Gépek biztonsága

2020. június 1-jén magyar nyelven is elérhetővé vált az MSZ EN 60204 sorozat két legújabb korszerűsített szabványa: az MSZ EN 60204-1:2019 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva) és az MSZ EN IEC 60204-11:2019 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2018).

Az MSZ EN 60204-1:2019 a munkavégzés közben nem hordozható gépek, valamint az összehangoltan együtt dolgozó gépcsoportok villamos, elektronikus és programozható elektronikus szerkezeteire és rendszereire vonatkozik, amelyek névleges tápfeszültsége legfeljebb 1500 V egyenfeszültség (d.c.), illetve legfeljebb 1000 V váltakozó feszültség (a.c.) és névleges frekvenciája legfeljebb 200 Hz.

Alkalmazási területe elsősorban az ipari gépek villamos szerkezeteire terjed ki, bár nem korlátozódik csak azokra.

E szabvány nem tartalmaz minden olyan előírást (pl. védelem, reteszelés vagy vezérlés), amelyeket más szabványok vagy szabályzatok írnak elő, vagy amelyek szükségesek a személyeknek a nem villamos veszélyek elleni védelmére. Minden egyes géptípusra vannak egyedi követelmények, amelyeket a kellő biztonság elérése érdekében be kell tartani.

A dokumentum nem tartalmaz követelményeket olyan gépek villamos szerkezeteire, amelyek például:

 • rendeltetésszerűen szabad téren (épületeken vagy más védőépítményen kívül) használatosak;
 • robbanóképes anyagot (például festéket vagy fűrészport) használnak, dolgoznak fel, illetve állítanak elő;
 • rendeltetésszerűen robbanóképes és/vagy gyúlékony környezetben használatosak;
 • bizonyos anyagok előállítása vagy használata során különleges kockázatot jelentenek;
 • rendeltetésszerűen bányákban használatosak;
 • varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek (amelyekre az MSZ EN 60204-31 vonatkozik);
 • emelőgépek (amelyekre az MSZ EN 60204-32 vonatkozik);
 • félvezetőeszköz-gyártó berendezések (amelyekre az MSZ EN 60204-33 vonatkozik).

Ez a kiadás a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző kiadáshoz képest:

 1. kiegészítő követelmények a villamos hajtásrendszereket (PDS-eket) felhasználó alkalmazásokhoz;
 2. felülvizsgált elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények;
 3. pontosított túláramvédelmi követelmények;
 4. követelmények a villamos szerkezetek névleges zárlati megszakítóképességének meghatározásához;
 5. védő összekötések felülvizsgált követelményei és megnevezései;
 6. a 9. fejezet felépítésének átalakítása és felülvizsgálata, beleértve a villamos hajtásrendszer biztonságos nyomatékmentesítésére, a vészleállításra és a vezérlőáramkör védelmére vonatkozó követelményeket;
 7. vezérlőeszközök működtetőelemeinek felülvizsgált jelölései;
 8. a műszaki dokumentáció felülvizsgált követelményei;
 9. az érvényes speciális nemzeti feltételek, előírás jellegű szabványok és irodalmi hivatkozások frissítése.

 

Az MSZ EN IEC 60204-11:2019 olyan gépek villamos és elektronikus szerkezeteire és rendszereire vonatkozik, amelyek névleges tápfeszültsége 1000 V váltakozó feszültség feletti, illetve 1500 V egyenfeszültség feletti, de legfeljebb 36 kV váltakozó feszültség vagy egyenfeszültség, és névleges frekvenciájuk legfeljebb 60 Hz.

E szabvány egy általános biztonsági szabvány. Nem tartalmazza azokat az előírásokat (pl. védelem, reteszelés vagy vezérlés), amelyeket más szabványok vagy szabályzatok írnak elő, vagy amelyek a személyek nem villamos veszélyek elleni védelme érdekében szükségesek. Minden egyes géptípusra egyedi előírások vonatkoznak, amelyeket a megfelelő biztonság elérése érdekében be kell tartani.

A 2019-es kiadás a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző kiadáshoz képest:

 • a kockázatértékelés szempontjait az ISO 12100 alapján;
 • egyenpotenciálra hozó összekötést és földelést;
 • elektromágneses összeférhetőséget (EMC) és energiaminőséget;
 • nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékeket;
 • a vezetőkre és a csúszógyűrűs egységekre vonatkozó kúszóáramutakat;
 • nagyfeszültségű villamos szerkezeteket használó gépek felsorolását az A mellékletben.

E második kiadást az első kiadás tapasztalatai és a vonatkozó szabványokban megtalálható nagyfeszültségű berendezések fejlődése alapján frissítették és fejlesztették tovább, és a formai követelményeknek megfelelően hozzáigazították a következő szabványokhoz:

 • IEC 60204-1:2016;
 • IEC 61936-1:2010 és IEC 61936-1:2010/AMD1:2014;
 • IEC 62271 szabványsorozat (összes rész).

Ezt a szabványt az MSZ EN 60204-1-gyel együtt kell alkalmazni.

 

Nagy Gábor

2020. június

Kapcsolat

Nagy Gábor​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 837 Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok

IEC/TC 44 Gépek biztonsága. Villamos szempontok

CLC/TC 44X Gépek biztonsága: villamos szempontok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!