Sikeres szakmai fórum a géppel kapcsolatos, munka közbeni testtartások és mozgások kockázatairól

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. szeptember 26-án szakmai fórumot rendezett az MSZ EN 1005-4:2005+A1 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése szabvány magyar nyelvű megjelenése alkalmából.

A fórum megtartásával is szerettük volna felhívni a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy az Európai Unió összes munkavállalójának körülbelül egyharmada fájdalmas vagy fárasztó testtartással dolgozik a munkanap több mint felében, és az összes munkavállaló közel 50%-a van kitéve rövid ismétlődő feladatoknak, amelyeket legtöbbször fájdalmas vagy fárasztó mozgások kísérnek. Mindezek váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez, termelékenységcsökkenéshez, testtartási és mozgáskoordinációs deformitásokhoz vezethetnek.

A rendezvényen az MSZT és az MSZT/MCS 209 Munkavédelem munkacsoport tevékenységének bemutatása után a résztvevők tájékoztatást kaptak általánosságban a szabványok alkalmazásával kapcsolatos előírásokról és a hatóság tapasztalatairól, a gépekre vonatkozó irányelvről, valamint a harmonizált szabványokról. Az MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 szabvány tartalmának rövid ismertetése után ergonómiai kockázatértékelésre került sor.

A szabvány magyar nyelvű bevezetését a ViveLab Ergo Kft. támogatta, a társaság előadói komoly részt vállaltak a fórum gyakorlatiassá tételében is. A jelenlévők a használatban lévő munkaállomás és az ott végzett munkafolyamat vizsgálatáról, a szabványnak való megfelelés ellenőrzéséről, a társaság eddigi projektjeinek tapasztalatairól értesülhettek.

A fórum részletes programja itt megtekinthető. A bemutatott szabványt a résztvevők kedvezménnyel vásárolhatták meg.

A szakmai fórumot követő konzultáción a következő fő kérdések hangzottak el:

  • Hogyan veszi figyelembe a ViveLab Ergo Kft. a hosszan tartó (8 órán túli) munkát a munkafolyamat tervezése és vizsgálata során?
  • Ki végzi a munkafolyamat áttervezését?
  • Vannak-e a ViveLab Ergo Kft.-nek tervei a tudásmegosztásra?

A válaszokból kiderült, hogy a Társaság a 8 órás modellt tekinti alapnak, és felsorolja azokat az eseteket, amelyekben a munkaidő további kiterjesztését ki kell zárni, pl. azért, mert az súlyosan egészségkárosító lenne. A munkaállomások áttervezésekor ún. workshopot tartanak, amelyen a megrendelő műszaki szakembere(i), HR-képviselője és a pénzügyekért felelős személy is részt vesz. A tudásmegosztást korlátozza, hogy megrendelőik részéről titoktartásra vannak kötelezve. Ugyanakkor létrehoztak egy adatbankot, amelyben típusproblémákra ajánlanak tipikus megoldásokat, és ezeket céges oktatásokon is bemutatják.

Az MSZT/MCS 209 munkacsoport tevékenységi körébe tartozó, hamarosan magyar nyelven is megjelenő szabványok a következők:

MSZ EN ISO 13855:2010 Gépek biztonsága. Biztonsági berendezések elrendezése a(z emberi) testrészek közelítési sebességének figyelembevételével (ISO 13855:2010)

MSZ EN ISO 14122-3:2017 Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 3. rész: Lépcsők, lépcsőfokos létrák és védőkorlátok (ISO 14122-3:2016)

A cikkben említett szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 

Czimer Gáborné

2019. október