Ablakok és kültéri bejárati ajtók, valamint a beltéri ajtók szabványai

A CEN 2006-ban közzétette az első, a CEN/TC 33 Ajtók, ablakok, redőnyök, szerelvények és függönyfalak európai műszaki bizottságban kidolgozott nyílászárókra vonatkozó termékszabványt, az EN 14351-1:2006 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók hivatkozási számú és című szabványt. A szabványnak azóta két módosítása jelent meg, az EN 14351-1:2006+A1:2010 és az EN 14351-1:2006+A2:2016.

Az 1. módosítást 2010-ben vezette be az MSZT a magyar szabványrendszerbe (MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010), a 2. módosítást pedig 2017-ben (MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017). A 2. módosítás egyúttal a +A1 módosítással egybeépített szabvány helyébe lép.

Az érvényben levő 2. módosítás a tűzállósági és füstgátlási jellemzők kivételével meghatározza az alkalmazási területébe tartozó ablakok (beleértve a tetőablakokat, kültéri tűzálló tetőablakokat és erkélyajtókat), kültéri bejárati ajtók (és azok szerkezeti összetevőinek, beleértve a tokszerkezet nélküli üvegajtókat, menekülési útvonalon elhelyezett ajtókat) és üvegfalak anyagtól független teljesítőképességi jellemzőit.

A kültéri bejárati ajtók és nyitható ablakok tűzállósági és füstgátlási jellemzője az EN 16034 szerinti.

A szabvány azonban nem vonatkozik az EN 1873 és az EN 14963 szerinti tetőbevilágítókra, az EN 13830 szerinti függönyfalakra, az EN 13241-1 szerinti ipari, kereskedelmi és garázsajtókra, valamint kapukra, az EN 14351-2 szerinti beltéri ajtókra, a forgóajtókra, az EN 16361 szerinti gépi működtetésű ajtókra, illetve a belső válaszfalakba tervezett ablakokra.

A termékek teljesítőképességi jellemzőivel és a speciális követelményekkel a szabvány 4. fejezete foglalkozik, és külön fejezet írja le a kezelés, beépítés, karbantartás és biztonság érdekében a gyártói tájékoztatási kötelességet.

Ablakok és kültéri bejárati ajtók ennek az európai szabványnak való megfelelését, valamint a jellemzők közölt értékeit (beleértve az osztályokat is) igazolni kell:

  • kezdeti típusvizsgálattal és
  • üzemi gyártásellenőrzéssel (amelyet a gyártónak létre kell hoznia, dokumentálnia kell és fenn kell tartania annak érdekében, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek megfeleljenek az alapvető jellemzőire közölt teljesítménynek).

A szabvány mellékletei a gyakorlatban való alkalmazáshoz járulnak hozzá.

Példaként említhető az előíró E melléklet, amely táblázatos formában tartalmazza az ablakok és a kültéri bejárati ajtók jellemzőinek önálló meghatározását, vagy a ZA melléklet, melyben a termékek tervezett felhasználás szerinti megfelelőségigazolási rendszereinek leírása is található.

A szabvány magyar nyelvű változatát az MSZT/MB 101 Nyílászárók nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozta ki és az MSZT 2019. december 1-jén teszi közzé.

A 2006-os európai szabvány megjelenésével a magyar előírásokat tartalmazó MSZ 9386:1993 és MSZ 9387:1993 szabványt vissza kellett vonni, ezzel a beltéri ajtók szakterülete műszaki követelményeket leíró szabályozás nélkül maradt. Csupán az ismert terméktulajdonságok vizsgálati szabványai és értékelésükre használt fokozatok adtak lehetőséget az ajtók minősítésére, a műszaki jellemzők megállapítására.

A CEN-ben a 2009 óta folyó, lobbiérdekek miatt elhúzódó egyeztetések végére pont került és a CEN 2018 novemberében adta ki a beltéri ajtók EN 14351-2:2018 hivatkozási számú termékszabványt, amelyet az MSZT 2019. április 1-jén angol nyelven, címoldalas jóváhagyó közleménnyel, MSZ EN 14351-2:2019 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 2. rész: Beltéri ajtók címmel vezetett be nemzeti szabványként.

A szabványt még nem nyilvánították harmonizált szabvánnyá az Európai Unió hivatalos lapjában. Ennek jövőbeli kihirdetése megváltoztatja majd a beltéri ajtókra vonatkozó szabályokat. A kihirdetés után ugyanis a szabványt az érvényességi időszak kezdetétől alapul lehet venni a teljesítménynyilatkozathoz (DoP) és a CE-jelöléshez. Az ilyen terméket pedig akadálymentesen lehet forgalomba hozni az Európai Unió piacán.

Az MSZ EN 14351-2 meghatározza a beltéri ajtóknak az anyaguktól független teljesítményjellemzőit, kivéve a tűz- és füstgátló tulajdonságokat, amelyekre a magyar nyelven elérhető MSZ EN 16034:2015 vonatkozik.

A beltéri ajtók tervezett felhasználásai:

  • menekülési útvonalon [a) felhasználás];
  • különleges követelménynek megfelelő módon [b) felhasználás]; és
  • csak közlekedésre/összeköttetésre [c) felhasználás].

Az egyes jellemzőkre a felhasználás módjától és szerkezeti kialakítástól függően (pl. üvegajtó) vonatkoznak előírások, amelyeket vizsgálatokkal kell igazolni.

A c) felhasználást ‒ csak beltéri közlekedési célú ajtó esetén ‒ a gyártó is igazolhatja az AVCP-eljárás 4-es rendszere szerint [a gyártó részéről végzett terméktípus-meghatározással és a gyártó által végzett üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) alapján].

A különleges követelményeknek való megfelelés esetén ‒ b) felhasználás ‒ az AVCP-eljárás 3-as rendszere szerinti feladatok elvégzése részben a gyártó által végzett üzemi gyártásellenőrzést jelenti, másrészt a bejelentett vizsgálólaboratórium értékelését az építési termék teljesítményének vizsgálata (beleértve a gyártó által végzett mintavételt is), típusszámítások, táblázatos értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján.

Az életvédelmi célú felhasználás esetén ‒ a) felhasználás ‒ az AVCP-eljárás 1-es rendszere szerinti feladatok elvégzéséhez a 3-as rendszerben felsorolt feladatokon túl bejelentett terméktanúsító szerv bevonása is szükséges a gyártóüzem és az ÜGYE alapvizsgálatára, valamint az ÜGYE folytatólagos felügyeletére, vizsgálatára és értékelésére.

A szabvány ZA melléklete leírja a termékekre és a rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó AVCP-rendszereket, és hogy milyen feladatokat kell végezni a termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére.

A szabvány megteremti az alapot a gyártók számára a beltéri ajtók első típusvizsgálataihoz, illetve a későbbi CE-jelölés megszerzéséhez.

A témához kapcsolódó hír továbbá, hogy hamarosan megjelenik a beltéri ajtók beépítésére vonatkozó Építésügyi Műszaki Irányelv előírása.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 

Szendy Csabáné
az MSZT/MB 101 titkára
Papp Imre
szakértő mérnök – ÉMI Nonprofit Kft.

 

 

2019. október

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 101 Nyílászárók

CEN/TC 33  Ajtók, ablakok, redőnyök, szerelvények és függönyfalak

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!