Az MSZ ISO 37001:2019 sikeres eszköz lehet a gazdaság szereplői számára a korrupció ellen

(Szakmai Fórum – 2019. november 14.)

Az MSZT 2019. október 1-jén magyarul is megjelentette az MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabványt, amelynek magyar nyelvű kiadását az Ernst & Young Kft. Forensic & Integrity Services területe és az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda támogatta.

Az Ernst & Young Kft. vállalta, hogy a szabvány bemutatására szervezett szakmai fórumot 2019. november 14-én székházában megtartja. A nagylelkű támogatásnak köszönhetően mintegy 60 fő vett részt az ingyenes fórumon, és kapott áttekintést az antikorrupciós programokról és folyamatokról, valamint ezek megfelelő működésének igazolásáról.

A fórumot Szabó József, az MSZT Szabványosítási Titkárságának főosztályvezetője nyitotta meg, aki méltatta a támogató szervezetek erőfeszítéseit a szabvány magyar nyelvű megjelentetése kapcsán. Tisztázta az MSZT-nek a szabványosítási törvény által meghatározott jogállását, feladatait, továbbá ismertette a Testület szolgáltatásait. Kitért az irányítási rendszerek szabványainak csoportosítására is (A típus: követelmények, B típus: irányelvek, valamint általános és szakmaspecifikus szabványok).

Ezt követően Biró Ferenc partner, az Ernst & Young Kft. Forensic & Integrity Services képviseletében osztotta meg gondolatait a hallgatósággal a XXI. századi „compliance” kockázatokról.

Dr. Nagy Ákos partner és Dr. Barta Áron junior associate (Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda) vállalták a szabvány rövid ismertetését. Az előadásban elhangzott, hogy az ISO 37001 szabvány kiadását az egységes nemzetközi gyakorlat hiánya tette szükségessé. Jelentősége pedig többek között abban áll, hogy a társaság vezetése részére (felső vezetés és irányító testület) egy megelőzési, feltárási és kezelési rendszert biztosít a társaság működésével összefüggő korrupció esetére. Rugalmassága miatt állami cégek, valamint kis- és középvállalkozások (kkv-k) is alkalmazhatják. Az ISO 37001 első fejezete előírja, hogy a szabvány mely cselekményekre érvényes, pl. a közszférában, magánszférában és a nonprofit ágazatokban előforduló korrupció, vagy a szervezet személyzetének a szervezet tevékenységével kapcsolatos korrumpálása. A dokumentum 10 fejezetből áll (az irányítási rendszerszabványokra jellemző közös szerkezetnek megfelelően), részletesen kitér a kockázatok besorolására, az aggályok bejelentésére és az ajándékozásra. Alkalmazását gyakorlati útmutató segíti (A melléklet).

„Hogyan jelenthet versenyelőnyt az ISO 37001?” címmel tartott előadást Dr. Farkas Ádám senior manager, az EY Forensic & Integrity Services képviselője. Részletesen kifejtette, hogy egy hatékony antikorrupciós megfelelési rendszer milyen lépéseket alkalmaz a megelőzésre, a kimutatásra és a kezelésre. Fontos, hogy a szervezetek felismerjék, milyen hozzáadott értéket nyújt számukra az ISO 37001, pl. elősegíti a prudens vállalati működést, kezeli az etikátlan viselkedésből eredő üzleti és hírnévkockázatot, kommunikálja a vállalat etikus működését a többi piaci szereplő és a saját munkavállalók felé, biztosítja a következetes szankcionálást stb.

Az államigazgatási szervek számára is üzenet egy ilyen rendszer, mivel a szervezet bizonyítja, hogy elkötelezett az etikus működési gyakorlat mellett és a rendszer eredményes működtetésével minimalizálhatja az esetleges büntetéseket.

Kéki Zsuzsanna, az MSZT Tanúsítási Titkárságának főosztályvezetője ismertette az MSZT tanúsítási szolgáltatásait, tanúsítási folyamatát, kitért a megszerezhető IQNet-tanúsítvány globális elfogadottságára. Felsorolta a tanúsítandó szervezetekkel és az auditorokkal szemben támasztott követelményeket. Gyakorlati segítséget nyújtott az MSZ ISO 37001:2019 szerinti tanúsítást választó szervezetek számára a dokumentálással kapcsolatban.

Ezt követően az ISO 37001 szerinti tanúsításra való felkészítés folyamatának bemutatására került sor, Vadász Zoltán manager, az EY Forensic & Integrity Services képviselőjének előadásában. Érdekességként említette, hogy az EY 2018. évi „Global Fraud Survey” felmérése szerint Magyarországon az üzleti életben elterjedt korrupció – a régió más országaihoz képest – szélesebb körben van jelen. Léteznek ugyan szankciók, de ezeket nem minden esetben alkalmazzák. A szabvány bevezetése megelőző szerepéből adódóan javíthat ezen a helyzeten. 11 lehetséges intézkedést vázolt fel a felkészülésre, amelyek között első helyen, mint minden irányítási rendszerszabvány esetében, a vezetői szerepvállalás erősítése, a második helyen a korrupciós kockázatok felmérése szerepelt.

Az irányítási rendszerszabványok közös elemei, amelyeket Czimer Gáborné, az MSZT szabványosító menedzsere (e cikk szerzője) adott elő, azért kerültek a programba, mert már közel 80 olyan nemzetközi szabvány jelent meg (vagy áll kidolgozás/átdolgozás alatt), amely az ISO/IEC irányelvek 1. részének L melléklete szerinti, 10 fejezetből álló szerkezetet tükrözi. Az ISO célja a szabványok közötti összehangoltság fokozása az egységes, egyeztetett általános szerkezet, a közös szakkifejezések, az azonos alapszövegek révén, és ezáltal az integráció megkönnyítése, az integrált tanúsítások előmozdítása, amely végső soron a szervezetek számára költségcsökkentést jelent. Az MSZ ISO 37001:2019 szerinti irányítási rendszer könnyen integrálható a más irányítási rendszerszabványok, pl. az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti rendszerrel.

A fórumot Dr. Klotz Péter, az Integritás Hálózat Egyesület elnökének „Ugyanaz és mégis más” című előadása zárta, amelyben az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszere és az MSZ ISO 37001 szabvány kapcsolatát elemezte. Az adaptálható megoldások között kiemelte a közszféra szerepeit és a vállalati szerepeket, valamint azt, hogy melyik ágazat mire helyezi a hangsúlyt (jogi megfelelés vagy pedig a szabály- és értékalapú eszközök kiegyensúlyozott alkalmazása). Egyik következtetése, hogy a közszférában és a magánszférában egyaránt rendszerszintű megközelítés szükséges.

A fórum részletes programja itt megtekinthető. Az MSZ ISO 37001:2019 szabványt a résztvevők kedvezménnyel vásárolhatták meg.

Az MSZT tervezi 2020 első félévében Antikorrupciós IR-megbízott és Antikorrupciós IR belső auditor képzés indítását, segítve ezzel a szervezeteket, állami és nem állami szereplőket a megfelelési kultúra fejlesztésében, a belső szabályzatok kidolgozásában, továbbá abban, hogy teljesíteni tudják a korrupcióellenességgel kapcsolatos számos jogszabályi, hatósági és egyéb követelményt. A tanfolyamok kialakítása folyamatban van, további információkért látogasson el az Aktuális képzések menüpontra.

 

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 

Czimer Gáborné

2019. december

 

Forrás: a 2019. 11. 14-ei Szakmai Fórum előadásai

Kapcsolat

Czimer Gáborné

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MCS 901 Minőségirányítás és minőségbiztosítás

ISO/TC 309 A szervezetek irányítása

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!