Feliratkozás Vélemény

2021. október

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. október 1-jén 109 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 39 db MSZ EN, 33 db MSZ EN ISO, 32 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CLC/TS és 2 db MSZ ISO.

tovább

2021. október 1-jén összesen 87 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 81 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 6 db helyettesítés nélkül.

tovább

 


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. október 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Októberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. október 1-jén 10 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 22980 Dohány. Az összes alkaloid (nikotintartalom) meghatározása. Folyamatos áramlásanalízises módszer KSCN/DCIC felhasználásával szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Szabványok tervezett visszavonása

A nemzeti szabványok visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület – felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.

tovább


Az MSZT új tagja

A Magyar Szabványügyi Testület új tagja: GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft. Az új tag az MSZT/MB 315, az MSZT/MB 316 és az MSZT/MCS 209 munkájában vesz részt.

Az MSZT-be való belépésről és a tagsági feltételekről bővebb információ a következő linkeken található: Belépés az MSZT-be; MSZT-tagsági feltételek; Az MSZT tagjainak listája; Műszaki Bizottságok listája


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Nagy szulfáttartalmú kohósalakcementek

Megjelent az MSZ EN 15743:2010+A1:2015 Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány meghatározza és megadja a nagy szulfáttartalmú kohósalakcement, valamint alkotórészei arányait és követelményeit. Tartalmazza az alkotórészekkel szembeni mechanikai, fizikai, kémiai követelményeket, beleértve a hidratációs hőt, valamint a megfelelőségi kritériumokat is.

tovább


Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén – MSZ EN ISO 21904-1 magyar nyelven

Megjelent az MSZT által 2020 augusztusában angol nyelven bevezetett négyrészes MSZ EN ISO 21904 szabványsorozat első részének, az MSZ EN ISO 21904-1 Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020) szabványnak a magyar nyelvű változata. A szabvány – egyebek mellett – a hegesztés és rokon eljárások (pl. ívhegesztés és termikus vágás) által generált füst elszívására és leválasztására használt légtechnikai berendezések általános követelményeit, valamint az elszívóberendezések megjelöléséhez szükséges adatokra, minden részük tervezésére és elkészítésére, valamint az expozíció szempontjából biztonságos munkahelyi gyakorlatra vonatkozó követelményeket is tartalmazza.

tovább


A hegesztési munkarendi előírások tartalma

Megjelent az MSZ EN ISO 15609-1:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019) és az MSZ EN ISO 15609-2:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019) magyar nyelvű változata. A hegesztési munkarendi előírás (WPS) tartalmazza a hegesztett kötés minőségét befolyásoló jellemzőknek azokat az igazolt értékeit, amelyek betartásával a követelményeknek megfelelő kötés állítható elő. A szabványok az előző kiadáshoz képest több fontos változást tartalmaznak.

tovább


Silók és tartályok tervezése földrengésre

Megjelent az MSZ EN 1998-4 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek szabvány magyar nyelvű változata, amely magában foglalja a nemzeti előírásokat (NA nemzeti mellékletet) is. A szabvány a térszint feletti és térszint alatti csővezetékrendszerekből, valamint különböző típusú és eltérő célokra használt tárolótartályokból álló létesítmények vagy tartószerkezetileg független építmények tartószerkezetének földrengésre való tervezésekor mértékadó alapelveket és alkalmazási szabályokat tartalmazza. Az A és a B melléklet az alapelveken és módszertani megközelítéseken túlmutató, részletes analízismódszereket írja le.

tovább


Fotovillamos modulok biztonságtechnikai minősítése

Megjelent az MSZ EN IEC 61730 Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése című szabványsorozat 1. és 2. részének a magyar nyelvű változata. A szabványok meghatározzák a szabadtéren tartósan működtetett, földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok követelményeit. A szabványsorozat minden földi, sík felületű modul, például kristályosszilikon-modul, valamint vékonyréteg-modul esetén alkalmazandó. Az MSZ EN IEC 61730-1 a fotovillamos (PV-) modulok biztonságos villamos és mechanikai működéséhez szükséges alapvető követelményeket tartalmazza. Az MSZ EN IEC 61730-2 azokat a vizsgálatokat sorolja fel, amelyeknek egy fotovillamos (PV-) modulnak a biztonság érdekében meg kell felelnie. A biztonság értékeléséhez a második rész csak az első résszel együtt alkalmazható.

tovább


Európai „piszoárszabvány”

Megjelent az MSZ EN 13407:2015+A1:2019 Falivizeldék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a két osztályba, illetve négy altípusba sorolt, személyi higiénia felhasználású, egészségügyi kerámiából vagy rozsdamentes acélból készült falivizeldék vizsgálati módszereit írja le, valamint meghatározza a szerkezetre és teljesítményre vonatkozó jellemzőket.

tovább


Minőségirányítási rendszerek szabványos dokumentálása – MSZ ISO 10013:2021 magyar nyelven

Megjelent az MSZ ISO 10013:2021 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a dokumentált információhoz magyar nyelvű kiadása, amely visszavonja/felváltja az MSZ ISO/TR 10013:2003 dokumentumot. A szabvány logikusan és a többi irányítási rendszerrel összehangoltan tartalmazza a minőségirányítási rendszerek működését támogató, dokumentált információk létrehozásához és fenntartásához szükséges ismereteket.

tovább


Projekt-, program- és portfóliómenedzsment – az MSZ ISO 21500 magyar nyelvű változatának előkészítése

Az MSZT a közeljövőben tervezi megjelentetni az MSZ ISO 21500 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Környezet és koncepciók magyar nyelvű kiadását, melynek forrásdokumentuma (ISO 21500:2021) az ISO 21502:2020-szal együtt visszavonja és helyettesíti az ISO 21500:2012-t (az MSZ ISO 21500:2015 forrásszabványát). A dokumentum meghatározza a projekt-, a program- és a portfóliómenedzsment szervezeti környezetét és alapkoncepcióit, útmutatást ad ezek fejlesztéséhez és a kapcsolódó szabványok (pl. MSZ ISO 21503:2019; MSZ ISO 21504:2017) együttes alkalmazásához.

tovább


A tesztelési folyamatok automatizálása – ETSI-konferencia

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) virtuálisan ebben az évben is megrendezi a fejlett automatizált tesztelésről szóló rendezvényét október 19–21. között. Az idei esemény fő témakörei: 5G és hálózatok; mesterséges intelligencia és regressziós tesztelés; szabványok és biztonság; modell- és folyamattesztelés, szimuláció. A részvétel mindenki számára nyitott és ingyenes, de regisztrációhoz kötött (ETSI honlapja).

tovább


Új ISO-szabványok a zöldfinanszírozás területén – a klímaváltozás elleni pénzügyi befektetések biztonsága

Az ISO 14030 Environmental performance evaluation. Green debt instruments (Környezeti teljesítményértékelés. Zöldhitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) szabványsorozat nemzetközileg elfogadott ütemtervet biztosít a zöldkötvény-kibocsátáshoz és a zöldhiteligényléshez. Az új szabványok azokat a követelményeket és útmutatókat fedik le, melyek alapján az egyes támogató projekteket, eszközöket és tevékenységeket finanszírozó kötvények és hitelek „zöldnek” minősíthetők. A szabványok segítik a környezeti hatások, valamint a bevételek felhasználásának nyomon követését.

tovább


A kiberbiztonsági katasztrófa kockázatának minimalizálása ISO/IEC szabványokkal

Az ISO/IEC JTC 1/SC 27 albizottság létrehozott egy munkacsoportot, amelytől azt remélik, hogy a posztkvantum titkosítással kapcsolatos munkájuk segíti minimalizálni egy esetleges biztonsági és adatvédelmi katasztrófa kockázatát. A számítógépek fejlődése, illetve a bűnözők technológiai erőforrásainak bővülése miatt a kriptográfusok a matematika (bonyolult matematikai algoritmusok) helyett a kvantummechanika törvényeire fókuszálnak a nagyobb biztonság érdekében. A kvantumkriptográfia a kvantumrészecskék viselkedésén alapul. Például egy kvantumkulcsszétosztásnak (QKD) nevezett titkosítási rendszer a fényrészecskék tulajdonságait felhasználva kódolja az üzeneteket. A hackerek egyetlen lehetősége a kulcs feloldására a részecskék mérése. A mérés azonban megváltoztatja a részecskék viselkedését és hibákat okoz, amelyek biztonsági riasztásokat váltanak ki.

tovább


40 éves az együttműködés az ISO és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között

1981-ben írt alá együttműködési megállapodást a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) és az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet). Ennek keretében az ISO-tagok közreműködnek az IAEA nukleáris biztonságról, hulladékkezelésről, szállítási biztonságról, valamint a vészhelyzeti készültségről és reagálásról szóló biztonsági szabványainak kidolgozásában és felülvizsgálatában. Az IAEA szakértői pedig részt vesznek az ISO atomenergiával, minőségirányítással, víz- és levegőminőséggel foglalkozó műszaki bizottságainak munkájában, legutóbb az új nukleáris ellátási lánccal és az ivóvíz rádiumtartalmával kapcsolatos szabványok kidolgozásában.

tovább


Tiszta levegőt a kék égért – világnap

Szeptember 7. a Tiszta levegő világnapja. Ebben az évben a világnap célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a levegőszennyezés hatásaira és a levegő megtisztításának, illetve az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (3. Egészség és jólét, 7. Megfizethető és tiszta energia, 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen) megvalósításának szükségességére. Az ISO több száz szabványt adott már ki ebben a témakörben: a kültéri és beltéri levegőszennyezés kezelése, a légszennyező anyagok kibocsátásának mérése, a munkahelyi levegő, az épületen kívüli és belüli szennyezéscsökkentési technológiák stb.

tovább


Az ONVILL Kft. integrált minőségirányítási rendszerének (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) sikeres tanúsítása

Az ONVILL Elektrotechnikai Létesítményeket Építő, Karbantartó és Technológiai Szerelő Kft. 2004 óta működő, az MSZT által tanúsított, MSZ EN ISO 9001 szabványon alapuló minőségirányítási rendszerével integrálva, a környezetvédelem (a környezetvédelmi elvárások teljesítése) és a fenntartható fejlődés érdekében 2021-ben bevezette az MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert is. Az MSZT által szeptemberben befejezett MSZ EN ISO 9001 szerinti megújító, valamint az MSZ EN ISO 14001 szerinti kezdeti tanúsítási eljárás MSZT- és IQNET-tanúsítványt eredményezett a kis- és középfeszültségű áramszolgáltatói, illetve ipari hálózatok szerelése és karbantartása; ipari épületszerkezeti szerelés; építőmesteri és kiegészítő szakipari munkák alkalmazási területen.

tovább


A DMRV Zrt. integrált minőségirányítási rendszerének (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) sikeres tanúsítása – az MSZT új, tanúsított ügyfele

A Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyéhez tartozó 120 település közel 500 ezer lakosának vízellátásáért, valamint 96 település közel 400 ezer lakosának szennyvízelvezetéséért felelős DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a színvonalas és biztonságos közüzemi szolgáltatás érdekében MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és az ezzel integrált, MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Az integrált rendszer MSZT által végzett, szeptemberben véget ért auditja MSZT-tanúsítványt eredményezett ivó- és ipari víztermelés és -elosztás, szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés, mélyépítés és építőipari tevékenység alkalmazási területen.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2020

Az ISO Survey legfrissebb eredményei a 2020. december 31-én érvényes tanúsítványok becsült számadatait tartalmazzák a következő témakörök szerint: az érvényes tanúsítványok száma országonként; a tanúsítványok által lefedett telephelyek száma az egyes országokban; a tanúsítványok által lefedett ágazati szektorok száma országonként. Az átfogó eredmények többek között azt mutatják, hogy 2019-hez képest a felmérésben szereplő 12 irányítási rendszerszabvány összes érvényes tanúsítványának száma 18%-kal nőtt (az ISO 9001 és az ISO 14001 esetében a növekedés mértéke nagyobb volt a korábbi évekhez képest). A dokumentumban szerepelnek magyarországi adatok is.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése az irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez tájékoztató nyújt segítséget.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 szeptemberében az Online Szabványkönyvtárnak 39 új előfizetője volt, 90 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 1 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény