Feliratkozás Vélemény

2021. szeptember

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Megújult az Online Szabványkönyvtár

Az MSZT Online Szabványkönyvtár – a felhasználók igényeit figyelembe véve – szeptemberben jelentősen megújult. A korábbi felhasználói felülethez képest megszűnt a szabványoldal harmadolt töredezettsége; a képernyő bal felső részében a korlátozott láthatóság; a JNLP-fájlként való fájlmegnyitás; a Java program szükségessége a dokumentumok megnyitásához.

Újdonság, hogy a szabványoldal teljes oldalként látható és a képernyő méretéhez igazodik; a fájlmegnyitás PDF-jellegű, ezáltal gyorsabb az igények kiszolgálása; a szolgáltatás mobileszközökön is használható; egyszerre több fájl is megnyitható, így a fájlok tartalmi összehasonlítása is lehetséges; a szabványokban a tartalomjegyzékben szereplő fejezetcímek szerint lehet navigálni (kivéve a csak képi formátumban digitalizálható/digitalizált régi szabványokat).

tovább


A nemzeti szabványállomány változásai

2021. szeptember 1-jén 117 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 52 db MSZ EN, 51 db MSZ EN ISO, 9 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN IEC/IEEE és 4 db MSZ ISO.

tovább

2021. szeptember 1-jén összesen 118 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 115 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 3 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. szeptember 1-jén 2 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szeptemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. szeptember 1-jén 10 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. szeptember 1-jén 3 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Kültéri fitneszeszközök biztonsága és vizsgálata

Magyar nyelven megjelent az MSZ EN 16630 Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány, amely az állandóra telepített, szabadon hozzáférhető kültéri fitneszeszközök gyártása, telepítése, ellenőrzése és karbantartása általános biztonsági követelményeit tartalmazza. Bár a szabvány szerinti vizsgálatok nagy része megegyezik a játszótéri eszközök esetében alkalmazott vizsgálatokkal (azokon alapul), sajátos, hogy ezek az eszközök a hazai jogszabályi besorolás szerint mutatványos eszközöknek minősülnek.

tovább


Króm(VI) meghatározása műtrágyákban és meszezőanyagokban

Megjelent az MSZ EN 16318:2013+A1 Műtrágyák és meszezőanyagok. A króm(VI) fotometriás (A módszer) és ionkromatográfiás meghatározása spektrofotometriás detektálással (B módszer) szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a két módszerhez az MSZ EN 1482-1 szerinti mintavételt és az MSZ EN 1482-2 szerinti minta-előkészítést javasolja.

tovább


Égetett agyag falazóelemek oldható sóinak vizsgálata

Megjelent az MSZ EN 772-5:2016 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 5. rész: Az égetett agyag falazóelemek aktív oldható sótartalmának meghatározása szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány három vizsgálati módszert ír le a nátrium-, a kálium- és a magnéziumtartalom meghatározására. Ha a falazóelem rendeltetésszerű felhasználási célja csak korlátozott védelmet (pl. vékony vakolatréteggel) irányoz elő, vagy a falazóelem rendeltetésszerű felhasználása során ki van téve az időjárásnak, akkor az oldható sótartalmat az MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Falazóelemek követelményei. 1. rész: Égetett agyag falazóelemek szabvány szerinti kategóriák alapján a gyártónak közölnie kell. Ha a falazóelem rendeltetésszerű felhasználási célja a vízbehatolástól való teljes védelmet irányoz elő, akkor az aktív oldható sótartalomra nincs követelmény.

tovább


Targoncákkal kapcsolatos szabványmódosítások

Megjelent az MSZ EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, a vezető nélküli, a változtatható kinyúlású és a teherszállító targoncák kivételével. 1. módosítás (ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020) és az MSZ EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák. 1. módosítás (ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020) szabványmódosítások magyar nyelvű változata.

Az MSZ EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 az eredeti szabvány 4.2.3.3., 6.2.2. és 6.2.7. szakaszai szövegének módosítását és az új ZA mellékletet, az MSZ EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 pedig az eredeti szabvány 6.2.3. és 6.2.7. szakaszai szövegének módosítását és ugyancsak az új ZA mellékletet tartalmazza.

tovább


Betonban használt rögzítések

Magyar nyelven megjelent az MSZ EN 1992-4 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Betonban használt rögzítések tervezése című első, legújabb generációs Eurocode-szabvány. A szabvány erőhatást átadó rögzítések (tartószerkezeti és nem tartószerkezeti elemek kapcsolata tartószerkezeti komponensekkel) tervezéséhez ad iránymutatást. A tervezési módszer az MSZ EN 1990:2002 5.2. szakaszával összhangban lévő, kísérletek és numerikus analízis kombinációján alapuló fizikai modelleket alkalmaz.

tovább


Világítástechnikai szakszótár

Szeptemberben megjelent az MSZ EN 12665:2018 Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmak és kritériumok magyar nyelvű változata. A szabvány azokat az alapfogalmakat és meghatározásokat definiálja, amelyek valamennyi világítástechnikai alkalmazás esetén használatosak, megadja a világítási követelmények meghatározásához szükséges keretfeltételeket, és rögzíti az egyes szempontok olyan részleteit is, amelyeket a követelmények meghatározásakor figyelembe kell venni.

tovább


Mobiltelefonok töltése

Szeptemberben megjelent az MSZ EN IEC 62684:2018 Adatkapcsolat-képes mobiltelefonokhoz használható közös külső tápegységek (EPS) együttműködő képességi előírásai (IEC 62684:2018) szabvány magyar nyelvű változata, amely az adatkapcsolat-képes mobiltelefonokhoz használható közös külső tápegységek együttműködő képességi előírásait adja meg. Meghatározza a közös töltési képességet, és előírja a külső tápegységre vonatkozó interfészkövetelményeket.

tovább


Kiváló minőségű szolgáltatás

A szolgáltatásokban veszteséget okozó minőségromlás megelőzését hivatott segíteni a most megjelent, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kiadott ISO/TS 24082 Service excellence. Designing excellent service to achieve outstanding customer experiences (Kiváló szolgáltatás. Kiváló szolgáltatás a kiemelkedő ügyféltapasztalat érdekében) műszaki specifikáció, amely kiegészíti az ISO 23592 Service excellence. Principles and model (Kiváló szolgáltatás. Alapelvek és modell) szabványt. Útmutatóként alkalmazható a szolgáltatások színvonalának megőrzéséhez/emeléséhez.

tovább


Megtervezett lassítás – a bolygó érdekében

Az ISO által a közelmúltban kiadott ISO 37167:2021 Smart community infrastructures. Smart transportation for energy saving operation by intentionally driving slowly (Okosvárosok infrastruktúrája. Okosközlekedés az energiamegtakarítás érdekében megtervezett lassítással) nemzetközi szabvány célja a gondos menetidő- és sebességtervezéssel elérhető jelentős energiamegtakarítás és költségcsökkentés, a kisebb környezetterhelés, valamint a simább és kellemesebb utazás megvalósítása. A szabvány szorosan kapcsolódik a hasonló célú és tárgyú (szállítási energiaigény csökkentése), korábban kiadott ISO 37161 Smart community infrastructures. Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services (Okosvárosok infrastruktúrája. A közlekedési szolgáltatások energiamegtakarításának útmutatója) és az ISO 37154 Smart community infrastructures. Best practice guidelines for transportation (Okosvárosok infrastruktúrája. A közlekedés jó gyakorlatának útmutatói) nemzetközi szabványokhoz.

tovább


Testen hordható (viselhető) érzékelő, adatrögzítő és jeladó eszközök, technológiák

Az IEC 2017 márciusában hozta létre a 4 munkacsoporttal működő TC 124 műszaki bizottságát azzal a céllal, hogy szabványokat dolgozzon ki olyan viselhető elektronikai technológiák és eszközök területén, amelyek magukban foglalják az e-textilekből készített, tapaszként használható, implantálható emészthető anyagokat és eszközöket. Az IEC/TC 124 a témában először 2021-ben tett közzé három nemzetközi szabványt (IEC 63203-101-1, IEC 63203-201-3 és IEC 63203-204-1) és egy műszaki jelentést (IEC/TR 63203-250-1).

tovább


Sikeres okirat-megújító eljárás a Hightech Natural Zrt.-nél a kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén

A Hightech Natural Zrt. 2010-ben alakult Babos Natural Zrt. néven. Több mint 7 éves kutató-fejlesztő munka eredményeképp születtek meg a DRHAZI hightech hatóanyag-kozmetikumok, amelyeket folyamatosan fejlesztenek és manuális technikával gyártanak, családi vállalkozás keretében. A szabályozott módon történő termékelőállítást az MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány alkalmazása szavatolja, amelynek sikeres működtetése/működése a Magyar Szabványügyi Testület igazoló eljárása során bizonyítást nyert.

tovább


Az MSZT antikorrupciós (AKIR-) valamint, információbiztonsági és informatikai szolgáltatási (IBIR/ITIL) auditorainak továbbképzése és szakmai találkozója

2021. szeptember 03-án került sor az MSZT AKIR-, valamint IBIR/ITIL auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzésen sor került az MSZT éves tevékenységének/eredményeinek, az eljárások és formanyomtatványok, valamint az információbiztonsági szabványok változásainak ismertetésére, az ISO/IEC 19770-1 Informatika. IT-eszközgazdálkodás szabvány bemutatására, az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági és MSZ EN ISO 22301 üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerszabványok összehasonlítására, az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány auditálási tapasztalataira, továbbá a tanúsítási eljárásokban a felhőalapú szolgáltatások alkalmazási lehetőségeinek megbeszélésére. Az AKIR-auditorok részletesen megismerhették az ISO 37002 útmutatószabványt, majd az MSZ ISO 37001 szabványhoz kapcsolódó összegzett audittapasztalatokat is.

tovább


Elismerésre méltó magyar eredmények a 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyen

A JQA japán tanúsító szervezet, a svájci székhelyű IQNET Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen, 2020-ban huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt a 7–15 éves korosztály számára. A rajzpályázat egyre növekvő hazai népszerűségét igazolja a magyar részvétel magas aránya. A részt vevő országok közül Magyarország nyújtotta be a negyedik legtöbb pályázatot. Az eredményhirdetésre 2021 augusztusában került sor. A magyar gyermekek számos kimagasló eredményt értek el. A Magyar Szabványügyi Testület az IQNET magyar tagjaként a hazai iskolák megkeresésével és figyelmének felhívásával vállalt jelentős szerepet a verseny hazai meghirdetésében és promotálásában.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

Az ENSZ a levegőterheltség globális problémájára való figyelemfelhívásként 2019 decemberében minden év szeptember 7-ét a „Tiszta levegő a kék égboltért” nemzetközi napjává nyilvánította. A jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

tovább


Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása – VP2-4.1.8-21 felhívás

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadottérték-termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák, valamint precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások kiemelt támogatása.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 augusztusában az Online Szabványkönyvtárnak 39 új előfizetője volt, 70 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzser pozícióba keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény