Munkahelyi levegővel kapcsolatos magyar nyelvű szabványok

Az európai irányelveken alapuló nemzeti jogszabályok és egyéb szabályozások megkövetelik a munkahelyi légkörben lévő vegyi anyagok potenciális expozíciójának mérését. Az ilyen mérések egyik lehetséges módja a vegyi anyagok koncentrációjának mérése a munkavállaló légzési zónájában. Az alkalmazott mérési eljárásnak megbízható és valós eredményeket kell adnia, hiszen csak így lehet a munkahelyi expozíciós határértékekhez viszonyítva helyes döntést hozni.

A különböző típusú mérési eljárásokra és mérőeszközökre speciális európai szabványokat dolgoztak ki. Ilyen például az EN 482 európai szabvány, melyet az MSZT nemzeti szabványként bevezetett MSZ EN 482:2012+A1:2016 hivatkozási számmal. A szabvány hivatalos magyar nyelvű változata 2019. december 1-jén jelent meg.

Ez az európai szabvány meghatározza a vegyi anyagokra vonatkozó, 98/24/EK irányelvben előírt, a munkahelyi levegőben lévő vegyi anyagok koncentrációjának meghatározására szolgáló, mérési eljárások teljesítményére vonatkozó általános követelményeket. A megadott követelmények minden mérési eljárásra vonatkoznak, függetlenül a vegyi anyagok fizikai állapotától (gáz, gőz, levegőben lebegő részecskék), valamint az alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszertől.

Az inhalatív vegyi anyagok expozíciómérésére készült EN 689:2018+AC:2019 európai szabványt az MSZT magyar nemzeti szabványként 2019. július 1-jén tette közzé angol nyelven, melynek magyar nyelvű változatát 2019. december 1-jén hirdette meg (MSZ EN 689:2018+AC:2019).

Ez az európai szabvány olyan stratégiát határoz meg a vegyi anyagok inhalatív expozíciójának reprezentatív méréséhez, amellyel igazolható a foglalkozási expozíciós határértékeknek (OELV-knek) való megfelelőség. A szabvány azonban nem vonatkozik azokra az OELV-kre, amelyek referencia-időtartama kevesebb, mint 15 perc.

A szabványok magyar nyelvű kidolgozásában részt vett Rónyai Róbert, Nesztinger Péter és Dr. Kőmíves József. Külön köszönet illeti Rónyai Róbertet, aki időt és fáradságot nem ismerve – több száz javaslattal – segítette a magyar nyelvű változat elkészítését.
Munkájukat ezúton is köszönjük!

 

Csík Gabriella

2019. december

Kapcsolat

Csík Gabriella​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 701  Levegőminőség

CEN/TC 137 Kémiai és biológiai anyagok munkahelyi expozíciójának értékelése

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!