak hálózatra 2019-ben

A áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményeit az MSZ EN 50549 szabványsorozat tartalmazza, amelynek két része 2020. június 1-je óta magyarul is elérhető.

tovább


Megjelent az ötvözetlen szerkezeti acélok szabványsorozat (MSZ EN 10025) új kiadása

Az építési termékek forgalomba hozatalára és CE-jelölésére 2013. július 1. óta a CPR hatályos az EU tagországaiban. A CPR hatálybalépésével a harmonizált műszaki előírások rendszerének legfontosabb részét alkotó, az építési termékek, köztük az acélok harmonizált európai szabványainak átdolgozása is szükségessé vált.

tovább


Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások

2019 júliusában a CEN megjelentette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó szabványsorozat (EN 13384) első két, 2015-ben korszerűsített tagjának módosítását: az EN 13384-1:2015+A1:2019-et és az EN 13384-2:2015+A1:2019-et, melyeket a CEN/TC 166 Kémények európai műszaki bizottság dolgozott ki. A szabványsorozat harmadik részének felülvizsgálata egyelőre nem szerepel az európai műszaki bizottság munkaprogramjában.

tovább


Tanúsított ügyfeleink elégedettsége

Az MSZT Tanúsítási Titkársága a tevékenységéről folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket a további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatás nyújtásához.

tovább


Sikeres okirat-megújító eljárás a Budapesti Erőmű Zrt.-nél minőségirányítási rendszer tanúsítása területén

A Budapesti Erőmű Zrt. már több mint 100 éve vesz részt a főváros energiaellátásában. Napjainkban is a fővárosnak és környékének egyik legjelentősebb energiatermelője. Tevékenysége fenntartható megbízhatóságának érdekében alkalmazzák és működtetik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A pandémiahelyzet miatt az okirat-megújító auditot – a nemzetközi és a hazai akkreditációs követelményekkel összhangban – távaudit formájában végezték el az MSZT Tanúsítási Titkárságának auditorai.

tovább


Az MSZT új ügyfele a minőségirányítási rendszer tanúsítása területén az Olajkút Fehérvár Kereskedelmi Kft.

Az Olajkút Fehérvár Kft. kamionmosó, illetve tartálytisztító állomás üzemeltetésével foglalkozik. Gazdasági céljainak eléréséhez, az elvégzett munka minőségének folyamatos garantálása, a vevői igények minél teljesebb körű kielégítése, továbbá piaci lehetőségeik kiterjesztése érdekében 2020-ban döntöttek az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése és MSZT általi tanúsíttatása mellett.

tovább


Az MSZT online élelmiszer-biztonsági (ÉBIR-) auditor-továbbképzés és szakmai találkozó

2020. június 5-én került sor az ÉBIR-auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az ÉBIR-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, illetve az audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentősek. Több olyan, természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 májusában az Online Szabványkönyvtárnak 47 új előfizetője volt, 96 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület Ügyvezetői Titkársága irodai asszisztens munkakörbe keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény