Feliratkozás Vélemény

2024. május

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2024. május 1-jén 161 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 74 db MSZ EN, 45 db MSZ EN IEC, 11 db MSZ EN ISO, 5 db MSZ EN ISO/IEC, 6 db MSZ EN ISO/ASTM, 9 db MSZ CEN/TS, 6 db MSZ CLC IEC/TS, 3 db MSZ CWA és 2 db MSZ ISO.

tovább


Szabványok visszavonása

2024. május 1-jén összesen 131 db nemzeti szabvány visszavonására került sor. Ebből 32 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt, 21 db pedig helyettesítés nélkül került visszavonásra. 78 db magyar nemzeti szabvány az új kiadásukkal együtt a megadott időpontig párhuzamosan érvényes. A párhuzamos együttélés elősegíti a szervezetek fokozatos átállását az új kiadás alkalmazására.


Szabványok szövegének változása (helyesbítés, módosítás)

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. május 1-jén 18 db nemzeti szabvány helyesbítését és 23 db nemzeti szabvány módosítását tette közzé.


Szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. május 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett visszavonása

A Magyar Szabványügyi Testület 44 db forrásdokumentum nélküli nemzeti szabvány visszavonását tervezi.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a vasúti alkalmazások, vasúti minőségirányítási rendszer; faiskolai termékek minőségi követelményei; fakataszter; víz kémiai oxigénigényének meghatározása; csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra szabványok programba vételét tervezi. Ha az előirányzott szabványosítási munkában egy szervezet vagy szakember részt kíván venni, akkor ezt a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen lehet jelezni.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

2024. május 1-jén 11 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Oldható tehermegfogók – MSZ EN 13155

Az MSZ EN 13155:2021 Daruk. Biztonság. Oldható teherfelvevők szabvány a darukhoz, emelődobokhoz és kézi tehermozgató eszközökhöz használt, oldható teherfelvevők/tehermegfogók (lemezfogók, vákuumos emelők, emelőmágnesek, emelőgerendák, C kengyelek, emelővilla, megfogószerkezetek és közönséges betonban használt emelőbetét-rendszerek) biztonsági követelményeit tartalmazza. Meghatározza a statikus szilárdság, a rugalmas stabilitás és a fáradási szilárdság igazolásának módját is.

tovább


Villamos készülékcsatlakozók – MSZ EN IEC 60320-1

Az MSZ EN IEC 60320-1:2022 Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60320-1:2021) szabvány a kétpólusú és a kétpólusú védőérintkezős csatlakozóknak, valamint a háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek csatlakozóinak általános követelményeit tartalmazza. Érvényes a készülékek részét képező, illetve az azokba beépített bemeneti és kimeneti készülékcsatlakozókra is.

tovább


Mikrobiológiai vizsgálati módszerek validálása – MSZ EN ISO 16140 szabványsorozat

Az MSZ EN ISO 16140 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás főcímű szabványsorozat részei: 1. rész: Szakszótár; 4. rész: A módszer validálásának protokollja egyetlen laboratóriumban; 5. rész: A nem saját módszerek laboratóriumok közötti, faktoriális validálásának protokollja; 6. rész: Az alternatív (saját) módszerek validálásának protokollja mikrobiológiai megerősítő és tipizáló eljárások esetében. A szabványsorozat által lefedett validálási eljárások a validálás különböző szempontjait foglalják magukban, például az alternatív (saját) módszerek validálása, egyetlen laboratórium validálása, (alternatív) módszerek validálása korlátozott számú laboratóriumban, valamint a módszerek verifikálása (a laboratórium igazolása a validált módszer helyes alkalmazására).

tovább


Sugárterápiás berendezések – MSZ EN 61217

Az MSZ EN 61217:2014 Sugárterápiás berendezések. Koordináták, mozgások és skálák (IEC 61217:2011) szabvány célja, hogy elkerülje a félreérthetőséget, a zavart és a hibákat, amelyek a különböző típusú készülékek használata során keletkezhetnek, továbbá hogy meghatározza a koordináta-rendszerek konzisztens halmazát a teleterápia teljes folyamata során, a skálák jelölését, a készülékek mozgását, és megkönnyítse a számítógépes vezérlést.

tovább


Közfürdők biztonságos üzemeltetése – MSZ EN 15288-2

Az MSZ EN 15288-2:2019 Közhasználatú fürdők. 2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei szabvány az 1-es, 2-es és 3-as típusú fürdők üzemeltetésének biztonsági követelményeit, a veszélyforrásokat, a szükséges óvintézkedéseket és ellenőrzéseket határozza meg. Célja a balesetek és megbetegedések számának csökkentése. Alkalmazása a munkakörülményeket is jelentősen javítja.

