Minőségügyi vezető auditor (MIR VA)

Az MSZ EN ISO/IEC 17021 és az MSZ EN ISO 19011 alapján

A MIR nemzetközi szabványok szerint végzett módszeres, független és dokumentált auditja lehetőséget ad az ISO 9001 szerinti követelmények, valamint az auditkritériumok teljesítésének világszerte elismert tanúsítására. Ebben kulcsszerepe van az e szabványok alapján felkészített, etikus, tisztességes, gondos, független és a bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazó auditoroknak.

A képzés célja: felkészítés az audit alapelveinek alkalmazására, az auditorokra vonatkozó követelményekre, a megbeszélések koordinálására, az audit feladat- és hatásköreire, az audittevékenységekben a felelősségvállalásra, az auditálási program/irányelvek alkalmazására, az auditterv elkészítésére, az IT alkalmazására, a távauditra, a nemmegfelelőségek és az egyéb eltérések azonosítására és leírására.  

A képzés formája: vegyes, tantermi és online képzés.

Ajánljuk: az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszert ismerő, audittevékenységet végzők vagy azt végezni szándékozók számára.

A jelentkezés feltétele: a MIR képzéssel és/vagy szakmai tapasztalattal igazolható ismerete.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Minőségügyi vezető auditor – oklevél, valamint a nemzetközi elismerést adó, angol nyelvű – IQNET ISO 9001 Lead Auditor – IQNET CERTIFICATE.

Témakörök:

  • bevezetés az irányítási rendszerek auditálásába, az ISO 9001 követelményei;
  • az ISO/IEC 17021 szerinti követelmények, az audit meghatározása, célja és típusai;
  • az audit tervezése, kockázatfelmérése, végrehajtása és fejlesztése, az auditprogram vezetése, irányítása, IT alkalmazása, távaudit;
  • az auditor eszközei és viselkedése, az auditorral szembeni elvárások;
  • információk gyűjtése, nemmegfelelőségek meghatározása és osztályozása;
  • auditjelentés, az audit megállapításai, következtetései és nyomon követése;

speciális követelmények auditálása, szituációs gyakorlatok, közös munka.

Információk

Hivatkozási szám: 2/2024
Időtartam: 5 nap (40 óra) + vizsga
Időpont: 2024. április 22–26.
Vizsga: 2024. május 2.
Részvételi díj: 275 000 Ft/fő + áfa
Részvételi díj vizsga nélkül: 236 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap letöltése

Elérhetőségek

MSZT székháza
Tel.: 06-1-456-6925
Fax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu