Laboratóriumi belső auditor (LAB BA)
Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 és az MSZ EN ISO 19011:2018 alapján

A laboratóriumok MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti akkreditációja felkelti a bizalmat a laboratórium iránt, sőt a jogszabályi követelmények teljesítésének feltétele is sok esetben. A belső audit pedig a szabványkövetelmény teljesítéseként hatékony módszer a laboratóriumok felkészültségének és irányítási rendszerének felülvizsgálatára, fejlesztésére a sikeres akkreditálásra való felkészülés során.

A képzés célja: a laboratóriumok irányítási rendszerének és felkészültségének fejlesztésében, felülvizsgálatában részt vevők felkészítése az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 követelményeinek az MSZ EN ISO 19011:2018 szerinti auditálására.

Ajánljuk: az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti akkreditációra készülő és az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó vizsgáló-, kalibráló- vagy mintavevő laboratóriumok felkészültségének és irányítási rendszerének felülvizsgálatába, a belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

A jelentkezés ajánlott feltétele: középfokú végzettség.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető:az MSZT által kiállított – Laboratóriumi belső auditor – oklevél.

Témakörök:

  • az irányítási rendszerek fejlődése, közös jellemzői;
  • a MIR alapjai, főbb követelményei;  
  • az MSZ EN ISO/IEC 17025 kapcsolata az MSZ EN ISO 9001-gyel, pl. folyamat­szemlélet, dokumentált információk kezelése, információkezelési technikák, kockázat­alapú gondolkodásmód, terminológia;
  • az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti követelmények ismertetése, értelmezése, pl. pártatlanság, bizalmas ügykezelés, erőforrások, folyamatok, metrológiai visszavezethetőség, mérési bizonytalanság;
  • az auditálás módszertanának ismertetése, értelmezése az MSZ EN ISO 19011 szerint:
  • az auditorokkal szemben támasztott követelmények,
  • az auditálás tervezése, az auditra való felkészülés,
  • az audit levezetése, eredménye, dokumentumai, záróértékelése, az auditot követő intézkedések.
  • gyakorló feladatok megoldása, pl. tárgyalástechnikai gyakorlat, belső audittal kapcsolatos szituációs gyakorlatok;
  • írásbeli vizsga.

A résztvevők a témakör szabványait 10% kedvezménnyel vásárolhatják meg!

Információk

Hivatkozási szám: 15/2022
Időtartam: 2 nap (16 óra) + vizsga
Időpont: 2022. október 17–18.
Részvételi díj: 100 000 Ft/fő + áfa
Részvételi díj vizsga nélkül: 86 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap letöltése

Elérhetőségek

MSZT székháza
Tel.: 06-1-456-6925
Fax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu