Fiatal Szakemberek Program

Az IEC évek óta sikeresen működteti a Fiatal Szakemberek Programot (IEC Young Professionals), melynek célja a 20-as és 30-as éveikben járó fiatal szabványosítási szakértők aktivitásának növelése, illetve a szabványosítás népszerűsítése. A program európai szekciójának vezetője tavaly novemberben megkereste a CEN-CENELEC-et, hogy vitassák meg az IEC munkacsoportjai és a CEN-CENELEC közötti együttműködés lehetőségét.

A politikai csoportok januári ülésén a tagok megvitatták a fenti javaslatot, valamint a fiatal szakembereket és a szabványosítást érintő kezdeményezéseket. A tagok felhívták a figyelmet arra, hogy az IEC-programon kívül számos kezdeményezés létezik nemzeti szinten, melyek a szabványosításban részt vevő fiatal szakembereket célozzák meg. A csoportok javasolták, hogy gyűjtsék össze a CEN-CENELEC köréből származó indítványokat, melyek a fiatal szakemberek számára létrejött projektek nemzeti kezdeményezéseit és kapcsolattartási pontjait tartalmazzák (Cselekvési felhívás tárgya).

Továbbá, a politikai csoportok felismerték a fiatal szakértők bevonásának jelentőségét, összhangban a CEN-CENELEC Stratégia 2030 tervezettel, melyben figyelembe veszik a minden szóba jövő döntéshozó számára elérhető, átlátható és inkluzív rendszer fontosságát, pl. a jövő generációinak érdekei szerepelnek az első helyen.

Megelőlegezve a program elfogadását, a bizottságok kérik az érdeklődő CEN- és CENELEC-tagokat, hogy gyűjtsék össze azokat a fiatal szakembereket, akik részt kívánnak venni a programban a CEN-CENELEC Stratégia 2030 részeseként, és akiket megkereshet a CEN-CENELEC ilyen célból.

Kérjük, érdeklődés esetén jelentkezzenek az MSZT-nél a szabvtit@mszt.hu vagy Deborah Wautier-nél a dwautier@cencenelec.eu címen 2020. február 28-ig.