Egyéb szabványosítási közlemények

FELHÍVÁS

 

Az MSZT nemzeti szabványosító műszaki bizottsága a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában:

MSZT/MB 315 „Daruk, emelőgépek és elemeik” nemzeti szabványosító műszaki bizottság

MSZ 9721-1        Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

Felvilágosítást ad: Szabó József, e-mail: j.szabo@mszt.hu

 

 

KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabvány kidolgozását vette programba:

MSZ K 0313        A termékek átvételi vizsgálatához készítendő átvételi utasítás tartalma, az ellenőrzési fokozat meghatározása, a megfelelőségi vizsgálat szabályai

Felvilágosítást ad: Szabó József, e-mail: j.szabo@mszt.hu

 

Nemzeti szabványosító műszaki bizottság névváltozása

 

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsa 2020. május 14-én a 12/2020. számú SZT határozatával jóváhagyta

 

az MSZT/MB 120 műszaki bizottság névváltoztatását

A műszaki bizottság

azonosító jele

jelenlegi neve

javasolt új neve

MSZT/MB 120

Hajlékony lemezek vízszigeteléshez

Hajlékony vízszigetelő lemezek

 

az MSZT/MCS 135 munkacsoport névváltoztatását

A műszaki bizottság

azonosító jele

jelenlegi neve

javasolt új neve

MSZT/MCS 135

Acélszerkezetek kivitelezése

Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése

 

és az MSZT/MCS 142 munkacsoport névváltoztatását

A műszaki bizottság

azonosító jele

jelenlegi neve

javasolt új neve

MSZT/MCS 142

Rugalmas padlóburkoló anyagok

Rugalmas, textil és laminált padlóburkoló anyagok

 

Közgyűlési Határozatok

 

1/2020. (V. 25.) KGY sz. Határozat

 

A Magyar Szabványügyi Testület Közgyűlése

 1. jóváhagyja az MSZT Alapszabályának az MSZT/K/1/2020. dokumentumszám alatt előterjesztett módosításait,
 2. megerősíti a 2019. május 22-i közgyűlésen elfogadott Alapszabály-módosításokat,
 3. felkéri az MSZT ügyvezető igazgatóját, hogy a jóváhagyott, illetőleg a 2019. május 22-i közgyűlésen elfogadott és a most megerősített Alapszabály-módosításoknak, az MSZT-re vonatkozóan a Fővárosi Törvényszék által vezetett nyilvántartásán történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: az MSZT ügyvezető igazgatója

 

2/2020. (V. 25.) KGY sz. Határozat

 

A Magyar Szabványügyi Testület Közgyűlése

 1. jóváhagyja az MSZT 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
 2. felkéri az MSZT elnökét, hogy a beszámolót küldje meg a Kormány és az MSZT közötti kapcsolat tartására kijelölt Innovációs és Technológiai miniszternek.

Felelős: az MSZT ügyvezető igazgatója

 

 

3/2020. (V. 25.) KGY sz. Határozat

 

A Magyar Szabványügyi Testület Közgyűlése

 1. elfogadja az MSZT 2019. évi gazdálkodásáról szóló mérleget és eredménykimutatást,
 2. felkéri az MSZT ügyvezető igazgatóját, hogy a mérleg leadásával kapcsolatos jogszabályi előírásoknak tegyen eleget.

Felelős: az MSZT ügyvezető igazgatója

 

 

4/2020. (V. 25.) KGY sz. Határozat

 

A Magyar Szabványügyi Testület Közgyűlése

 1. az MSZT 2020. évi pénzügyi tervét 629.000 E Ft kiadási és 629.000 E Ft bevételi előirányzatban állapítja meg,
 2. felkéri az MSZT ügyvezető igazgatóját, hogy a 2020. évi pénzügyi tervet az előirányzatban foglaltak alapján állítsa össze.

Felelős: az MSZT ügyvezető igazgatója

 

 

5/2020. (V. 25.) KGY sz. Határozat

 

A Magyar Szabványügyi Testület Közgyűlése

 1. a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. évi munkatervét elfogadja és jóváhagyja,
 2. felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke