Feliratkozás Vélemény

2020. április

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. április 1-jén 152 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 47 db MSZ EN, 75 db MSZ EN ISO, 24 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 2 db MSZ CEN/TS és 3 db MSZ ISO.

tovább


Áprilisban megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. április 1-jén 14 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. április 1-jén 7 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele – Felhívás

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 7487 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen szabványsorozat felülvizsgálata és korszerűsített változatának kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Szabványok programba vétele – Közlemény

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. április 1-jén 3 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Sebészeti, egészségügyi maszkok, kézfertőtlenítők

Minden egészségügyi termékkel kapcsolatban alapvető igény, hogy az megóvja a kezelő és a páciens egészségét, személyi biztonságát és teljesítse az alapvető működési és használati követelményeket. A gyógyászati eszközökre vonatkozó szabványok ezeket az alapvető biztonsági, valamint a lényeges működési és használati követelményeket tartalmazzák.

tovább


Folyóvizek minősége – mintavétel

2020. április 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 5667-6 Vízminőség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyók és patakok mintavételéhez (ISO 5667-6:2014) nemzeti szabvány. A szabvány meghatározza a mintavételi programok tervezésének alapelveit, a mintavételi módszereket, valamint a folyók és patakok vízmintáinak kezelését a fizikai és kémiai állapotértékelés során.

tovább


Magyar nyelven a Legionella-szabvány

2020. április 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 11731 Vízminőség. Legionella megszámlálása (ISO 11731:2017) nemzeti szabvány. A szabvány a vízmintákban előforduló Legionella izolálására és megszámlálására szolgáló tenyésztéses módszereket írja le.

tovább


Információbiztonság-irányítási rendszerek auditálása

Megjelent az ISO/IEC 27007:2020 Információbiztonság, kiberbiztonság és a személyes adatok védelme. Útmutató az információbiztonság-irányítási rendszerek auditálásához nemzetközi szabvány korszerűsített változata. Az előző kiadást műszakilag felülvizsgálták, átszövegezték és összehangolták az ISO 19011:2018-cal [MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2018)].

tovább


A hibák kockázatának csökkentése orvosi laboratóriumokban

A legjobb védelmet a hibák és a téves eredmények ellen a magas szintű kockázatmenedzselési folyamatok jelentik. Az ISO 22367 Orvosi laboratóriumok. A kockázatmenedzsment alkalmazása az orvosi laboratóriumokban című szabvány meghatározza az orvosi laboratóriumok számára a pácienseket, valamint a biztonsági követelményeket érintő, az orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz kapcsolódó kockázatok azonosításának és kezelésének folyamatát.

tovább


Nemzetközi szabványsorozat az internetre csatlakoztatható médiaeszközökről

Az új ISO/IEC 23093 sorozat az internetre csatlakoztatható médiaeszközök követelményeit és közös nyelvét adja meg, amely segíti a médiaeszközök, -applikációk és -szolgáltatások összehangolását, ezenkívül részletezi a médiaeszközök számára a hatékony adatáramláshoz szükséges alkalmazásprogramozási felületeket (API) és specifikációkat. A szabványsorozat olyan keretet biztosít, mely technológiáktól és nemzeti határoktól független, és lehetővé teszi a nagy méretű, internetre csatlakoztatható médiaeszközökből kikerülő adatok tárolását, elemzését, értelmezését és visszakeresését.

tovább


Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – földelés és kábelezés

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. április 1-jén közzétette az MSZ IEC/TR 61000-5-2:1999 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés nemzeti szabvány magyar nyelvű kiadását. Ez a szabvány a villamos és az elektronikus rendszerek, illetve a villamos berendezések villamos és elektronikus készülékek vagy rendszerek közötti elektromágneses összeférhetőségét (EMC) biztosító földelés és kábelezés irányelveit tartalmazza.

tovább


Az MSZT állásfoglalása az auditok ütemezéséről

Az MSZT Tanúsítási Titkársága az auditok ütemezését a veszélyhelyzethez igazította.

tovább


Aranyoklevél az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód Gyógyintézet számára minőségirányítási rendszerének működtetéséért

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód Gyógyintézet 2005 óta partnere a Magyar Szabványügyi Testületnek. Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2020-ban immár a hatodik tanúsítási ciklust megkezdve végezte el a Gyógyintézet minőségirányítási rendszerének ISO 9001 szabvány szerinti megfelelőségértékelését, és hozott pozitív döntést a tanúsítási okirat, valamint az Aranyoklevél kiadásáról az Intézet számára.

tovább


Aranyoklevél a Papack Kft. számára minőségirányítási rendszerének működtetéséért

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el a Papack Kft. minőségirányítási rendszerének működtetése iránti elkötelezettségét. A kitüntetést azok a szervezetek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19) – Felhívás

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a Rövid Ellátási Lánc (REL) együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. A támogatás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegíthetik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

Fontos cél a vizek épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az azonos legyen a használat előtti minőséggel. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve a felszíni és a felszín alatti vizek tisztaságának megőrzését, javítását.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 márciusában az Online Szabványkönyvtárnak 49 új előfizetője volt, 87 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 6 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványosítási Titkársága irodai asszisztens munkakörbe keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény