Feliratkozás Vélemény

2021. július

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. július 1-jén 157 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 57 db MSZ EN, 56 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN IEC/ASTM, 40 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ EN ISO/ASTM és 2 db MSZ IEC.

tovább

2021. július 1-jén összesen 110 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 98 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 12 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. július 1-jén 2 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Júliusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. július 1-jén 11 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. július 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 22341 Irányelvek a környezetszenzitív bűnmegelőzéshez (CPTED), MSZ 45 Fűrészrönk, MSZ 13307 Furnérrönk hazai fafajokból, MSZ 16636 Sarangolt fatermékek számbavétele és átszámítási tényezői, MSZ ISO 14721 Adattárhely és információs rendszerek. Nyílt Archiválási Információs Rendszer (OAIS). Referenciamodell szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Díszvilágítási füzérek

2021. július 1-jén megjelent az MSZ EN 60598-2-20:2015 Lámpatestek. 2-20. rész: Kiegészítő követelmények. Díszvilágítási füzérek (IEC 60598-2-20:2014) szabvány és az MSZ EN 60598-2-21:2015 Lámpatestek. 2-21. rész: Kiegészítő követelmények. Zárt díszvilágítási füzérek (IEC 60598-2-21:2014) szabvány magyar nyelvű változata. Előbbi a soros, párhuzamos vagy soros/párhuzamos vegyes kapcsolású fényforrásokkal szerelt, utóbbi pedig a „kötélvilágítók” (ismertebb nevükön zárt díszvilágítási füzérek) előírásait tartalmazza.

tovább


Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal

2021. július 1-jén megjelent az MSZ EN IEC 61000-4-18:2019 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019) szabvány magyar nyelvű változata.
A dokumentum célja olyan egységes és megismételhető eljárás meghatározása, amelynek segítségével vizsgálható a villamos és elektronikus berendezések zavartűrése a táp-, a jel-, a vezérlő- és a földelőkapuikat érő csillapodó rezgéshullámokkal szemben. A szabvány számos műszaki változtatást tartalmaz az előző kiadáshoz képest.

tovább


Környezetvédelmi terméknyilatkozat – új szabvány és konferencia

2021. július 1-jén megjelent az MSZ EN 15804:2012+A2:2020 Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó alapvető szabályok szabvány magyar nyelvű változata.

A szabvány számos építési termék és építési szolgáltatás termékkategória-szabályát tartalmazza, ezáltal biztosítja ezek környezetvédelmi terméknyilatkozatának (EPD) harmonizált módon való származtatását, igazolását és bemutatását. Az EPD igazolható, pontos, egyértelmű környezeti információkat közöl a termékekkel és azok alkalmazásaival kapcsolatban. Egy szeptember végére tervezett szakmai konferencián az érdeklődők megismerhetik az MSZ EN 15804 szemléletét, főbb pontjait és a kapcsolódó további szabványokat, többek között az egyedi termékekre (pl. hőszigetelő anyagok, betontermékek, nyílászárók stb.) vonatkozó termékkategória-szabályokat tartalmazó szabványokat is.

tovább


Az épített környezet hozzáférhetősége és biztonsága

Az épített környezethez való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében az épületek tervezésekor egyre fontosabb szempont az épületet használók eltérő képességeinek figyelembevétele. Az egyetemes tervezés („Design for All”) elvei szerint az eltérő képességű felhasználók igényeinek nem külön-külön létesítményekkel, hanem egy létesítményen belül a különböző igények összehangolásával célszerű megfelelni. Ezt támogatja több nemzetközi szabvány (ISO 23234, ISO 21542, ISO 22341), európai forrású nemzeti szabvány (MSZ EN 17161:2019, MSZ EN 17210:2021), valamint az ISO 22341 nemzetközi szabványon alapuló nemzeti szabvány (MSZ 22341).

tovább


Nem változik az ISO 9001

A legkedveltebb, világszinten több millió szervezet által alkalmazott minőségirányítási szabvány, az ISO 9001 (MSZ EN ISO 9001:2015) Minőségirányítási rendszerek. Követelmények megkapta „alkalmassági bizonyítványát”.
Az ISO/TC 176 Minőségirányítás és minőségbiztosítás bizottság SC2 Minőségirányítási rendszerek albizottságának speciális munkacsoportja, a bizottság tagjaival folytatott megbeszélések és az ISO 9001 alkalmazói körében végzett felmérés alapján (a kötelező ötévenkénti felülvizsgálat keretében) megállapította, hogy az ISO 9001 jelenleg érvényes kiadása megfelel az elvárásoknak, jelentősége, elfogadottsága, alkalmazhatósága változatlan, szakmai értéke/tartalma továbbra is érvényes, ezért nem indokolt a felülvizsgálata vagy módosítása.

tovább


Hulladékhasznosítás – visszanyert szilárd tüzelőanyagok

A hulladék tiszta energiaforrássá való átalakítása, azaz a visszanyert szilárd tüzelőanyagok a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének egy módját, s ezáltal a zöldgazdaság kiépítésének egyik eszközét jelenti. Az ISO hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok tárgykörű szabványsorozata ezt segíti. A közelmúltban kiadott 9 új ISO-szabvány témái: harmonizált fogalmak és meghatározások, vizsgálati módszerek/mintavétel, biztonságos kezelés/tárolás, osztályozások és minőségszintek megállapítása.

tovább


Út a fenntarthatóbb világ felé – kerámiai burkolólapok

Az építőipar által alkalmazott módszerek és használt anyagok hatalmas lehetőséget kínálnak az üvegházhatású gázok csökkentésére és ezzel a fenntarthatóbb világ megteremtésére. Ennek, illetve az építőanyagok környezetbarát kiválasztásának támogatása érdekében az ISO közzétette az első, ilyen témájú szabványát: ISO 17889-1 Kerámiai burkolólapok rendszere. Kerámiai burkolólapok és beépítési anyagok fenntarthatósága. 1. rész: Kerámiai burkolólapok előírásai címmel. A szabvány környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok figyelembevételével határozza meg a kerámiai burkolólapok követelményeit és értékelésükre is tartalmaz leírást, lehetővé téve ezzel a termék (környezetbarátságának) tanúsítását. A szabvány kidolgozás alatt álló második részének a kerámialapok beépítéshez szükséges anyagok (pl. ragasztók, fugázóhabarcsok, membránok) lesz a tárgya.

tovább


Betegorientált személyzet – szabvány a szükségletek és az emberi erőforrások összehangolására

A világ az utóbb években megtapasztalta az egészségügyi rendszerek és kapacitások szükségességét, fontosságát az ágyak, a berendezések és legfőbb tényezőként a humán erőforrás, az egészségügyben dolgozók, az egészségügyi személyzet terén. Vitathatatlan, hogy az emberi erőforrás jobb elosztásával, a kiégés és a kimerülés kockázatának csökkentésével, a jó munkahelyi környezettel, a munkahelyi elégedettséggel és a személyzet kompetenciájának javításával lényegesen javulhatnak a klinikai eredmények. Az ISO 22956 Egészségügyi szervezetek irányítása. A betegorientált személyzet követelményei szabvány célja, hogy a betegek szükségleteivel összhangban segítse az egészségügyi szervezeteket a munkaerő képességeire és az erőforrásokra vonatkozó legmegfelelőbb döntések meghozatalában (betegbiztonság-optimalizálás, kockázatmenedzsment, az ellátás minősége és folyamatossága, a szervezeti kultúra és a vezetőség, valamint a tényalapú döntéshozatal).

tovább


Az internetes szolgáltatások feltételei megértésének támogatása – új nemzetközi szabványosító műszaki bizottság

Az internethasználók körében gyakori és elfogadott jelenség a hosszadalmas és egy átlagfelhasználó számára keveset jelentő jogi szöveg – a szerződési feltételek – olvasás nélküli elfogadása. A 2021 nyarán brit vezetéssel megalakult ISO/PC 335 Iránymutatás a szervezetek számára az online szerződési feltételek fogyasztói megértésének növelésére célkitűzése segíteni az online felülettel rendelkező felelős vállalatokat, hogy vevőik számára érthető szerződési feltételeket fogalmazzanak meg a fogyasztói bizalom elnyerése és az átláthatóság érdekében.

tovább


Az Információs és Kommunikáció Technológia (IKT) fejlődésének lehetséges irányai – új ETSI-kiadvány

„Az információs és kommunikációs technológia (IKT) egy izgalmas és dinamikus terület, amely folyamatos innovációban van a meglévő elképzelések és technológiák fejlődésén keresztül, ugyanakkor a zavaró technológiák és a váratlan új felhasználási esetek révén is.” Így kezdődik az ETSI Technológiai Radar című kiadványa, melynek célja, hogy tudatosítsa az ETSI tagjaiban és általában az IKT-közösségben az IKT fejlődésének hatását és irányát, valamint szabványosításában az ETSI küldetését a következő területeken: 5G evolúció, mesterséges intelligencia, autonóm hálózatok, kiberbiztonság, adatvédelem és bizalom, elosztott főkönyvek (blokklánc), dinamikus adatok, kiterjesztett valóság (XR), dolgok internete, kvantumszámítás, titkosítás, hálózatok, robotika és autonóm rendszerek.

tovább


Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR-) auditorok éves továbbképzése

2021. június 25-én került sor az MSZT ÉBIR-auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az auditortalálkozó főbb témái érintették az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalóját, az MSZT eljárásainak, formanyomtatványainak változásait, az MSZ ISO/TS 22002-5:2021 szabvány ismertetésén túl az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező csomagolóanyagok megfelelőségének igazolását és migrációs vizsgálatait, valamint a gabonatermesztés élelmiszer-biztonsági szempontjait. Az évente megrendezésre kerülő továbbképzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése és az audittapasztalatok megbeszélése.

tovább


Aranyoklevél az ÁTI DEPO Zrt. részére

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. részére, a minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként, a Magyar Szabványügyi Testület 2021. június 28-ai dátummal aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kapnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Az IQNET 33. közgyűlése

2021. június 7–11. között került megrendezésre az IQNET (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) éves közgyűlése (az MSZT 1998 óta az IQNET teljes jogú tagja). A járványhelyzetre való tekintettel ez évben is online módon, videókonferencián keresztül zajlott a heti üléssorozat. A 33. Közgyűlésen az IQNET Headoffice tevékenységének visszajelzését, az Állandó Bizottságok beszámolóit és a Bizottságok stratégiai mozgatórugóinak jóváhagyását követően a legfontosabb esemény az új partnerként csatlakozó ICS (Institute for System Certification, Bosnia and Herzegovina) bosnyák tanúsító szervezet társult tagként való megválasztása volt.

tovább


Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése – VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 pályázati felhívás

A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A pályázat lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására.

tovább


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzser pozícióba keres munkavállalót.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 júniusában az Online Szabványkönyvtárnak 50 új előfizetője volt, 121 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 5 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény