Feliratkozás Vélemény

2022. szeptember

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. szeptember 1-jén 129 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 38 db MSZ EN, 24 db MSZ EN ISO, 34 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 4 db MSZ CEN/TR, 14 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CEN ISO/TR, 9 db MSZ CEN ISO/TS, 1 db MSZ CEN/CLC/ETSI/TR, 1 db MSZ CLC/TS és 1 db MSZ HD.

tovább

2022. szeptember 1-jén összesen 70 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 68 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 2 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. szeptember 1-jén 12 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szeptemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. szeptember 1-jén 17 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Nemzeti szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. szeptember 1-jén 2 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ 12042 Fák védelme építési területeken szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületbe két új tag lépett be, amelyek két műszaki bizottság munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása – MSZ EN ISO 9712 magyar nyelven

Az MSZ EN ISO 9712:2022 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2021) az ipari roncsolásmentes vizsgálatot (RMV) végző szakembereket minősítő és tanúsító testületek megfelelőségértékelési rendszereire vonatkozó követelményeket tartalmazza. Alkalmazható az akusztikus emissziós, az örvényáramos, a tömörség-, a mágnesezhető poros, a folyadékbehatolásos, a radiográfiai, a nyúlásmérő bélyeges, a termográfiai, az ultrahangos és a szemrevételezéses vizsgálatra, de más RMV-eljárásokra vagy megalapozott RMV-módszerekre is.

tovább


A felrakóhegesztés munkarendvizsgálata – MSZ EN ISO 15614-7 magyar nyelven

Az MSZ EN ISO 15614-7:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016) a felrakóhegesztési munkarendi előírás hegesztésimunkarend-vizsgálattal való minősítésének módját tartalmazza, meghatározza a hegesztésimunkarend-vizsgálat feltételeit és a minősítés érvényességi tartományát minden gyakorlati hegesztési műveletre vonatkozóan a különböző paraméterek tartományain belül. Érvényes minden, felrakóhegesztésre alkalmas hegesztési eljárásra (pl. kézi, volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztés, oxigén-acetilén lánghegesztés), és számos más szabvánnyal együtt alkalmazható.

tovább


Ömlesztőhegesztés minőségkövetelményei – MSZ EN ISO 3834-1 és MSZ EN ISO 3834-5 magyar nyelven

Az MSZ EN ISO 3834-1:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021) a szabványsorozat általános ismertetését és az ömlesztőhegesztés megfelelő minőségirányítási szintjeinek kiválasztásakor figyelembe veendő feltételeket tartalmazza. Az MSZ EN ISO 3834-5:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2021) azokat a nemzetközi szabványokat – beleértve a fejezeteiket és szakaszaikat is – sorolja fel, amelyekkel az MSZ EN ISO 3834-2, az MSZ EN ISO 3834-3 és az MSZ EN ISO 3834-4 szerinti követelmények teljesíthetők.

tovább


Függönyfalak termékszabvány – MSZ EN 13830:2015+A1 magyar nyelven

Az MSZ EN 13830:2015+A1:2020 Függönyfalak. Termékszabvány meghatározza az épület külső szerkezeteként tervezett függönyfal-elemkészletek időjárás-állóságának, használati biztonságának, energiagazdaságosságának és hőmegtakarításának biztosításához szükséges követelményeket, továbbá megadja a vizsgálati/értékelési/számítási módszereket és a vonatkozó teljesítmények megfelelőségi kritériumait. Az A melléklet útmutatást ad az EN 1990 és az EN 1991 szerinti Eurocode-ok alkalmazásához; a B melléklet a földrengésállósággal foglalkozik; a C mellékletben említett szabályok a tűzvédelmi osztályba soroláshoz alkalmazhatók; a ZA melléklet adja meg a termékszabvány kapcsolatát a 305/2011/EU rendelettel, az AVCP-feladatok felsorolásával az 1-es és a 3-as rendszer esetén.

tovább


Elektromechanikus elemi relék vizsgálata – MSZ EN 61810-2 és MSZ EN 61810-2-1 magyar nyelven

Az MSZ EN 61810-2:2018 Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2017) a relék megbízhatóságának értékelésére tartalmaz követelményeket és vizsgálatokat. Az MSZ EN 61810-2-1:2018 Elektromechanikus elemi relék. 2-1. rész: Megbízhatóság. Eljárás a B10 értékek ellenőrzésére (IEC 61810-2-1:2017) pedig – az MSZ EN 61810-2 általános előírásai alapján – azokat az elektromechanikus elemi relékkel kapcsolatos vizsgálati eljárásokat határozza meg, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a megbízhatóság ellenőrzésére szigorúbb követelmények érvényesek.

tovább


Általános célú, hordozható lámpatestek kiegészítő követelményei – MSZ EN IEC 60598-2-4 magyar nyelven

Az MSZ EN 60598-2-4:2018 Lámpatestek. 2-4. rész: Kiegészítő követelmények. Általános célú, hordozható lámpatestek (IEC 60598-2-4:2017, módosítva) követelményeket határoz meg olyan általános célú, hordozható, beltéri és/vagy kültéri használatú (pl. kerti felhasználású) lámpatestekre, amelyek nem kézilámpák, és amelyeket legfeljebb 250 V feszültségű villamos fényforrásokkal való használatra vagy azokkal egybeépítettre terveztek.

tovább


Kisfeszültségű erősáramú vezetékek – az MSZ EN 50525-2 szabványsorozat kilenc újabb része magyar nyelven

Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszereket. Az előírások alkalmazásával az MSZ EN 50525 szabványsorozat szerinti vezetékek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) egészségre és biztonságra vonatkozó lényeges követelményeinek. A szabványsorozat a következő részekből áll: 1. rész: Általános követelmények; 2. rész: Általános alkalmazású vezetékek; 3. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. A 2. és 3. rész tovább tagozódik egyedi vezetékekre és alkalmazásokra.

tovább


Megfelelőségértékelés a kereskedelmi rendszerekben is – ISO/IEC 17060

Az új ISO/IEC  17060:2022 Conformity assessment. Code of good practice (Megfelelőségértékelés. Útmutató a jó gyakorlathoz) nemzetközi szabvány a bizalom és a megbízhatóság megteremtését segítő megfelelőségértékelést, illetve példákkal az ehhez szükséges helyes gyakorlat kialakítását, alkalmazását támogatja. A szabvány a megfelelőségértékelési eszköztár (CASCO Toolbox) egyik fontos része. A felkészült és kompetens megfelelőségértékelő testületek segítségével, valamint az általuk kiadott nyilatkozatokkal a nemzetközi kereskedelemben is jelentősen csökkenthető az importőrök és exportőrök bizalmatlansága.

tovább


Legújabb trendek az utazás világában – ISO 2192, MSZ EN 17210 és ISO 21401

Az ISO 21902:2021 Tourism and related services. Accessible tourism for all. Requirements and recommendations (Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Mindenki által igénybe vehető idegenforgalmi szolgáltatások. Követelmények és ajánlások) szabvány a turisztikai lánc kulcsfontosságú szereplői számára részletezi a megfelelő stratégia, az infrastruktúra, a termékek és szolgáltatások kialakításának legfőbb szempontjait. Az MSZ EN 17210:2021 Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények szabvány segítségével olyan idegenforgalmi helyeket lehet kialakítani, amelyek egyaránt használhatók a várandós kismamák, a babakocsival közlekedők, az idősek, a kerekesszéket vagy más mozgást segítő eszközt használó, illetve más módon fogyatékos személyek számára. Az ISO 21401 Tourism and related services. Sustainability management system for accommodation establishments. Requirements (Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Szálláshelyek fenntartható irányítási rendszere. Követelmények) szabvány segítségével a szálláshelyek javíthatják környezeti lábnyomukat, elősegíthetik a különböző csoportok közötti találkozást, valamint támogathatják a helyi közösségeket és vállalkozókat.

tovább


Az MSZT Tanúsítási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek módosítása

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 2022. szeptember 1-jei hatállyal módosította a tanúsított ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumot (ÁSZF), mely szerint a Megbízó által átadott dokumentumok köre és a MIR-MEES rendszerek tanúsítási feltételei bővültek, az egészségügyi szektor MIR és MEES esetében pedig elérhetővé kell tenni a megyei és városi egészségügyi intézmények feladatmegosztásából eredő, az irányítási rendszer működésére hatással levő követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokat.

tovább


A Lajta Facility Kft. – az MSZT új ügyfele – munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az elsősorban építményüzemeltetéssel foglalkozó Lajta Facility Kft. eddig MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetett. Ezekre alapozva – ezekkel összehangolva – ebben az évben bevezették az MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét (MEBIR), amelynek megfelelőségét az MSZT Tanúsítási Titkársága MSZT- és IQNET-tanúsítvánnyal igazolta. Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe: takarítás és épületüzemeltetés.

tovább


A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet hetedik okirat-megújító eljárása az MSZ EN ISO 9001 szerint

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 2001-től kezdve az MSZT-vel tanúsíttatja az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásain alapuló minőségirányítási rendszerét. Ebben az évben hetedik alkalommal került sor az okirat-megújító auditra. Ennek eredményeként az MSZT augusztusban pozitív döntést hozott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek való megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvány kiadására. A minőségirányítási rendszer alkalmazási területe: a járóbeteg és fekvőbeteg-szakellátás, gondozóintézeti tevékenység, védőnői szolgálat és foglalkozás-egészségügyi alapellátás.

tovább


Nemzetközi elismertségű auditorképzés az MSZ EN ISO/IEC 17021 és az MSZ EN ISO 9001 alapján

A Magyar Szabványügyi Testület a személyes megjelenést és az online oktatást kombinálva minőségirányítási auditorképzést indít. A képzés fő témakörei: a változások – az új szabványok – ismertetése; bevezetés az irányítási rendszerek auditálásába az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO/IEC 17021 szabványsorozat követelményei szerint; az audit meghatározása, célja és típusai; audittervezés; kockázatfelmérés; az auditprogram és végrehajtása; az IT alkalmazása, távaudit; az auditor eszközei és viselkedése; információgyűjtés; nemmegfelelőségek meghatározása és osztályozása; auditjelentés és nyomon követése; szituációs gyakorlatok. Az MSZT képzése egyenértékű az IQNET által elfogadott ISO 9001 Lead Auditor képzéssel. A képzés utáni vizsgát eredményesen teljesítők ezért az MSZT-oklevéllel együtt megkapják a nemzetközi elismerést adó IQNET-Akadémia oklevelét is.

tovább


Létesítménygazdálkodási MSZT-auditorok képzése – MSZ EN ISO 41001 (LégIR)

2022. augusztus 10-én került sor a létesítménygazdálkodási auditorok online képzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzés témája az ISO 41001 tanúsítási eljárás ismertetése, az ISO 9001 és az ISO 41001 szabványok összehasonlítása, valamint a felvetődő gyakorlati kérdések megbeszélése volt.

tovább


Nagyszerű magyar eredmények a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyen

A JQA (Japan Quality Assurance Organization) japán tanúsító szervezet, a svájci székhelyű IQNET Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen, az UNICEF Tokyo Iroda támogatásával 2022-ben már huszonkettedik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt a 7–15 éves korosztály számára. A rajzverseny témája „A környezetbarát életmód választása” volt. A versenyre 61 országból/régióból regisztráltak, összesen 6390 pályamunkával. A nemzetközi szekció első helyezettjei között három magyar kislány (7, 9 és 12 évesek) és egy 12 éves magyar fiú volt. A nemzetközi szekció említésre méltó kategóriájában pedig díjazták három magyar kislány (6, 12 és 14 évesek), valamint egy 9 éves magyar kisfiú rajzát.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

A jelenleg kialakulóban lévő energiaválságban kiemelten fontos célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A lakossági fogyasztók tudatosabb energiafelhasználása, valamint a gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. Az energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javítását segíti a jogszabályoknak, az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 augusztusában az Online Szabványkönyvtárnak 39 új előfizetője volt, 89 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény