Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

A következőkben felsorolt forrásdokumentum nélküli nemzeti szabványok visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.

Az MSZT köszönettel vesz a szabványok visszavonásával kapcsolatban minden olyan javaslatot és véleményt, amely a tervezett visszavonás(oka)t érinti. Ha az adott szabványra nem érkezik észrevétel, azt az MSZT visszavonja.

A véleményeket legkésőbb a megadott felszólalási határidőre kérjük megküldeni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

79

Faipar

79.020

 

MSZ 6771-13:1987

Faanyagvédelem. A védőszer fakorróziós hatásának vizsgálata

79.040

 

MSZ 17300-2:1988

Fenyő fűrészáru. Általános előírások

79.060.10

 

MSZ 20307:1986

Idompréselt, rétegelt falemezek

79.080

 

MSZ 13340:1986

Talpfafélék telítése

91

Építőanyagok és építés

91.080.40

 

MSZ 4781-2:1987

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Kis csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok

MSZ 4781-3:1987

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Nagy csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok

91.100.15

 

MSZ 18290-4:1982

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Mikrokeménység mérése Vickers szerint

91.100.30

 

MSZ 4715-4:1987

A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata

91.120.01

 

MSZ 537:1997

SZIKETHERM hő-, hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat

Felvilágosítást ad:

Bernáth Csaba, e-mail: cs.bernath@mszt.hu

Felszólalási határidő:

2022. május 20.