Feliratkozás Vélemény

2020. május

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. május 1-jén 145 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő 82 db MSZ EN, 41 db MSZ EN ISO, 17 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ EN IEC/ASTM, 2 db MSZ IEC és 1 db MSZ ISO.

tovább

2020. május 1-jén 16 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Májusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. május 1-jén 14 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. május 1-jén 2 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. május 1-jén 4 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba (ezek közül 3 db Közmű- és szabadvezetékek elrendezése közterületen és 1 db Hegesztés és rokon eljárások című szabvány).

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ K 0313 A termékek átvételi vizsgálatához készítendő átvételi utasítás tartalma, az ellenőrzési fokozat meghatározása, a megfelelőségi vizsgálat szabályai kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Hamarosan érkeznek a legújabb Eurocode-ok

Az Eurocode-szabványok második generációjának zöme már közel 20 éves, így megkezdődik átfogó korszerűsítésük. A korszerűsítés iránya elsősorban az elmúlt 20 év tapasztalatainak és műszaki eredményeinek szabványba emelése, a meglévő előírások felülvizsgálata, a szükség szerinti módosítások elvégzése, új területeken új Eurocode-szabványok kidolgozása/kiadása. Az Eurocode-szabványok legújabb generációja a korábbiakhoz képest szorosabban kapcsolódik a harmonizált termékszabványokhoz, illetve várhatóan kevesebb nemzeti szinten meghatározható műszaki követelményt/paramétert tartalmazhat.

tovább


Koronavírus – gazdasági stabilitás

A koronavírus személyi egészségre gyakorolt közvetlen hatásai mellett valószínűleg a gazdasági hatások is hosszú ideig érezhetők lesznek. A stabilitáshoz és a növekedéshez való visszatérés szisztematikus terveket követel. Első lépésként célszerű az ISO üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerének bevezetése.

tovább


Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása vízmintákból

2020. május 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN 16691:2016  Vízminőség. Egyes policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása a teljes vízmintában. Szilárd fázisú extrakció (SPE) SPE-korongokkal, gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS) szabvány. A szabvány hét PAH meghatározását írja le teljes vízmintákból. A módszer – néhány változtatással – szennyvizek vizsgálatára is alkalmas.

tovább


Az EU bizalmi szolgáltatásainak globális elfogadása

Az ETSI TR 103 684 (műszaki jelentés) a világ különböző régióiban működő, meglévő bizalmi szolgáltatási infrastruktúrákkal és azok lehetséges kölcsönös elismerésével/globális elfogadásával foglalkozik. Továbbá meghatározza az EU, illetve más rendszerekből származó bizalmi szolgáltatások közötti kölcsönös elismerés megkönnyítésének lehetőségeit. E műszaki jelentés a bizalmi szolgáltatás négy fő elemét fedi le: jogi háttér; felügyelet és audit; műszaki szabványok; bizalmi képviselet.

tovább


Új európai szabványosító bizottság az online szerencsejátékok felügyelete szakterületen

A CEN 2019-ben új műszaki bizottságot hozott létre CEN/TC 456 Reporting in support of online gambling supervision (Jelentéskészítés az online szerencsejáték-felügyelet támogatásához) névvel, melynek titkárságát az AFNOR (Franciaország) látja el. Az új műszaki bizottság életre hívását – a tagállamok szerencsejáték-szabályozó hatóságai által az online szerencsejáték-szolgáltatások ellenőrzésének támogatása céljából – az Európai Bizottság szabványosítási kérelme (M/558) indokolta.

tovább


Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások  kémények

2019 júliusában a CEN megjelentette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó szabványsorozat (EN 13384) első két, 2015-ben korszerűsített tagjának módosítását: az EN 13384-1:2015+A1:2019-et és az EN 13384-2:2015+A1:2019-et, amelyeket a CEN/TC 166 Kémények európai műszaki bizottság dolgozta ki.

tovább


Hotelszolgáltatások követelményei  új, hiánypótló nemzetközi szabvány

Az ISO 22483 Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Hotelek. Szolgáltatási követelmények szabvány 2020 áprilisában jelent meg az ISO/TC 228 A turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások műszaki bizottság munkájának eredményeképp. Az új szabvány tárgya a szálláshelyek kötelező és nem kötelező szolgáltatásai.

tovább


A megbízható mesterséges intelligenciák (AI) azonosítása szabványok segítségével

A VDE német technológiai szervezet és a Bertelsmann Stiftung alapítvány új tanulmánya bemutatja, hogy a mesterséges intelligencia (AI) etikai elveit miként lehet a gyakorlatban megvalósítani. A tanulmány szabványosítási megközelítést javasol az AI termékek/szolgáltatások megbízhatósága érdekében.

tovább


Műtrágyavizsgálat

2020. május 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN 16963:2018  Műtrágyák. Bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén és cink meghatározása ICP-AES-sel magyar nemzeti szabvány. A szabvány forrásdokumentumát képező európai szabvány figyelembe veszi a műtrágyák vizsgálati módszereinek 2003/2003/EK rendelete korszerűsítését, valamint az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott megbízás (M/335) alapján készült.

tovább


Áttérés az új irányítási rendszabványokra – határidő-változás

A pandémiahelyzetre való tekintettel az IAF hat hónappal meghosszabbította az irányítási rendszerszabványokra való áttérés határidejét.

tovább


Sikeres okirat-megújító eljárás a Caola Zrt.-nél – minőségirányítási rendszer tanúsítása, valamint a kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén

A Caola Zrt. kozmetikai, háztartásvegyipari készítményeket, szabadforgalmú inszekticideket gyárt és értékesít különböző kiszerelési formában. Tevékenységük hatékonyságának, így versenyképességük növelésének érdekében alkalmazzák és működtetik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, valamint az MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány szerinti rendszert, amely útmutatást nyújt a kozmetikai termékekkel kapcsolatos helyes gyártási gyakorlathoz (GMP). Az auditok alapján az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványokat, valamint a GMP igazoló okiratot.

tovább


Sikeres információbiztonság-irányítási és üzletmenet-folytonossági integrált irányítási rendszer auditja a LOXON SOLUTIONS Zrt.-nél

A 2000-ben alapított LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a kockázatkezelési és hitelezési szoftverek piacának vezető szolgáltatójává vált Közép- és Kelet-Európa, valamint a FÁK országaiban. Tevékenységük hatékonyságának, így versenyképességük növelésének érdekében az eddig is eredményesen működtetett és az MSZT által tanúsított MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszerükbe integrálták az MSZ EN ISO 22301:2020 szabvány szerinti üzletmenet-folytonossági irányítási rendszert. A LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. volt az első, aki tanúsíttatta ezt a rendszert a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny pályázat – versenyhatáridő-hosszabbítás

Az év elején meghirdetett 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny jelentkezési határidejét a szervező fél (JQA japán tanúsító szervezet) a COVID–19-járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbította:

Az új beadási határidő: 2021. május 31. (hétfő). A verseny témája változatlan marad.

tovább


2020 áprilisában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 áprilisában az Online Szabványkönyvtárnak 30 új előfizetője volt, 86 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványosítási Titkársága irodai asszisztens munkakörbe keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény