Szabvány a készelemes fém munkaállványokról

building construction site with scaffoldingA Magyar Szabványügyi Testület december 1-jén tette közzé az MSZ 13020 Készelemes fém munkaállványok létesítésének, használatának és bontásának követelményei szabványt, mely az ugyanezt a címet viselő 2016-os előszabvány korszerűsített változata, továbbá egy új melléklet beépítésével visszavonja és helyettesíti az 1983-as MSZ 13017 Készelemes könnyűállványok szabványsorozatot.

 

A szabvány változásai tehát kettős jellegűek:

I.  A szabvány főszövege és A–J mellékletei az MSZE 13020:2016 előszabvány korszerűsítésének tekinthetők, amit az előszabvány érvénybe lépése óta eltelt több mint három év alatt szerzett tapasztalatok és összegyűjtött észrevételek tettek szükségessé.

A szabvány e része összhangban van a készelemes fém munkaállványokra vonatkozó MSZ EN 12810 Homlokzati állványok előregyártott elemekből és az MSZ EN 12811 Építési segédszerkezetek európai szabványsorozatokkal, valamint az e szabványok szerinti állványok közül a homlokzati és térállványokra vonatkozik. Az európai szabványokat kiegészítve követelményeket határoz meg a készelemes fém munkaállvány létesítésének folyamatára: az állvány tervezésére, az állványlétesítés személyi feltételeire, az állványelem telephelyi karbantartására és ellenőrzésére, az állványépítés folyamatára, az elkészült állvány használatbavételi eljárására, az állványhasználók közötti átadás-átvételre, a kész állványon való munkavégzésre, az állvány átalakítására és lebontására. Az állványjelölő információs tábla minimális tartalmi követelményeit egy külön melléklet (J melléklet) összegzi.

A főszövegben megadott fenti követelményeket a következő tájékoztató mellékletekben lévő segédletek egészítik ki: az A–D melléklet példákat ad meg a szerkezeti vázlatra és a teljes szerkezeti dokumentációra (állványterv, műszaki leírás és statikai számítás); az E–H melléklet az ellenőrző jegyzőkönyvekre és ellenőrzési listára, míg az I melléklet az elszámolási eljárásra mutat mintát.

A változások röviden a következők:

  • A szabvány meghatározott esetekre előírja a teljes szerkezeti dokumentáció elkészítését.
  • A gyakorlati tapasztalatok alapján letisztultak az állványok használatbavételéhez szükséges eljárások és azok dokumentumai. Ennek részeként módosult az állvány ellenőrző felülvizsgálatának jegyzőkönyve, amely tartalmazza a kivitelezői nyilatkozatot is, illetve törölték az állvány felhasználóváltás előtti ellenőrzésének eljárását. Az állvány minden újabb felhasználója a módosított ellenőrző felülvizsgálati jegyzőkönyvben adja meg az állvány használatának kezdetét és végét.
  • Az állványon kötelező elhelyezni egy állványjelölő információs táblát, amely tartalmazza az állvány főbb adatait, illetve üresen az állvány használatát tiltó táblaként is funkcionál.
  • Az állványok elszámolási eljárásának mintáját egy új, tájékoztató melléklet tartalmazza.

II. A szabvány K mellékletének alkalmazási területe kizárólag az MSZ EN 12810 és az MSZ EN 12811 szabványsorozatnak nem megfelelő állványrendszerekre terjed ki, és az MSZ 13017 Készelemes könnyűállványok szabványsorozat korszerűsítésének tekinthető.

A melléklet kidolgozásával az volt a műszaki bizottság célja, hogy megszüntesse az MSZ 13017 követelményeinek megfelelő állványok gyártásának lehetőségét, ugyanakkor – mivel az e szerint gyártott termékek még mindig nagy számban megtalálhatók a piacon – fennmaradjon az ilyen állványok létesítésére, használatára, karbantartására és bontására vonatkozó szabványos környezet. A melléklet nem tartalmaz termékleírást és teljesítménykövetelményeket, így nem teszi lehetővé az alkalmazási területébe tartozó állványelemek és állványrendszerek gyártását.

A melléklet az alkalmazási területébe tartozó készelemes fém munkaállványok többletkövetelményeit határozza meg, azaz az ilyen típusú állványrendszerek létesítése, használata, karbantartása és bontása során be kell tartani a szabvány főszövegében és az A–J mellékletben, valamint a K mellékletben megadott előírásokat is. Mivel legnagyobb arányban ezek az állványok találhatók meg, a melléklet külön kitér a fémmunkás típusú állványrendszer elemeinek vizsgálatára. A követelmények megértését számos ábra és táblázat segíti.

Az MSZ 13020 az MSZT/MB 123 Építőipari kivitelezési munkák nemzeti szabványosító műszaki bizottság hosszú ideig tartó munkájának az eredménye, amely ötvözi az állványokat gyártó, építő és a hatósági ellenőrzéseket végző szakértők tapasztalatait, valamint azzal a céllal készült, hogy hosszú ideig szolgáljon mint az állványokon dolgozók munkabiztonságának alapdokumentuma. Remélhetőleg az alkalmazása minél jobban elterjed a szakmán belül, amihez fontos, hogy a szakmai felek ismerjék és értsék a szabványt, továbbá fontos még a szabvány alkalmazásának megkövetelése a különböző megbízói szerződésviszonyokon belül vagy az ellenőrzések során.

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2019. december

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 123 Építőipari kivitelezési munkák

CEN/TC 53 Ideiglenes használatú munkaeszközök

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!