Égéskésleltető szerrel kezelt fák

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. június 1-jén tette közzé az MSZ 9607:2020 Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés hatékonyságának értékelése Lindner-módszer alapján szabványt, mely visszavonja és helyettesíti az MSZ 9607-1:1983-at.

Az új szabvány alapját az előzménye képezi. Az MSZT/MB 110 Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok műszaki bizottság a szabvány készítése során a szöveget átstrukturálta, két új fejezettel bővítette, tartalmát korszerűsítette és a kor követelményeihez illesztette.

Új fejezetként szerepel a szövegben az Alkalmazási terület és az Általános követelmények. Az Alkalmazási terület meghatározza a szabvány tárgyát: fa és fa alapanyagú építési termékek égéskésleltető szerrel való kezelése hatékonyságának értékelése laboratóriumi vizsgálati módszerrel, a beépítés előtt vagy azt követően, valamint a korábban beépített faszerkezetek és fa alapanyagú építményszerkezetek égéskésleltető szerrel való kezelési tartósságának (időtállóságának, illetve időállóságának) ellenőrzése.

Az Általános követelmények fejezet tartalmazza a megfelelőséghez szükséges feltételeket: milyen éghető szabványos hordozó (szubsztrát) használata szükséges, illetve milyen tényezőket (a termék vastagságát és szerelési módját) kell figyelembe venni a vizsgálat során.

A további fejezetek a vizsgálóberendezést mutatják be ábra segítségével, leírva a mintavétel menetét és a vizsgálati próbatestek elkészítésének, számának és szállításának módját. Ezt követi a vizsgálat előkészítése, maga a vizsgálat, illetve az azt követő értékelés.

A vizsgálati eljárás főbb lépései megegyeznek a korábbi szabványban megadottakkal, azonban megváltozott az értékelés rendszere és megváltoztak az értékelés értékei is. Jelentős változás, hogy a vizsgálati módszer össze lett kapcsolva és be lett illesztve a harmonizált termékszabványok meglévő európai vizsgálati rendjébe, így kapcsolatot teremtve a szerkezeti fa és további fa alapanyagú termékek harmonizált szabványaiban megadott vizsgálati módszerekkel, illetve az e módszerek alapján való osztályba sorolás szabályait megadó MSZ EN 13501-1:2019 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával szabvánnyal. Az MSZ 9607 végén található azoknak a szabványoknak és európai jogszabályoknak a listája, amelyek szerint való alkalmazásra a szabványt kidolgozták.

A korszerűsített szabvány munkaanyagát az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. készítette.

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2020. június

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 110 Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!