Hamarosan érkeznek a legújabb Eurocode-ok

 

Az Eurocode-szabványok második generációja lassan már 20 éves lesz, hiszen az alapszabványok 2002–2007 között jelentek meg, így ideje volt a szabványok átfogó korszerűsítésének. A néhány éve tartó munka első eredményeként idén kezdenek el érkezni a negyedik generációs Eurocode-szabványok és szabvány jellegű dokumentumok.

 

Az Eurocode-program háttere:

1975-ben az Európai Közösség Bizottsága egy cselekvési program indítását határozta el az építőipar területén. A program célja a kereskedelmet korlátozó műszaki akadályok megszüntetése és a műszaki előírások harmonizálása volt. E cselekvési program keretében a Bizottság építmények tervezésével foglalkozó, harmonizált műszaki szabályok kidolgozását kezdeményezte, melyek első lépésben a tagállamokban érvényben lévő nemzeti szabványok alternatíváját jelentették, majd végül felváltották azokat. Ennek a munkának az eredménye az 1980-as években megjelent Eurocode-ok első generációja.

1989-ben az Európai Közösség Bizottsága úgy döntött, hogy az Eurocode-ok előkészítési és kiadási munkájával a CEN-t bízza meg, azzal a céllal, hogy ezekből a jövőben európai szabvány (EN) készüljön. Ezzel lényegében kapcsolat alakult ki az Eurocode-ok és az európai szabványokkal foglalkozó összes tanácsi irányelv és/vagy bizottsági határozat között, létrehozva az Eurocode-ok második, majd harmadik generációját, amikor ezek korszerűsítése megjelent a kétezres évek elején.

A tartószerkezeti Eurocode-program a következő – általában több részből álló – szabványokat tartalmazza:

EN 1990         Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai

EN 1991         Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások

EN 1992         Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

EN 1993         Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

EN 1994         Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése

EN 1995         Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

EN 1996         Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

EN 1997         Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

EN 1998         Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre

EN 1999         Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése

A kialakított és jól ismert struktúrán, valamint a szabványok kapcsolatán nem kíván változtani az Eurocode-szabványok korszerűsítéséért felelős CEN/TC 250 Tartószerkezeti Eurocode-ok európai műszaki bizottság. A korszerűsítés iránya elsősorban az elmúlt 20 évben megismert műszaki eredmények szabványosítása a meglévő előírások felülvizsgálatával és szükség esetén módosításával, azonban új területeken is születnek Eurocode-szabványok, mint például a teherhordó üvegszerkezetek.

E folyamatba illik az MSZ EN 1992-4:2019 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Betonban használt rögzítések tervezése szabvány bevezetése, amely ugyan olyan területen ad meg előírásokat, ahol Eurocode-szabvány korábban nem létezett (korábban műszaki specifikációk foglalkoztak e területtel), azonban formailag és tartalmilag már a most megjelenő szabványok sorába illik. A szabványnak egyelőre az angol nyelvű változata érhető el, azonban folyamatban van a magyar nyelvű változat elkészítése, amelynek megjelenése a jövő év elején várható.

Az Eurocode-szabványok legújabb generációja a korábbiakhoz képest szorosabban kapcsolódik a harmonizált termékszabványokhoz, illetve várhatóan kevesebb nemzetileg megadható paramétert tartalmaz majd. Ez utóbbi folyamatot az tette lehetővé, hogy a szabványkidolgozás megkezdése előtt egy széles körű felmérést tartott a CEN/TC 250, amely során megvizsgálták, hogy a tagállamok hány százalékban fogadták el az Eurocode által adott ajánlásokat vagy adtak meg egyedi értékeket.

Az Eurocode-szabványok bevezetési menetrendjéről az alábbi táblázat ad tájékoztatást. A megadott megjelenési időpontok a szabványok magyar nemzeti szabványként, angol nyelven való bevezetésének tervezett időpontjára vonatkoznak. A CEN/TC 250 bizottság évente két alkalommal kíván új szabványokat megjelentetni, az adott év tavaszán és őszén, ezt követi az MSZT bevezetési gyakorlata is, azonban a megadott időpontok egyelőre csak tervezetek. A korábbi évek gyakorlata szerint az MSZT kiemelt figyelmet fordít az Eurocode-szabványok magyar nyelvű változatainak elkészítésére, így igyekszik a megjelenéseket követve elkészíteni a szabványok magyar nyelvű változatát, megőrizve az európai szabványok közül kimagasló értéket, miszerint az Eurocode-szabványok 70%-ának elkészült a magyar nyelvű változata, melyek közül sokat nemzeti melléklet is kiegészít.

 

AZONOSÍTÓ Jelzet

Magyar/angol cím

megjelenés

CEN/TS 19100-1

Design of glass structures. Part 1: Basis of design and materials

2020 második féléve

CEN/TS 19100-2

Design of glass structures. Part 2: Out‐of‐plane loaded glass components

2020 második féléve

CEN/TS 19100-3

Design of glass structures. Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

2020 második féléve

CEN/TS 17440

Assessment and retrofitting of existing structures

2020 második féléve

CEN/TS 1995-3

Eurocode 5 Design of Timber Structures. Structural design of timber-concrete composite structures. Common rules and rules for buildings

2021 első féléve

EN 1991-1-2

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások

2021 második féléve

EN 1996-1-1

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok

2022 első féléve

EN 1991-2

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei

2022 második féléve

EN 1999-1-3

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Fáradás

2023 első féléve

EN 1993-1-1

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

2023 első féléve

EN 1993-1-8

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok

2023 első féléve

EN 1999-1-2

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Tervezés tűzterhelésre

2023 első féléve

EN 1999-1-4

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Hidegen alakított szerkezeti lemezek

2023 első féléve

EN 1999-1-5

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Héjszerkezetek

2023 első féléve

EN 1990

Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai

2023 első féléve

EN 1996-1-2

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

2023 második féléve

EN 1990 (Hidak melléklete)

Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai

2023 második féléve

EN 1991-4

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok

2024 első féléve

EN 1992-1-1

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

2024 első féléve

EN 1992-1-2

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

2024 első féléve

EN 1992-2

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabályok

2024 első féléve

EN 1992-3

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Folyadéktartályok és tárolószerkezetek

2024 első féléve

CEN/TS …

Design of tensile membrane structures

2024 első féléve

EN 1991-1-8

Eurocode 1: Actions on structures Actions from waves and currents on coastal structures

2024 második féléve

EN 1991-1-5

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások

2024 második féléve

EN 1991-1-9

Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-9: Atmospheric Icing on Structures

2024 második féléve

EN 1991-1-1

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei

2024 második féléve

EN 1991-1-3

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher

2024 második féléve

EN 1991-1-6

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során

2024 második féléve

EN 1991-3

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatásai

2024 második féléve

EN 1991-1-7

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások

2024 második féléve

EN 1991-1-4

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás

2024 második féléve

EN 1993-1-13

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-13: Rules for beams with large web openings

2024 második féléve

EN 1993-1-14

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-14: Design assisted by finite element analysis

2024 második féléve

EN 1993-1-2

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

2024 második féléve

EN 1993-1-3

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekre

2024 második féléve

EN 1993-1-5

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek

2024 második féléve

EN 1993-1-6

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Héjszerkezetek szilárdsága és stabilitása

2024 második féléve

EN 1993-1-7

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rész: Keresztirányban terhelt lemezszerkezetek

2024 második féléve

EN 1995-1-1

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok

2024 második féléve

EN 1996-2

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása

2024 második féléve

EN 1996-3

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei

2024 második féléve

EN 1999-1-1

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok

2024 második féléve

EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok

2025 első féléve

EN 1997-2

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok

2025 első féléve

EN 1997-3

Eurocode 7: Geotechnical design. Part 3: Geotechnical structures

2025 első féléve

EN 1998-5

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 5. rész: Alapozások, megtámasztószerkezetek és geotechnikai szempontok

2025 első féléve

EN 1998-6

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 6. rész: Tornyok, árbócok és kémények

2025 első féléve

EN 19100-1

Design of glass structures. Part 1: Basis of design and materials

2025 első féléve

EN 19100-2

Design of glass structures. Part 2: Out‐of‐plane loaded glass components

2025 első féléve

EN 19100-3

Design of glass structures. Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

2025 első féléve

EN 1993-1-10

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Anyagválasztás a szívósság és a vastagságirányú jellemzők alapján

2025 második féléve

EN 1993-1-4

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra

2025 második féléve

EN 1993-1-9

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás

2025 második féléve

EN 1994-1-1

Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

2025 második féléve

EN 1994-1-2

Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

2025 második féléve

EN 1994-2

Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok

2025 második féléve

EN 1998-3

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 3. rész: Épületek értékelése és helyreállítása

2025 második féléve

EN 1998-4

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek

2025 második féléve

EN 17440

Assessment and retrofitting of existing structures

2025 második féléve

EN 1993-1-11

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-11. rész: Húzott elemes szerkezetek tervezése

2026 első féléve

EN 1993-2

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Acélhidak

2026 első féléve

EN 1993-3

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbócok és kémények. Tornyok és árbócok

2026 első féléve

EN 1993-4-1

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-1. rész: Silók

2026 első féléve

EN 1993-4-2

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-2. rész: Tartályok

2026 első féléve

EN 1993-5

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szádfalak

2026 első féléve

EN 1993-6

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei

2026 első féléve

EN 1995-1-2

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

2026 első féléve

EN 1998-2

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 2. rész: Hidak

2026 első féléve

EN 1990 (További mellékletek)

Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai

2026 első féléve

EN 1995-2

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

2026 második féléve

EN 1998-1

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok

2026 második féléve

 

Bernáth Csaba

2020. május

 

Forrás:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurocodes

 

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 119 Teherhordó szerkezetek erőtani tervezése

CEN/TC 250  Tartószerkezeti Eurocode-ok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!