tovább


Körülzárt játszóeszközök biztonsága – MSZ EN 1176-10

Az MSZ EN 1176-10:2024 Játszótéri eszközök és talajok. 10. rész: Teljesen körülzárt játszóeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei szabvány a 14 év alatti gyermekek számára alkalmas, minden oldalán és felül is zárt, épületen kívül vagy belül felállított, be- és kijárattal rendelkező játszóeszközökre (eszközök és szerkezetek, ezek építő- és szerkezeti elemei) vonatkozik.

tovább


Útmutató a minták biológiai vizsgálatához – MSZ EN ISO 5667-16

Az MSZ EN ISO 5667-16:2017 Vízminőség. Mintavétel. 16. rész: Útmutató a minták biológiai vizsgálatához (ISO 5667-16:2017) szabvány a biológiai vizsgálatokhoz szükséges környezeti minták vételét, előkezelését, a vizsgálatok végrehajtását és kiértékelését tartalmazza. Tájékoztatást ad arról, hogy a biológiai vizsgálatok során hogyan kell kezelni a minta tulajdonságaiból és a vizsgálati terv alkalmazhatóságából adódó problémákat.

tovább


Létesítmények üzemeltetése/használata, építményinformációs modellezés – MSZ EN ISO 19650-3

Az MSZ EN ISO 19650-3 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment építményinformációs modellezés felhasználásával. 3. rész: Létesítmények üzemeltetési/használati fázisa (ISO 19650-3:2020) szabvány irányítási folyamat formájában mutatja be az információmenedzsment-követelményeket az eszközök/létesítmények használati fázisában és az azon belüli információcserék összefüggésében építményinformációs modellezés alkalmazásával.

tovább


MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ SZABVÁNYCSALÁDOK


Az ESG-t támogató környezeti szabványok – MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 14006, MSZ EN ISO 14007

Az ESG a környezeti (Environmental), a társadalmi (Social) és a vállalatirányítási (Governance) szavak rövidítése. A 2023. évi CVIII. törvény a fenntartható finanszírozást és az egységes vállalati felelősségvállalást hivatott biztosítani. A törvény hatálybalépésével (2024. 01. 01.) a jogrendszer részévé vált a CSRD, a vállalati fenntarthatósági irányelv. Ez a nagyvállalatok számára kötelezővé teszi a fenntarthatósági (ESG-) jelentések elkészítését. A CSRD része az Európai zöld megállapodásnak (Green Deal), amelynek célja az alapok megteremtése az EU-ban a zöldátálláshoz és klímasemlegessé váláshoz, amelynek előfeltétele, hogy a tőkeáramlás a fenntartható beruházások felé irányuljon. A törvény, jogszabályban meghatározott vállalatok körének, évente kötelezővé teszik az ESG-jelentést (adatszolgáltatást). Az egységesen értelmezhető ESG-jelentések elkészítéséhez nélkülözhetetlenek a környezeti témakör egészét támogató szabványok.

tovább


Az EUROCODE-szabványok második generációja – bevezetési határidő: 2027. október

Európában 2011. január 1-től a tartószerkezeti tervezés alapját 58 részből álló, mintegy 5000 oldal terjedelmű – első generációs – szabványcsalád határozza meg. A kidolgozásuk óta bekövetkezett műszaki fejlődés és jogszabályi változások, valamint a szabványok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai miatt szükségessé vált korszerűsítésük. A második generációs szabványokat az EU-tagországoknak – így Magyarországnak is – 2027 októberéig kell teljeskörűen bevezetniük nemzeti szabványállományukba. Az első generációs Eurocode-szabványokat 2028 áprilisáig vissza kell vonni.

tovább


Számviteli és vállalati erőforrás-tervezési rendszerek auditadatai – ISO 21378, ISO/TS 21377, ISO 5401

Az ISO 21378:2019 Audit data collection (Auditadat-gyűjtés) szabvány meghatározza a számviteli adatelemekre vonatkozó szakkifejezéseket, valamint leírja a releváns könyvvizsgálati adatok kinyeréséhez szükséges információkat. Az ISO/TS 21377:2023 Exchange formats for the audit data collection standard: XML and JSON (Csereformátumok az auditadat-gyűjtési szabványhoz: XML és JSON) az ISO 21378 szabványban meghatározott funkcionális tartalom kimeneti fájlformátumaként használt adatcsere-formátumok specifikációjára vonatkozik. Az ISO 5401:2024 Audit data collection. Customs and indirect tax extension (Auditadat-gyűjtés. A vám és a közvetett adó kiterjesztése) szabvány az ISO 21378 szabványra épülő funkcionális követelményeket határozza meg a vámok és a közvetett adók [pl. általános forgalmi adó (ÁFA) és jövedéki adók] területén végzett ellenőrzésekre vonatkozóan.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK ÉS HÍREK

A hírekkel/közleményekkel kapcsolatban további tájékoztatás (részvételi lehetőség a munkában, a dokumentumok elérhetősége stb.) a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.


Közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok.


Az építési termékek forgalomba hozatala – CPR-rendelet

Az Európai Parlament 2024. április 10-én elfogadta az építési termékekről szóló rendelet (Construction Product Regulation – CPR) módosított szövegét. A rendelet végleges elfogadásához már csak az Európai Unió Tanácsa jóváhagyása szükséges. Az új rendelet a korábbi szabályozáshoz képest nyolc főbb módosítást tartalmaz. Meghatározza a harmonizált szabványok szerepét is a CE-jelölés elkészítésének folyamatában, mely szerint, ha az Európai Unió Hivatalos Lapja (Official Journal of the European Union) hivatkozik egy harmonizált szabványra, akkor a hivatkozott szabvány határozza meg az alkalmazási területébe tartozó termék teljesítménynyilatkozata (DoP) és a CE-jelölés elkészítésének szabályait.

tovább


Sürgősségi egészségügyi létesítmények IWA 38 munkaértekezleti megállapodás

Az IWA 38 Requirements and recommendations for the construction of emergency medical facilities (A sürgősségi egészségügyi létesítmények építésére vonatkozó követelmények és ajánlások) munkaértekezleti megállapodás számos, a sürgősségi egészségügyi intézmények építése során felhalmozott tapasztalatot foglal össze. Elemzi a különböző típusú sürgősségi esetekben felvetődő problémákat, irányelveket ad tervezésükhöz, segíti biztonságos, megfelelő és gyors felépítésüket.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS, JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE


A PONT SYSTEMS Informatikai és Tanácsadó Zrt. – az MSZT új ügyfele – integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A PONT SYSTEMS Informatikai és Tanácsadó Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001:2023 szabvány szerinti integrált irányítási rendszerének sikeres auditja alapján az MSZT májusban kiadta a nemzeti (MSZT-) és a nemzetközi (IQNET-) tanúsítványt. A MIR (MSZ EN ISO 9001) alkalmazási területe: szolgáltatások – szoftverfejlesztés, szakmai kompetenciák (fejlesztési, tesztelési, üzemeltetői) biztosítása, kiszervezett tevékenységek ellátása – nyújtása és ügyféltámogatása, a kapcsolódó információtechnológia-rendszerek fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése. Az IBIR (MSZ ISO/IEC 27001) alkalmazási területe: szolgáltatások nyújtása és ügyféltámogatása, a kapcsolódó információtechnológia-rendszerek fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során az ügyfél- és a saját adatok megfelelő védelmének biztosítása, az ügyfél-elégedettség fenntartása a megkövetelt biztonsági és minőségi követelmények folyamatos teljesítésével.

tovább


Akkreditált tanúsítványok globális adatbázisa IAF CertSearch

A Nemzetközi Akkreditációs Fórum (IAF) 2023. október 26-án tette közzé az IAF MD 28 Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database (Adatok IAF-adatbázisba való feltöltésének és karbantartásának kötelező dokumentuma) előíró dokumentumát. Ezzel létrehozta az IAF CertSearch globális online adatbázist. Az adatbázisban az IAF-tag akkreditáló testületek által akkreditált, az ISO/IEC 17021-1 alkalmazási területébe tartozó tanúsító testületek tanúsítványai találhatók meg. Az akkreditáló és az akkreditált tanúsító szervezetek számára 2024. október 26-tól kötelező az adatok feltöltése az adatbázisba.

tovább


MIR-VIR-MEES auditor-továbbképzés – MSZT, 2024. április 29.

Az auditortalálkozó témája a követelményszabványok és egyéb szabályozók előírásai, az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményei, az MSZT eljárásainak, dokumentumainak változásai, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése céljából.

tovább


Zajjal és rezgéssel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

A játszótéri eszközök a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a rendelethez kapcsolódó MSZ EN 1176 szabványsorozat követelményei alapján végzett, évenkénti megfelelőségértékelés során az MSZT – gyártóktól és üzemeltetőktől független, hatóság által kijelölt szervezetként – újabb és újabb kockázati tényezőket, valamint ismétlődő veszélyforrásokat tár fel.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás az MSZT honlapján az MSZT-Akadémia Képzések menüpont alatt vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 06 1 4566 925.

tovább


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2024 áprilisában az Online Szabványkönyvtárnak 48 új előfizetője volt, 153 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 6 előfizetésre került sor.


EGYÉB HÍREK


Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület Informatika csoportja IT-rendszergazda munkakörbe keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény