Feliratkozás Vélemény

2020. augusztus

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. augusztus 1-jén 171 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 60 db MSZ EN, 90 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN/IEC/IEEE, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CEN/TR, 8 db MSZ ISO és 8 db MSZ.

tovább

2020. augusztus 1-jén 28 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Augusztusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. augusztus 1-jén 8 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. augusztus 1-jén 9 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

Az MSZT nemzeti szabványosító bizottságai a következő szabványok programba vételét tervezik, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A koronavírus elleni védőeszközök magyar nyelvű szabványai

A Magyar Szabványügyi Testület a pandémia kihirdetésekor azonnal elkezdte kidolgozni a mikroorganizmusok és egyéb veszélyes anyagok elleni védőeszközökre vonatkozó, európai szabványokat bevezető nemzeti szabványok magyar nyelvű változatait. Augusztusban egy (védőkesztyűk), szeptemberben három (sebészeti kendők és köpenyek, tisztatéri öltözék, részecskeszűrő félálarcok), októberben ismét egy (sebészeti maszkok) szabvány magyar nyelvű változata jelenik meg.

tovább


Rendszer jellegű beton égéstermék-elvezető berendezések kiegyenlített és nem kiegyenlített alkalmazásokhoz

Az EN 16497 szabványsorozat az egy- és többhéjú égéstermék-elvezető berendezések leírásával, tervezésével és vizsgálatával foglalkozó összetartozó szabványok sorozatainak egyike. Az összetartozó szabványsorozat-csomag továbbá felosztható az építési termékek anyaga szerint is. Ennek alapján az EN 16497-1:2015 és az EN 16497-2:2017 szabvány a beton égéstermék-elvezető termékek és rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó követelmény- és kivitelezésiszabvány-sorozatba is besorolható. A két szabványt a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki.

tovább


Megjelent a vandálbiztos felvonók szabványának magyar nyelvű változata

Az MSZT 2020. augusztus 1-jén közzétette az MSZ EN 81-71:2018+AC:2019 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók magyar nyelvű változatát, amelynek elkészítéséhez a Magyar Felvonó Szövetség járult hozzá.

tovább


Megjelent az MSZ 9721 szabványsorozat új kiadása

Az emelőgépek időszakos vizsgálatára vonatkozó, hét szabványból álló MSZ 9721 szabványsorozat a műszakonkénti és a szerkezeti vizsgálatok, valamint a fővizsgálat tartalmára, a vizsgálati időközökre, a vizsgálatok módjára és biztonságára, továbbá a jegyzőkönyvre vonatkozó követelményeket tartalmaz (a korszerű emelőgépekre, pl. a vezető nélkül is üzemeltethető targoncákra, az élettartamra tervezett emelőgépekre is). A szabványsorozat tagjai áttekinthetőbbé és kezelhetőbbé váltak azáltal, hogy a szerkezetüket sikerült egységesíteni.

tovább


Ívhegesztő áramforrások

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. augusztus 1-jén közzétette az MSZ EN 60974-6:2016 Ívhegesztő berendezések. 6. rész: Korlátozott teljesítményű berendezések (IEC 60974-6:2015) című szabvány magyar nyelvű változatát. Az MSZ EN 60974 szabványsorozatnak ez a része a korlátozott teljesítményű, laikusok által használt ívhegesztő és plazmavágó áramforrások, illetve segédberendezéseik biztonsági és működési követelményeit határozza meg.

tovább


Villamos járművek töltése

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. augusztus 1-jén közzétette az MSZ HD 60364-7-722:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2018, módosítva) magyar nyelvű változatát. A szabvány egyedi követelményei a villamos járművek energiaellátását biztosító áramkörökre és a villamos járművek energia-visszatáplálását biztosító áramkörökre vonatkoznak.

tovább


Kampány a fenntartható városokért

A szabványosítás október 14-i világnapja előtt az ISO/TC 268 Fenntartható városok és közösségek nemzetközi műszaki bizottság vezetésével kampány indult a városok fenntarthatóságának népszerűsítésére a koronavírus-járvány tükrében. A kampány témáját a következő fenntarthatósági célok képezik:

  • jobb életminőség elérése (mindenki számára elérhető egészséges élet és társadalmi kohézió);
  • a gazdaság támogatása (járvány utáni újraindulás, helyi turisztikai attrakciók, költségcsökkentés, támogatási gyakorlatok, kereskedelem elősegítése);
  • növekvő ellenálló képesség (biztonságosabb és erősebb közösségi intézmények, jobb válságmenedzsment);
  • környezetvédelem (zöldebb városok, levegőminőség, zajcsökkentés, hatékony vízgazdálkodás).

tovább


Megjelent az IEC SRD 63199:2020

A 2020 júliusában megjelent IEC SRD 63199 (Systems Reference Deliverable – SRD) a rendszer-referenciaszolgáltatás szakterületébe tartozik. Az IEC Okos energia rendszerbizottság által kidolgozott dokumentum útmutató a rendszerbizottságok területén található konkrét szabványok alkalmazásához.

tovább


Módosult a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az elmúlt két év gyakorlati alkalmazási tapasztalatai hatására vált időszerűvé a módosítása. A rendelet 1. melléklete, a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) teljesen megújult.

tovább


Sikeres felügyeleti akkreditációs eljárás az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti tanúsításra

2020 júniusában tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét a Magyar Szabványügyi Testületnél az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot egy tanúsított szervezet távauditálási technikával folytatott helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2020. július 9-én döntött az akkreditált státusz fenntartásáról.

tovább


A Birla Carbon Hungary Kft. energiagazdálkodási irányítási rendszerének sikeres áttérése az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványra

A Birla Carbon Hungary Kft. ipari korom gyártásával és fejlesztésével foglalkozik, lépést tartva a kor követelményeivel. Kiemelt figyelmet fordít a termék-előállítás során az energiahatékonysággal, az energiahasznosítással és az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív, mérhető eredmények megvalósítására. Az MSZT auditorai 2020 júniusában végezték el a szervezet energiagazdálkodási rendszerének felügyeleti és egyben az MSZ EN ISO 50001 szabvány 2019. évi verziójára vonatkozó áttérési auditját.

tovább


Sikeres alkalmazásiterület-bővítés felügyeleti audit alkalmából a TCT HUNGARY Kft. integrált – minőség-, környezetközpontú és információbiztonsági – irányítási rendszer területén

A hazai telekommunikációs piacon 1989 óta díjszámláló és vonalminőség-vizsgáló berendezések gyártásával és fejlesztésével jelen lévő TCT HUNGARY Kft. alkalmazási területét innovatív szemléletmódjának köszönhetően tovább bővítette a 3D fémnyomtatási kapacitás kialakításával. Az auditorok javaslata alapján a Magyar Szabványügyi Testület pozitív döntést hozott az alkalmazási terület bővítése okán a módosított nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása, az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a cikkben szereplő jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása és az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 júliusában az Online Szabványkönyvtárnak 32 új előfizetője volt, 87 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény