Mintavétel folyók és patakok vizeiből

2020. április 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 5667-6 Vízminőség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyók és patakok mintavételéhez (ISO 5667-6:2014) nemzeti szabvány. Az MSZT által 2017-ben, angol nyelven bevezetett szabvány az MSZ ISO 5667-6:1995 és az MSZ 12750-2:1971 helyébe lépett.


A mintavétel a vízvizsgálatok végrehajtásának első lépése, és mivel nagymértékben meghatározza a vizsgálat minőségét, általában célszerű felvázolni egy részletes mintavételi stratégiát – előzetes vizsgálat alapján –, hogy meghatározhatók legyenek a legfontosabb szempontok. Azt, hogy milyen módon lehet a mintavételt végrehajtani, a vizsgálat célja és a környezeti körülmények határozzák meg, pl. folyóvizek esetén érdemes figyelembe venni a levonulási idő adatait, mert hatással lehet a mintavételi helyek kiválasztására a felmérés céljától függően. A mintavételi program tervezésének általános szempontjait az MSZ EN ISO 5667-1:2007 tartalmazza.

Jelen szabvány meghatározza a mintavételi programok tervezésének alapelveit, a mintavételi módszereket, valamint a folyók és patakok vízmintáinak kezelését a fizikai és kémiai állapotértékelés során, azonban nem alkalmazható a torkolati és a tengerparti vízmintavételekre, sem a mikrobiológiai vizsgálatokra – a mikrobiológiai mintavétel eljárásait az MSZ EN ISO 19458:2007 tartalmazza.

Ugyanakkor a szabványsorozat e része nem alkalmazható üledék, lebegő anyag vagy vízi élőlények esetén, sem a folyók és patakok duzzasztott szakaszainak vizsgálatára. Továbbá, nem alkalmazható a felszíni vizek passzív mintavételére sem (erre vonatkozóan lásd az MSZ EN ISO 5667-23:2011-et).

A szabványsorozat a következő részekből áll:

1. rész: Útmutató mintavételi programok és mintavételi technikák tervezéséhez

3. rész: A vízminták tartósítása és kezelése

4. rész: Útmutató a természetes és mesterséges tavakból végzett mintavételhez

5. rész: Útmutató ivóvíz mintavételéhez vízkezelő művekből és vezetékes elosztórendszerekből

6. rész: Útmutató a folyók és patakok mintavételéhez

7. rész: Útmutató víz és gőz mintavételéhez hőerőművekben

8. rész: Útmutató folyékony csapadék mintavételéhez

9. rész: Útmutató tengervizek mintavételéhez

10. rész: A szennyvízből végzett mintavétel előírásai

11. rész: Útmutató a felszín alatti vizek mintavételéhez

12. rész: Útmutató a fenéküledékek mintavételéhez

13. rész: Útmutató az iszapok mintavételéhez

14. rész: Útmutató a környezeti vízmintavétel és -kezelés minőségbiztosításához és -felügyeletéhez

15. rész: Útmutató az iszap- és üledékminták tartósításához és kezeléséhez

16. rész: Útmutató a minták biológiai vizsgálatához

17. rész: Útmutató nagy mennyiségű lebegő anyag mintavételéhez

19. rész: Útmutató tengeri üledékek mintavételéhez

20. rész: Útmutató a mintavételi adatok felhasználásához döntéshozatalra. Határértékeknek való megfelelőség és osztályozási rendszerek

21. rész: Útmutató tartálykocsikkal vagy más módon, nem elosztóvezetéken keresztül elosztott ivóvíz mintavételéhez

22. rész: Útmutató felszín alatti víz ellenőrzési pontjainak tervezéséhez és telepítéséhez

23. rész: Útmutató a felszíni vizek passzív mintavételeihez

 

A szabványt Zagyva Tünde Andrea (az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársa) fordította. A magyar nyelvű szabvány kidolgozásában részt vett Tóth György István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, László Ildikó, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály, Demkó Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont, Ficsór Márk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Vidovenyecz Vivien, a DUNAFERR Labor Nonprofit Kft. képviseletében. Ezúton is köszönjük munkájukat!

 

Csík Gabriella

2020. április

Kapcsolat

Csík Gabriella​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 714 A vizek fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata

CEN/TC 230 Vízelemzés

CEN/TC 308 Iszapgazdálkodás és jellemzés

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!