Feliratkozás Vélemény

2019. december

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Kormányzati támogatás az Online Szabványkönyvtár előfizetéséhez

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. december 30-ig minden új Online Szabványkönyvtár előfizetést 51.000 Ft-tal támogat, azaz felhasználóhelyenként ennyivel kevesebbet kell fizetni az eredeti előfizetési díjnál. A támogatást 2019. december 30-ig, illetve/vagy a rendelkezésre álló támogatási összeg határáig lehet igénybe venni az előfizetési szándékok bejelentésének sorrendjében, illetve időrendjében.

tovább


Boldog, békés ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Köszönjük mindazon szervezetek, intézmények és szakemberek támogatását, akik az MSZT tagjaként vagy partnereként anyagi támogatásukkal és/vagy szakértelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti szabványosítás sikeresen teljesítse 2019. évi feladatait, illetve elérje céljait.

tovább


A nemzeti szabványállomány változásai

2019. december 1-jén 157 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 52 db MSZ EN, 55 db MSZ EN ISO, 41 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/TS, 2 db MSZ ISO, 3 db MSZ HD és 3 db MSZ.

tovább

2019. december 1-jén 8 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább

 


Decemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2019. december 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. december 1-jén 5 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Felhívás és közlemény

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. december 1-jén 3 db nemzeti szabvány programba vételét tervezi és 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A silók és tartályok Eurocode-szabványai magyar nyelven

December 1-jén megjelent az MSZ EN 1991-4:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok szabvány magyar nyelvű változata.

tovább


A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagainak korszerűsített szabványa

2019. december 1-jén a Magyar Cementipar és a Cemkut Kft. támogatásával, illetve az MSZT/MB 102 Cement és mész nemzeti szabványosító műszaki bizottság tagjainak és szakértőinek együttműködésével megjelent az MSZ 4717:2019 A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagai című nemzeti szabvány korszerűsített, új kiadása.

tovább


Az MSZ ISO 37001:2019 sikeres eszköz lehet a gazdaság szereplői számára a korrupció ellen

Az MSZT 2019. október 1-jén magyarul is megjelentette az MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabványt, amelynek magyar nyelvű kiadását az Ernst & Young Kft. Forensic & Integrity Services területe és az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda támogatta.

tovább


OTSZ 5.1 – megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása!

Megjelent a belügyminiszter 30/2019. (VII. 26.) BM rendelete, amely a 2014 decemberében kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatot módosítja. A BM rendelet csak a tételes változtatásokat tartalmazza és 2020. január 22-én lép hatályba, az új OTSZ alkalmazására eddig lehet felkészülni.

tovább


Alapozásföldelők

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. december 1-jén tette közzé az MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció című szabványt.

tovább


Munkahelyi levegővel kapcsolatos magyar nyelvű szabványok

Az európai irányelveken alapuló nemzeti jogszabályok és egyéb szabályozások megkövetelik a munkahelyi légkörben lévő vegyi anyagok potenciális expozíciójának mérését, amelyekre európai szabványokat bevezető nemzeti szabványok (MSZ EN 482:2012+A1:2016, MSZ EN 689:2018+AC:2019) adnak iránymutatást.

tovább


Szabvány a készelemes fém munkaállványokról

A Magyar Szabványügyi Testület december 1-jén közzétette az MSZ 13020 Készelemes fém munkaállványok létesítésének, használatának és bontásának követelményei szabványt, mely az ugyanezt a címet viselő 2016-os előszabvány korszerűsített változata, továbbá egy új melléklet beépítésével visszavonja és helyettesíti az 1983-as MSZ 13017 Készelemes könnyűállványok szabványsorozatot.

tovább


Eredményesen zárult a nemzetközi IQNet-audit az MSZT-ben

Az MSZT 1998. június 12-e óta teljes jogú tagja a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának, az IQNet-nek. 2019. november 18–19-én került sor a háromévente esedékes IQNet ellenőrző auditra, melynek célja annak értékelése volt, hogy az MSZT az IQNet szabályzatának és harmonizált eljárásainak megfelelően végzi-e munkáját. Az audit eredményeként a nemzetközi auditcsoport megerősítette az MSZT proaktív működését, fejlesztési javaslataival hozzájárult az MSZT irányítási rendszerek tanúsítása szakmai színvonalának emeléséhez. Az auditcsoport javasolta az MSZT teljes jogú IQNet-tagságának további fenntartását. Ennek eredményeként az MSZT, ügyfelei érdekében, továbbra is kamatoztathatja az IQNet-tagságából adódó előnyöket.

tovább


Áttérés a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok Kézikönyv (MEES) 2.0 változatára

2019. október 16-án megjelent a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv (MEES) 2.0 változata az Egészségügyi Közlöny LXIX. évfolyam 17. számában, amely az eddigi MEES 1.0 kézikönyvet váltja fel. Az akkreditált tanúsító testületek és a tanúsított szervezetek új szabványra való áttérésével kapcsolatos információkat a Nemzeti Akkreditálási Hatóság a 2019. november 15-én hatályba léptetett Áttérési ütemterv a Magyar Egészségügyi Ellátások Standardok (MEES) 2.0 alkalmazására című dokumentumában rögzítette.

tovább


Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási rendszer tanúsítása területén – az Insento Pro Kft.

Az Insento Pro Kft. az autóiparban az autógyártók és beszállítóik, továbbá az elektronikai termékgyártók számára nyújt szolgáltatást, elsősorban megfelelőségvizsgálaton alapuló minőség-ellenőrzést, válogatást és utómunkálást. A szervezet célja, hogy szolgáltatását a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezze. Az MSZT 2019-ben döntött a minőségirányítási rendszerük tanúsításáról.

tovább


Aranyoklevél kiadása a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


2019 novemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.

tovább


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2019 novemberében az Online Szabványkönyvtárnak 33 új előfizetője volt, 66 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


Ki találta fel, mit talált fel, mikor találta fel?

A technikatörténetben kevés találmánynak van egyetlen kiötlője. Ezért aztán nem meglepő, ha egy külföldi cikk máshoz köti például a dinamó, a gyufa vagy a helikopter feltalálását, mint akit mi az említett vívmányok atyjaként ismerünk.

tovább


  Feliratkozás Vélemény