Laboratóriumi belső auditorok képzése

Az MSZT megújult honlapján már megtekinthető az MSZT-Akadémia 2019. II. félévi képzési kínálata, amelyben szerepel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017) szabványra épülő Laboratóriumi belső auditor képzés is.

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 magyar nyelvű változatának (2018. májusi) megjelenése után elsősorban a változásokat kívánták megismerni az érdeklődők, ezért az MSZT Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerinti változások felkészítő és szinten tartó képzést kínálta számukra.

A laboratóriumok akkreditálásra való felkészültségének és minőségirányítási rendszerének fenntartásához és fejlesztéséhez azonban a szakemberek továbbképzése mellett fontos az új belső auditorok képzése is. Az MSZT a Laboratóriumi belső auditor képzéssel ebben nyújt segítséget a vizsgáló-, kalibráló- és mintavételi laboratóriumok számára.

A képzés az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 és az MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2018) szabványra épül, és a következő témakörökre tér ki:

  • az irányítási rendszerek fejlődése, közös jellemzői;
  • a MIR alapjai, főbb követelményei;
  • az MSZ EN ISO/IEC 17025 kapcsolata az MSZ EN ISO 9001-gyel, pl. folyamatszemlélet, dokumentált információk kezelése, információkezelési technikák, kockázatalapú gondolkodásmód, terminológia;
  • az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti követelmények ismertetése, értelmezése, pl. pártatlanság, bizalmas ügykezelés, erőforrások, folyamatok, metrológiai visszavezethetőség, mérési bizonytalanság;
  • az auditálás módszertanának ismertetése, értelmezése az MSZ EN ISO 19011 szerint:
  • az auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • az auditálás tervezése, az auditra való felkészülés;
  • az audit levezetése, eredménye, dokumentumai, záróértékelése, az auditot követő intézkedések.
  • gyakorló feladatok megoldása, pl. tárgyalástechnikai gyakorlat, belső audittal kapcsolatos szituációs gyakorlatok.

A képzés írásbeli vizsgával zárul és sikeres vizsga esetén megszerezhető az MSZT által kiállított – Laboratóriumi belső auditor – oklevél.

Ha érdeklődését felkeltette a képzésről szóló ismertető, tájékozódjon részletesen az MSZT-Akadémia Képzések menüpontja alatt, továbbá érdeklődhet az oktatas@mszt.hu e-mail-címen vagy a 06-1-456-6925-ös telefonszámon is.

Szabó József

2019. július