Törpefeszültségű világítási berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. szeptember 1-jén az MSZ HD 60364 szabványsorozat további két részének magyar nyelvű kiadását tette közzé.

Az MSZ HD 60364-7-715:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva) című szabvány egyedi követelményei a legfeljebb 50 V váltakozó feszültségű vagy legfeljebb 120 V egyenfeszültségű forrásról táplált törpefeszültségű világítási berendezések kiválasztására és szerelésére vonatkoznak.

Az előző kiadáshoz képest a lényeges műszaki változtatások a következők:

 • a fejezet- és szakaszszámozás az MSZ HD 60364 szabványsorozat jelenlegi szerkezetéhez lett igazítva;
 • a LED-modulokra vonatkozó hivatkozások és azok egyedi létesítési követelményeinek bevezetése;
 • a vezetők keresztmetszetére vonatkozó követelmények módosítása.

Az MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2009, módosítva) című szabvány egyedi követelményeket ad meg a mobil vagy szállítható egységek váltakozó áramú és egyenáramú berendezéseire.

Ebben a részben az „egység” szakkifejezés olyan járművet és/vagy mobil vagy szállítható szerkezetet jelent, amely egy teljes villamos berendezést vagy annak egy részét foglalja magában. Az egységek lehetnek mobil típusúak (kerekekkel ellátott), pl. önhajtásúak vagy vontatottak, vagy szállítható típusúak, pl. tartókereten elhelyezett konténerek vagy kabinok. Példák: speciális informatikai egységek televíziózáshoz és műsorszóráshoz, gyógyászati szolgáltatásokhoz, hirdetésekhez, tűzoltáshoz, egységek katasztrófaelhárításhoz, élelmezéshez stb.

E szabvány követelményei nem érvényesek:

 • gépjárművekhez használt villamos áramkörökre és szerkezetekre;
 • áramfejlesztőkre;
 • a 7. rész más szabványaihoz tartozó egységekre (pl. lakókocsikra, lakóautókra);
 • kis vízi járművekre (lásd az MSZ EN 60092-507-et);
 • az MSZ EN 60204-1 szerinti mobil gépekre;
 • villamos járművek vontatási egységeire;
 • mobil vagy szállítható otthonokra, hivatalokra és hasonlókra, azonos helyen való tartós használat esetén (lásd az MSZ HD 60364 általános előírásait).

Ha alkalmazhatóak, akkor a 7. rész más fejezeteiben előírt további követelményeket is figyelembe kell venni, pl. zuhanyzók, gyógyászati helyiségek stb. esetében.

A főbb változások az előző kiadáshoz képest a következők:

 • az alkalmazási terület javítása és kiegészítése több részlettel;
 • a 717.41. szakasz tartalmának korszerűsítése, követve az MSZ HD 60364-4-41 új kiadását;
 • a táplálás önműködő lekapcsolásával megvalósított védelemre és kiegészítő védelemre vonatkozó új fejezetek bevezetése;
 • minden ábra korszerűsítése.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 

2019. szeptember

Nagy Gábor

Kapcsolat

Nagy Gábor​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 840 Épületek villamos berendezései

IEC/TC 64 Villamos berendezések és áramütés elleni védelem

CLC/TC 64 Villamos berendezések és áramütés elleni védelem

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!