2019-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A 2019-es évben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és európai megfelelője, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) az általános szabványosítás területén számos olyan területet vont be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Kiemelt terület volt az élelmiszeripar és a környezetvédelem.

2019-ben megalakult műszaki bizottságok:


 

ISO:

ISO/TC 324

Sharing economy

Megosztásalapú gazdaság

ISO/PC 325

Sex toys. Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both

Szexuális élvezeti eszközök. A nemi szervekkel, a végbélnyílással vagy mindkettővel közvetlenül érintkező termékek tervezési és biztonsági követelményei

ISO/TC 326

Machinery intended for use with foodstuffs

Élelmiszeripari felhasználású gépek

 

CEN:

CEN/TC 460

Food Authenticity

Élelmiszerek eredetiségvizsgálata

CEN/TC 461

Public Procurement

Közbeszerzés

CEN/TC 462

Regulated chemicals in products

Szabályozott vegyszerek termékekben

CEN/TC 463

Microbiology of the food chain

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája

CEN/TC 464

Small Craft

Kishajók

CEN/TC 465

Sustainable and Smart Cities and Communities

Fenntartható és okosvárosok és közösségek

CEN/WS 98

Bionic Aircraft. ALM technology and bionic design

Bionikus légi járművek. ALM-technológia és bionikus tervezés

CEN/WS 99

CEN Workshop on the Semantic and Syntactical Interoperability for Crisis and Disaster Management

A válság- és katasztrófakezelésben alkalmazott jelentéstani és mondattani együttműködés

CEN/WS 100

CEN Workshop Trial Guidance Methodology (TGM)

A válságkezelés módszertana (TGM)

CEN/WS 101

CEN WS Crisis management. Building a Common Simulation Space

Válságkezelés. Közös szimulációs tér kiépítése

CEN/WS 102

CEN Workshop on guidelines for introducing tele-medical and pervasive monitoring technologies balancing privacy protection against the need for oversight and care

Irányelvek a távegészségügyi és az átható felügyeleti technológiákról, a magánélet védelmének és a beteggondozás szükségének egyensúlyáról

CEN/WS 103

Real drive test method for collecting vehicle in-cabin pollutant data

Közúti vizsgálati módszer a járművek kabinjába jutó szennyeződések adatgyűjtéséhez

CEN/WS 104

Societal and Social Impact Assessment Framework to Support Adoption of New Capabilities in Crisis Management

Közösségi és társadalmi hatásvizsgálati keretrendszer a válságkezelésben alkalmazott új lehetőségek támogatására

CEN/WS 105

Guidelines to develop long-term strategies (roadmaps) to innovate responsibly

Irányelvek a felelős innováció hosszú távú terveinek kialakításához

CEN/WS CLIMEFISH

Recommendations for making Climate Adaptation Plans for marine capture fisheries, marine aquaculture and freshwater lake and pond production (ClimeFish)

Javaslatok a tengeri halászat, a tengeri akvakultúra, az édesvízi (tavi és medencés) haltenyésztés klímaváltozási terveinek kialakítására (ClimeFish)

CEN/WS BRESAER

Innovative and adaptable envelopes in building refurbishment. Design, economic assessment, logistics and installation guidelines

Innovatív és alkalmazkodó külső térelhatárolók az épületfelújításban. Tervezés, gazdasági értékelés, logisztika és szerelési irányelvek

 

CEN/CENELEC:

CEN/CLC/JTC 16

CEN/CENELEC Joint Technical Committee on Active Implantable Medical Devices

CEN/CENELEC közös műszaki bizottság az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre

CEN/CLC/JTC 17

Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power

Hő- és áramtermelő tüzelőanyag-cellás gáztüzelésű készülékek

CEN/CLC/JTC 18

Non automatic weighing instruments (NAWI)

Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI)

CEN/CLC/JTC 19

Blockchain and Distributed Ledger Technologies

Blokklánc és elosztott főkönyvi technológiák

CEN/CLC/WS MOONSOON

Predictive management of data intensive industrial processes

Nagy adatigényű ipari folyamatok előretekintő kezelése

CEN/CLC/WS 17

Development of a GALILEO enabled label

GALILEO kompatibilis címke kifejlesztése

 

A Magyar Szabványügyi Testület, a CEN, CENELEC és ISO tagjaként, várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű szabványosítási munkákban részt kívánnak venni, vagy akár csak figyelemmel kívánják kísérni a munkákat. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot hoz létre a felsorolt bizottságokhoz.

 

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

 

Krantz Domokos

2020. január