Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások

2019 júliusában a CEN megjelentette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó szabványsorozat (EN 13384) első két, 2015-ben korszerűsített tagjának módosítását: az EN 13384-1:2015+A1:2019-et és az EN 13384-2:2015+A1:2019-et, melyeket a CEN/TC 166 Kémények európai műszaki bizottság dolgozott ki.

A szabványsorozat harmadik részének felülvizsgálata egyelőre nem szerepel az európai műszaki bizottság munkaprogramjában.

Az első lépésben jóváhagyó közleménnyel bevezetett MSZ EN 13384-1:2015+A1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez című szabványban részletezett módszerek a huzat vagy szívás hatása alatt álló, vagy túlnyomással üzemelő, nedves vagy száraz üzemmódban működő égéstermék-elvezető berendezésekhez egyaránt alkalmazhatók, amelyek esetében egy csatlakozási ponthoz egy tüzelőberendezés kapcsolódik.

A szabvány olyan, tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek méretezésére alkalmazható, amelyeknek – a méretezéshez szükséges – égéstermékadatai ismertek.

A korábbi kiadásokhoz képest a szabvány a következő alapvető változtatásokat tartalmazza:

 • a szerkesztési hibákat és az összefüggésekben meglévő hibákat javították;
 • a fa esetében törölték a savkondenzációból eredő harmatpont-növekedés figyelembevételét;
 • a B5. táblázatban található anyagjellemzőket összhangba hozták az EN 15287-1-gyel és kiegészítették a sugárzási tényezőkkel;
 • a hővezetési ellenállás A melléklet szerinti számítása, összefüggésben az EN 15287-1-ben található módszerrel, kiegészült a hőmérsékletfüggés figyelembevételével;
 • a nem koncentrikus vezetékek esetében a bevezetett levegő közepes hőmérsékletének a számítása módosult;
 • kiegészült az égéstermék-ventilátorokra vonatkozó számítási eljárással;
 • a „fűtőberendezés” fogalmat a „tüzelőberendezés” váltotta fel;
 • „új számítást vezettek be az égési levegő tömegáramának meghatározására;
 • a „bevezetett levegő” fogalmat az „égési levegő” váltotta fel.

Az első lépésben jóváhagyó közleménnyel bevezetett MSZ EN 13384-2:2015+A1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez című szabvány a több tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések hő- és áramlástechnikai számítására szolgáló módszereket részletezi.

Az EN 13384 szabványsorozatnak ez a része a huzat vagy szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezéseket tárgyalja (ahol azonban az összekötő elemben lehet túlnyomás is), valamint a túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezésekkel foglalkozik, és a folyékony, gáznemű vagy szilárd tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezéseket ellátó égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozik.

A korábbi kiadásokhoz képest a szabvány a következő alapvető változtatásokat tartalmazza:

 • a szerkesztési tévedések javítását;
 • az összefüggésekben található tévedések javítását;
 • a B mellékletben található szilárd és folyékony tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések jellemző adatainak aktualizálását;
 • a tüzelőanyag-keverékek esetében a harmatpont-növekedés tisztázásának a hozzáfűzését;
 • a nem koncentrikus vezetékek esetében a bevezetett levegő közepes hőmérsékletének a számítása módosult;
 • az iterációs folyamat egyszerűsítését az olyan készülékek esetében, amelyeknél a nyomás hatása az égéstermék-tömegáramra csekély (például kombinált hő- és áramtermelő berendezések belső égésű motorral);
 • kiegészült az égéstermék-ventilátorokra vonatkozó számítási eljárással;
 • a „fűtőberendezés” fogalmat a „tüzelőberendezés” váltotta fel;
 • új számítást vezettek be az égési levegő tömegáramának meghatározására;
 • a „bevezetett levegő” fogalmát „égési levegő” váltotta fel;
 • a C(10) típusú gáztüzelésű fűtőkazánoknál új táblázatot vezettek be.

A szabvány magyar nyelvű változatát az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti műszaki bizottság dolgozza ki. Közzétételét az MSZT 2020 negyedik negyedévében tervezi.

Szendy Csabáné

2020. június