Feliratkozás Vélemény

2019. szeptember

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2019. szeptember 1-jén 162 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 97 db MSZ EN, 35 db MSZ EN ISO, 21 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 3 db MSZ ISO, 3 db MSZ ISO/TS és 2 db MSZ HD.

tovább

2019. szeptember 1-jén 16 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább

 


Szeptemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2019. szeptember 1-jén 7 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Kalandturizmus

Egy 2017-ben végzett felmérés szerint a fogyasztók 85%-a éppen annyira megbízik az internetes véleményekben, mintha valaki személyesen ajánlotta volna neki a terméket vagy a szolgáltatást. Az ISO/TC 290 Online hírnév műszaki bizottság által kidolgozott ISO 20488:2018 Online ügyfélértékelés. A gyűjtés, a moderálás és a közzététel alapelvei és követelményei című nemzetközi szabvány azokat az elveket, módszereket, követelményeket és ajánlásokat fogalmazza meg, amelyeket az ügyfélértékelések kezelésekor kell alkalmazni az online visszajelzések gyűjtése, moderálása és közzététele során.

A szabvány minden szervezet-, cég- és üzlettípus esetében alkalmazható, de különösen jelentős a szerepe azokon a területeken, ahol a döntéshozatalban kiemelkedően fontos szerepet játszik az ügyfelek interneten közzétett tapasztalata.

tovább


A biztonsági jelzésekre vonatkozó nemzetközi szabvány korszerűsítése

A biztonsági jelzések a baleset-megelőzés lényegi részét képezik. Az ISO 7010 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések szabvány a baleset-megelőzési, a tűzvédelmi, az egészségügyi kockázatra figyelmeztető és a menekülési útvonalat jelölő szimbólumokat határozza meg.

tovább


Útmutató a szervezet tartós sikerének eléréséhez

A szervezet sikereit befolyásoló tényezők a társadalmi felelősségvállalás, a környezeti és a kulturális tényezők, valamint a korábban is ismert hatékonyság, minőség és gyorsaság. Az MSZ EN ISO 9004:2018 Minőségirányítás. A szervezet minősége. Útmutató a tartós siker eléréséhez annak a bizalomnak a megteremtésére összpontosít, hogy a szervezet képes tartós sikert elérni.

tovább


Az 5G RAN Release 16 előrehaladása és a Release 17 lehetséges munkaterületei

A közelmúltbeli 3GPP internetes szemináriumon Bertényi Balázs – a TSG RAN elnöke – ismertette a rádiócsoportok jelenlegi és jövőbeli prioritásait, melyek a következők: a RAN által a Release 17-hez fontolóra vett munkaterületek, előszabályozó tanulmány az 5G NR-ről a 60 GHz feletti spektrumban, valamint a 3GPP mesterséges intelligenciára gyakorolt jövőbeli hatásai.

tovább


Harmonizált EMC-szabványok

2019. augusztus 5-én lépett hatályba az Európai Bizottság 2019/1326 számú végrehajtási határozata az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozóan a 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról. A határozat I. mellékletében a Bizottság 5 db harmonizált szabvány hivatkozását teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

tovább


Orvostechnikai eszközök etilén-oxidos sterilizálása

Az egészségügyi termékek besugárzással való sterilizálási folyamatának és a sterilizálódózis megállapításának követelményeit ismertető, korábban megjelent MSZ EN ISO 11137-1:2015 és MSZ EN ISO 11137-2:2015 után, 2019. szeptember 1-jén az MSZT magyar nyelven kiadta az MSZ EN ISO 11135:2014 Gyógyászati termékek sterilizálása. Etilén-oxid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei (ISO 11135:2014) című szabványt is.

tovább


Személyes adatok védelméről készült úttörő szabvány

Az ISO/IEC 27701:2019 Biztonságtechnika. Az ISO/IEC 27001 és ISO/IEC 27002 kibővítése a személyes adatok védelme tekintetében. Követelmények és útmutatások meghatározza egy egyedi személyes adatvédelemre vonatkozó információbiztonság-irányítási rendszer létrehozásának, megvalósításának, kezelésének és fejlesztésének követelményeit. Más szóval a személyes adatok védelmének irányítási rendszerét (PIMS).

tovább


Varrógépek egyedi biztonsági és EMC-előírásai

2019. szeptember 1-jén magyar nyelven megjelent az MSZ EN 60204-31:2014 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 31. rész: Varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek egyedi biztonsági és EMC-előírásai (IEC 60204-31:2013) című szabvány.

tovább


Épületek energiahatékonyságának megállapítása

Az Európai Bizottság felmérése szerint az EU-ban az épületek felelősek a CO2-kibocsátás 36%-áért. A 2019. szeptember 1-jén bevezetett MSZ EN 16798-1:2019 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 1. rész: Beltéri bemeneti paraméterek az épületek beltéri levegőminőségéhez, hőmérsékleti, világítási és akusztikai környezetéhez kapcsolódó energetikai teljesítőképességének tervezéséhez és értékeléséhez. M1-6 modul című szabvány új előírásokat és követelményeket állít fel a levegőminőségre, hőmérsékletre, valamint fény- és akusztikai viszonyokra vonatkozó beltéri bemeneti paraméterekre, illetve megmutatja, hogyan kell alkalmazni ezeket a paramétereket az épületi rendszerek tervezésekor és az energiahatékonyság számításakor.

tovább


Épületek hangszigetelésének megújult vizsgálatai

2019. szeptember 1-jén megjelent a léghang-szigetelések beépített állapotban való, helyszíni vizsgálatának követelményeit tartalmazó MSZ EN ISO 16283-1:2019 EV Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének helyszíni vizsgálata. 1. rész: Léghangszigetelés (ISO 16283-1:2014 + Amd 1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT, mely megadja a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges technikai feltételeket, a vizsgálat lefolytatásának módját, továbbá több ábrán keresztül ad példákat a megfelelő hangsugárzó- és mikrofonpozíciókra.

tovább


Törpefeszültségű világítási berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. szeptember 1-jén az MSZ HD 60364 szabványsorozat további két részének magyar nyelvű kiadását tette közzé. Az MSZ HD 60364-7-715:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva) című szabvány egyedi követelményei a legfeljebb 50 V váltakozó feszültségű vagy legfeljebb 120 V egyenfeszültségű forrásról táplált törpefeszültségű világítási berendezések kiválasztására és szerelésére vonatkoznak. Az MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2009, módosítva) című szabvány egyedi követelményeket ad meg a mobil vagy szállítható egységek váltakozó áramú és egyenáramú berendezéseire.

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága elsők között nyújtja az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti akkreditált tanúsítási szolgáltatást

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. augusztus 29-én döntött a módosított akkreditálási okirat kiadásáról, mely döntéstől kezdve a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága jogosult az MSZ EN ISO 22000:2018 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek szabvány szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására, kiemelt figyelmet fordítva a szabvány áttérési követelményeinek való megfelelőségre.

tovább


Aranyoklevél kiadása a BioCo Magyarország Kft. részére az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a BioCo Magyarország Kft.-nek élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kapnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Kimagasló állami kitüntetésben részesült Sósné dr. Gazdag Mária, az MSZT élelmiszer-biztonsági vezető auditora

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága örömmel közli, hogy Sósné dr. Gazdag Mária, a köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült az élelmiszeriparban végzett, nemzetközileg is elismert, több évtizedes kitartó és eredményes munkájáért.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

Napjaink felgyorsult világában az egyik legelterjedtebb és a lakosság legjelentősebb részét érintő környezetkárosító tényező a zajszennyezés. A zaj alattomos és szinte észrevétlenül hat az egészségünkre. A zajos környezetet a szívinfarktus egyik rizikófaktoraként is kezelik. Zaj hatására csökken a teljesítőképesség, romlik a koncentráció, ami balesetveszélyt okozhat.

tovább


Szakmai fórum ─ Az MSZ EN ISO 14731:2019 Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség című szabvány bemutatása
(2019. november 28.)

A fórum célja, hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak a hegesztési felügyelettel kapcsolatos tudnivalókról.

tovább


Szakmai fórum ─ Eszköz a gazdaság szereplői számára a korrupció ellen. Az MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval című szabvány bemutatása
(2019. november 14.)

A fórum célja, hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak arról, hogy az antikorrupciós irányítási rendszer és az integritás, az átláthatóság, a nyitottság és a megfelelés kultúrájának megteremtése iránti vezetői elkötelezettség hogyan teszi lehetővé a gazdaság szereplői számára a korrupció elleni harchoz való proaktív hozzájárulást az MSZ ISO 37001 alapján.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2019 augusztusában az Online Szabványkönyvtárnak 22 új előfizetője volt, 49 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 8 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény