Tervezett visszavonások

A következőkben felsorolt forrásdokumentum nélküli nemzeti szabványok visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.
Az MSZT köszönettel vesz a szabványok visszavonásával kapcsolatban minden olyan javaslatot és véleményt, amely a tervezett visszavonás(oka)t érinti. Ha az adott szabványra nem érkezik észrevétel, azt az MSZT visszavonja.

A véleményeket legkésőbb a megadott felszólalási határidőre kérjük megküldeni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

 

Felszólalási határidő: 2020. június 26.

Felvilágosítást ad: Bernáth Csaba, e-mail: cs.bernath@mszt.hu

91

Építőanyagok és építés

91.080.40

 

MSZ 9373-1:1982

Feszítettbeton födémpallók. A minőség ellenőrzése

MSZ 9373-2:1988

Feszítettbeton födémpallók. PS és PSN jelű födémpallók

MSZ 9373-3:1982

Feszítettbeton födémpallók. PK jelű födémpallók

MSZ 9373-4:1985

Feszítettbeton födémpallók. SD jelű födémpallók

MSZ 9373-5:1986

Feszítettbeton födémpallók. SD jelű konzolos födémpallók

MSZ 9373-6:1986

Feszítettbeton födémpallók. SD jelű szerelőpallók

91.100.15

 

MSZ 18289-7:1980

Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Ultraibolya és infravörös sugárzási vizsgálat

MSZ 18290-6:1985

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Építő- és útburkoló kövek csúszási ellenállásának vizsgálata

91.100.30

 

MSZ-04-561:1985

Betonok, habarcsok és alkotórészeinek vízoldható kloridion tartalmának meghatározása potenciometrikus módszerrel

 

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

06-1-456-6840