Módosult a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az elmúlt két év gyakorlati alkalmazási tapasztalatai hatására időszerűvé vált a módosítása. A rendelet 1. melléklete, a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) teljesen megújult.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kommunális, lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek.

A rendelet a Műszaki biztonsági követelményekben határozta meg az alapkövetelményt: „A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. mellékletben (a továbbiakban: VMBSZ) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.”

A rendelet fontos előírása, hogy a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként szükséges a továbbképzés. Ezzel a szakma régi óhaját, az eddig rendezetlen státuszú képzést teszi kötelezővé. A rendelet előírja a továbbképzés és a vizsgaszervezés szabályait, feltételeit, valamint ennek hatósági felügyeletét.

VMBSZ: A melléklet a villamos berendezések és a villamos szerkezetek műszaki biztonsági követelményeit adja meg, részletesen előírja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelettel előírt villamos kivitelezési dokumentációhoz tartozó üzemeltetési útmutató, tervezői egyenértékűségi nyilatkozat, kivitelező felelős műszaki vezetője szabványossági nyilatkozatának és az ezekhez csatolt jegyzőkönyvek meglétét és ezek tartalmát; az ellenőrzéseket és ezek gyakoriságát, valamint az ezekhez szükséges képesítéseket.

A 2. melléklet a továbbképzés programjának jóváhagyása iránti kérelem adattartalmát írja elő, a 3. melléklet a továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelményeket határozza meg.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

A 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet az egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról 7. fejezete (25–29. §) tartalmazza a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosítását. A módosítások az értelmező rendelkezéseket (2. §), a VMBSZ előkészítését, a Műszaki Szakbizottság működését és feladatait (4. §) és a VMBSZ-t érintik, ez utóbbit teljesen újra cserélik.

A módosítás teljesen lecseréli az értelmező rendelkezéseket (2. §), ez azonban nem jelenti az összes fogalom megváltozását, de bővült több új fogalommal, míg néhányat töröltek. A legfontosabb változás, hogy megszűnik a 22. szabványossági felülvizsgálat, amely a villamos berendezések telepítésére vonatkozó szabványoknak való megfelelőségére irányult, valamint az áramütés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatására szolgáló 24. szerelői ellenőrzés. Helyettük új fogalom a 33. villamos biztonsági felülvizsgálat, amelynek leírása (tömörítve): „a villamos berendezések olyan ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok valamennyi kritériumát, továbbá az első ellenőrzés és a rendszeresen ismétlődő vizsgálatok felülvizsgálata, amely magában foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát”. A változás lényege, hogy a külön végzett szabványossági és áramütés elleni védelmi vizsgálatok helyett egységes, mindenre kiterjedő vizsgálatot vezetnek be.

A legnagyobb módosítás az új VMBSZ kiadása. Az új VMBSZ szakaszainak számozása megváltozott, egy szinttel csökkent, így a hivatkozási számok egyszerűbbek, viszont az azonos tartalmú szakaszok most teljesen eltérő számozást kaptak. A szabályzat egyszerűsödött, rövidebb, így használhatóbb lett. Kevesebb előírás, könnyebb betartani azokat.

Az új szabályzatból kiemeljük az 1.13–1.13.5. szakaszokat, amelyek a villamos berendezés szabványos állapotának első és időszakos ellenőrzésével foglalkoznak, és előírják, hogy mire vonatkozóan, milyen időközönként és hogyan kell elvégezni villamos biztonsági felülvizsgálatot.

 

A módosítás teljes szövege itt olvasható és tölthető le.

 

Kosák Gábor

2020. augusztus