Díszfák ültetése és védelme – két új magyar szabvány

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. október 1-jén megjelentetett két tiszta magyar szabványt a díszfák ültetéséről (MSZ 12172:2019) és védelméről (MSZ 12042:2019). A szabványok kiadását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatta.

MSZ 12172 Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein

A szabvány munkaanyagát a Díszkertészek Szövetsége készítette, amely az előző, 1998-as kiadáshoz képest jelentős mértékben módosult. A Szakkifejezések és meghatározásuk című fejezetben a szakkifejezések száma megháromszorozódott és a szabvány műszaki tartalma az alábbi új fejezetekkel bővült: Az ültetés előkészítéseAz ültetés, Utómunkák. A szabvány további 9 új, tájékoztató jellegű ábrával is kiegészült, melyek a mellékletekben találhatók.

A szabvány a dísznövények ültetési folyamatának lépéseit veszi végig. A fogalommeghatározások után az ültetési anyag (a fák és cserjék) minőségi követelményeit és minimális méretkövetelményeit (törzsmagasság, törzskörméret, gyökérzet és a földlabda átmérői) foglalja össze. Külön fejezet foglalkozik a tárolás, csomagolás, rakodás és szállítás témakörével.

Az új fejezetek közül Az ültetés előkészítése című fejezetben a kiválasztott fa, illetve az ültetési környezet meghatározásának, valamint a fahely kialakításának tervleírása szerepel. Az ültetés című fejezet a megszokott lépéseket veszi sorra, például ültetés, metszés, támasztás, beöntözés. A támasztórendszerek típusainak szemléltetésére az A–I mellékletben ábrák találhatók az 1-2-3-4 támrudas és oldaltámaszos támasztórendszerre, a rögzítőkarós és -horgonyos rögzítőrendszerre, valamint a fa földlabdájának talajfelszín alatti és feletti rögzítésére. Az Utómunkák című fejezet a fiatal fák védelmét, öntözését és koronaalakítását taglalja.

MSZ 12042 Fák védelme építési területeken

Ezt a szabványt (MSZ 12042:2019) az MSZT/MCS 601 Növényi szaporítóanyagok munkacsoport, valamint az MSZT/MB 123 Építőipari kivitelezési munkák és az MSZT/MB 443 Építészet és műemlékvédelem nemzeti szabványosító műszaki bizottságokból bejelentkezett tagok együtt dolgozták ki.

A szabvány a fogalommeghatározásokat követően elsőként a fákat veszélyeztető tényezőket sorolja fel, melyek károsíthatják a fákat és azok életterét. Gyakori veszélyeztető tényezők például a vegyi szennyeződések, a hővel, vízzel kapcsolatosan felmerülő károsodások, illetve a mechanikai sérülések. Ezen felül ábrákkal illusztrált leírás található a fák gyökérzetének és törzsének védelméhez szükséges intézkedésekről. A következő fejezetek tárgyát a favédelmi terv elkészítése, valamint a favédelmi terv megvalósulásának ellenőrzése képezi.

Az A és B mellékletek előírások a favédelmi terv és annak megvalósulási dokumentációjára, a C melléklet pedig a favédelem utólagos ellenőrző vizsgálatának dokumentációjára előírás.

A tájékoztató D melléklet egy-egy példát mutat be a favédelmi terv helyszínrajzára, a favédelmi zónák részletterveire, valamint a fahely védelmére a talajtömörödés ellen.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 

Zajdon Anna

2019. október

Kapcsolat

Szalay Anna

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MCS 601 Növényi szaporítóanyagok

 MSZT/MB 123 Építőipari kivitelezési munkák

 MSZT/MB 443 Építészet és műemlékvédelem

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!