Feliratkozás Vélemény

2022. november

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. november 1-jén 153 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 49 db MSZ EN, 42 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ IEC, 1 db MSZ CEN ISO/TS, 8 db MSZ CLC/TR, 9 db MSZ CLC/TS, 41 db MSZ EN ISO és 2 db MSZ ISO.

tovább

2022. november 1-jén összesen 89 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 88 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 1 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. november 1-jén 10 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Novemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. november 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ 19170-5 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai előírásai. 5. rész: Körülkerített emelőterű emelőberendezés és az MSZ 24203-7:2022/1M Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület két új tagja a Burning Mustang Kft. és az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az új tagok két szabványosító műszaki bizottság munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK


A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása – MSZ EN 1015-9

Az MSZ EN 1015-9:2022 Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 9. rész: A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása szabvány a frissen bekevert habarcsok bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározására ír elő vizsgálati módszereket és eszközöket. Az A vizsgálati módszert kell alkalmazni az ásványi kötőanyagokat, valamint nehéz és könnyű adalékanyagokat tartalmazó általános felhasználású habarcsok (falazó- és vakolóhabarcsok) bedolgozhatósági idejének meghatározására. A B és a C vizsgálati módszert kell alkalmazni a vékony rétegű habarcsok bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározására.

tovább


Levélszekrények és -tálcák bedobónyílásai – MSZ EN 13724:2013

A MSZ EN 13724:2013 Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány a postai küldemények levélszekrényekbe vagy -tálcákba való behelyezésével kapcsolatos követelményeket [vízállóság (eső/hó elleni védelem), biztonság (lopásmegelőzés), kezelhetőség, ergonómia] és az ezeknek való megfelelőség vizsgálatának módját határozza meg.

tovább


Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok biztonsága – MSZ EN 81-40

Az MSZ EN 81-40:2021 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára szabvány a villamos működtetésű, épületszerkezethez rögzített és ferde síkban mozgó lépcsőfelvonók kialakítására, gyártására, telepítésére, karbantartására és leszerelésére vonatkozó biztonsági követelményeket tartalmazza.

tovább


Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel – MSZ EN 15634-1 és MSZ EN 15634-2

Az MSZ EN 15634-1:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 1. rész: Általános szempontok szabvány egységes keretrendszerbe foglalja az allergéneket tartalmazó fajok megfelelő szekvenciáinak polimeráz-láncreakció (PCR) segítségével történő kimutatását. Az MSZ EN 15634-2:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 2. rész: Zeller (Apium graveolens). Specifikus DNS-szekvencia kimutatása főtt kolbászokban, valós idejű PCR-rel szabvány a zeller (Apium graveolens) kimutatására ír elő módszert az emulgeált típusú kolbászokban (pl. frankfurti, bécsi virsli).

tovább


A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága – MSZ EN IEC 62061

Az MSZ EN IEC 62061:2021 Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2021) szabvány a gépekhez tartozó, biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek tervezésére, beépítésére és validálására vonatkozó követelményeket és ajánlásokat tartalmazza. Azokra a vezérlőrendszerekre vonatkozik, amelyek önállóan vagy más rendszerekkel együtt munkavégzés közben nem kézben hordozott gépek biztonsággal összefüggő vezérlőfunkcióit látják el, beleértve az egymással összehangoltan működő gépek csoportját is.

tovább


A villamosenergia-termelés, -átvitel és -elosztás terminológiája – MSZ IEC 60050-614:2022

Az MSZ IEC 60050-614:2022 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 614. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. Üzemvitel szabvány a villamos energia termelése, átvitele és elosztása terén használt általános terminológiát, valamint az egyedi alkalmazásokra és kapcsolódó technológiákra vonatkozó általános szakkifejezéseket tartalmazza. A korábbi 604. részt (MSZ IEC 60050-604:2000) helyettesíti.

tovább


Környezetvédelmi szabványok – MSZ EN ISO 14064-2, MSZ EN ISO 14064-3 és MSZ EN ISO 14065

Az MSZ EN ISO 14064-2:2019 útmutató az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű tevékenység számszerűsítésére, figyelemmel kísérésére és jelentéstételére, az MSZ EN ISO 14064-3:2019 pedig az üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok verifikálására és validálására. Az MSZ EN ISO 14065:2022 a (környezeti) programtulajdonosok, a szabályozó hatóságok és az akkreditáló testületek számára nyújt alapot a validáló és verifikáló testületek kompetenciájának értékeléséhez és elismeréséhez.

tovább


EURÓPAI MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ


Fitneszközpontok működése járvány idején – CEN/TS 17676:2022

A CEN/TS 17676:2022 Guidelines for the safe operation of fitness centres during an infectious outbreak (Útmutató a fitneszközpontok járvány alatti biztonságos üzemeltetéséhez) műszaki specifikáció iránymutatást és ajánlásokat ad a fitneszközpontok járvány idején való biztonságos üzemeltetésére és használatára.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


IQNET – világméretű kölcsönös bizalom a rendszertanúsításban

Az IQNET (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) tagjai minden évben november 11-én, világszerte újra és újra méltatják, illetve hangsúlyozzák az IQNET-hálózat jelentőségét a megfelelőségértékelés területén. A helyi szakértelmet a globális tapasztalatokkal és elismeréssel ötvözve az IQNET egyike annak a meglehetősen kevés szervezetnek, amely proaktív politikát és gyakorlatot folytat az akkreditációval, a szabványosítással, a rendszerfejlesztéssel és a minőségi infrastruktúrával kapcsolatban. Az IQNET-tagok közötti bizalom, azaz tanúsításaik világszintű kölcsönös elismerésének alapja, hogy akkreditált vagy elismert nemzetközi követelmények és kritériumok szerint folyamatosan erősítik kompetenciáikat, megteremtik képességeiket, megalapozzák erőforrásaikat és szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy tanúsításukat világszerte elismerjék és ezzel elősegítsék az általuk tanúsított szervezetek üzleti folyamatainak fejlesztését, valamint globális piaci versenyképességének javítását. Az MSZT 1998 óta az IQNET teljes jogú tagja.

tovább


Információbiztonság – áttérés az új ISO/IEC 27001 szabványra

2022 októberében megjelent az ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems. Requirements (Információbiztonság, kiberbiztonság és adatvédelem. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények) szabvány. Ennek következtében három év múlva az ISO/IEC 27001:2013, így az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik. A Nemzetközi Akkreditációs Fórum (IAF – International Accreditation Forum) 2022. augusztus 9-én megjelentette az IAF MD26:2022 dokumentumot, amely tartalmazza az áttéréssel kapcsolatos legfontosabb követelményeket. A tanúsított szervezet döntése szerint az áttérés megtörténhet megújító audit, az esedékes felügyeleti audit vagy rendkívüli audit keretében. Az MSZT elsősorban a megújító audittal való áttérést javasolja.

tovább


Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. – sikeres MEES 2.0 szerinti áttérési audit integráltan az ISO 9001:2015 szerinti felügyeleti eljárással egy időben

A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 előírásain alapuló integrált irányítási rendszerének sikeres auditja alapján az MSZT 2022 októberében pozitív döntést hozott a MEES 2.0 követelményeinek való megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásáról és az ISO 9001:2015 tanúsítási okirat érvényességének fenntartásáról. A szervezet integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe az ISO 9001 területén: rehabilitációs fekvő- és járóbeteg-szakellátás és -gondozás, a MEES 2.0 területén: fekvőbeteg-ellátás folyamata, járóbeteg-szakellátás folyamata és a hozzá kapcsolódó általános diagnosztikai folyamatok, vezetési és humánerőforrás-menedzsment, erőforrások és épületek, berendezések, biztonsági folyamatok, klinikai audit, betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés és egyéb betegbiztonság, a nozokomiális fertőzések megelőzése és ellátása.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében.

tovább


Tanúsításról közérthetően – 2. rész: A tanúsítás és feltételei

A megvásárolt termékek és szolgáltatások esetében a bizalom megerősítésének egyik eszköze, ha a megfelelőséget egy harmadik fél is igazolja. Az igazolást/értékelést végző szervezeteknek felkészült, pártatlan és következes, működésükkel kapcsolatosan nemzetközileg elfogadott szabványoknak kell megfelelniük. Az irányítási rendszereket auditáló és tanúsító testületek részére, felkészültségük igazolására (akkreditálásukra) az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények szabvány határoz meg követelményeket.

tovább


ESEMÉNYEK


Az MSZT Nemzeti Elektrotechnikai Bizottságának 2022. évi ülése

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2022. október 6-án tartotta meg éves ülését a MAVIR Zrt. székházában. A bizottság tagjai tájékoztatást kaptak az MSZT jelenlegi helyzetéről, meghallgatták a titkár beszámolóját a nemzeti elektrotechnikai szabványosítás elmúlt évi eredményeiről, a nemzetközi és európai elektrotechnikai szabványosító szervezetek előző évi munkáiról és rövid áttekintést kaptak az IEC-közgyűlés főbb eseményeiről. Az IEC szabványosító műszaki bizottságaiban részt vevő szakértők beszámoltak a folyamatban levő szabványosítási munkákról. Az ülésen került sor az IEC 1906 Award díj átadására is.

tovább


Magyar szakértő nemzetközi elismerése – IEC 1906 Award díj

Az IEC/TC 81 vezetősége IEC 1906 Award díj adományozásával ismerte el Dr. Szedenik Norbertnek, a Budapesti Műszaki Egyetem docensének, az MSZT/MB 841 Villámvédelem műszaki bizottsága elnökhelyettesének a nemzetközi villámvédelmi szabványok kidolgozásában az IEC/TC 81 Villámvédelem műszaki bizottságban végzett kiemelkedő szakértői munkáját.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 októberében az Online Szabványkönyvtárnak 25 új előfizetője volt, 111 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 2 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény