Az MSZ ISO 37001:2019 eszköz a gazdaság szereplői számára a korrupció ellen

Szakmai fórum, 2019. november 14. (csütörtök)

A fórum célja:

A résztvevők tájékoztatása arról, hogy az MSZ ISO 37001-ben felvázolt antikorrupciós irányítási rendszer és az integritás, az átláthatóság, a nyitottság és a megfelelés kultúrájának megteremtése iránti vezetői elkötelezettség hogyan teszi lehetővé a korrupció elleni harchoz való proaktív hozzájárulást.

A korrupció komoly társadalmi, morális, gazdasági és politikai aggályokat vet fel, aláássa a jó kormányzást, gátolja a fejlődést és torzítja a versenyt. Erodálja a jogbiztonságot, aláássa az emberi jogokat és akadályozza a szegénység enyhítését.

Egy jól működő szervezettől elvárt, hogy legyen olyan – megfelelő irányítási rendszerek által támogatott – megfelelési politikája, amely segíti a szervezetet jogi kötelezettségeinek és az integritás iránti elkötelezettségének való megfelelésben. Az átfogó szervezeti megfelelési politikának része az antikorrupciós politika. Ez a politika és az irányítási rendszer ösztönzik a szervezetet a korrupció okozta költségek, kockázatok és károk elkerülésére vagy csökkentésére, valamint az üzleti tevékenység iránti bizalom növelésére a szervezet jó hírnevének erősítése érdekében. Jóllehet az nem garantálható, hogy korrupció többé ne forduljon elő, lehet azonban olyan eszközöket és rendszereket biztosítani, amelyek jelentősen csökkentik ennek kockázatát. Ezek az eszközök segítik a szervezeteket abban is, ha ilyen esemény mégis bekövetkezik, eredményesen tudjanak foglalkozni vele.

A szervezetre jellemző korrupciós kockázatok többek között a szervezet méretétől, tevékenységének jellegétől, mértékétől és összetettségétől, valamint attól függenek, hogy a szervezet tevékenységét hol és mely ágazatokban végzi. E szabvány részletesen leírja az adott szervezetre jellemző korrupciós kockázatok fényében észszerű és arányos szervezeti politikák, eljárások és kontrollok alkalmazását. A dokumentum követelményeinek alkalmazásával kapcsolatban az A melléklet nyújt útmutatást.

Az ISO 37001 a nemzetközi jó gyakorlatot tükrözi és kis, közepes méretű vállalkozások (kkv-k), nagyobb szervezetek, a közszféra szervezetei, a magán- vagy nonprofit ágazatban, valamint a nem kormányzati szférában működő szervezetek, bármely országban alkalmazhatják. A szabvány az ISO által az irányítási rendszerekre előírt közös szerkezetet követi, ezért könnyű integrálni más irányítási rendszerszabványokkal, pl. az ISO 9001-gyel.

Az MSZT 2019. október 1-jén magyarul is kiadja az MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabványt, amelynek megjelenését az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda és az Ernst & Young Kft. Forensic & Integrity Services területe támogatta, a munkaanyagok véleményezésében – a támogatókon kívül – az MSZT/MCS 901 Minőségirányítás és minőségbiztosítás munkacsoport tagjai, szakértői, valamint az Integritás Hálózat Egyesület képviselői vettek részt.

A fórum előadói a szabvány véleményezésében részt vett gyakorló szakemberek, akik munkájuk és oktatási tevékenységük során a benne lévő elveket, követelményeket a gyakorlatban is alkalmazzák. Az esemény lezárásaként lehetőség nyílik a velük való szakmai eszmecserére is.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, a tervezett programban megadott címen várjuk regisztrációját. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A fórum minden regisztrált résztvevője a fórum témájához kapcsolódó szabvány 1 példányának megvásárlása esetén 10% kedvezményt kap.

Tervezett program

Szabványmegrendelő lap

További információ:

Czimer Gáborné, szabványosító menedzser
e-mail: g.czimer@mszt.hu; tel.: 06-1-456-6931