Okosvárosok teljesítményének mérése

Napjainkban egyre többen el tudják képzelni, hogy mit is jelent a „smart” vagy az „okos” kifejezés egy eszköz vagy egy megoldás jelzőjeként, de kevesen tudják megmondani, mit jelent ez egy város esetében. Különösen nehéz a különböző városok összevetése és a modern eszközök által elérhető szolgáltatások minőségének értékelése. Ebben kíván támpontot adni az új, ISO 37122:2019 nemzetközi szabvány.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet azt a várost tekinti okosvárosnak, amely alkalmazza az 5b. bekezdésben megadott, ún. okosváros-módszertant: „települések vagy települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertana, amely a természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, a lakosság fokozott bevonásával fejleszti”. A jogszabályi környezet is elősorban innovatív eszközként tekint az okosvárosokban megjelenő technológiai fejlesztésekre, ezáltal megadja a kialakításukhoz szükséges jogi kereteket. Azonban az innovatív eszközök sajátossága, hogy rendkívül szerteágazóak és napról napra újabb technológiák jelennek meg, melyeket a jogszabályi környezet nehézkesen, míg a szabványok sokkal hatékonyabban tudnak lekövetni.

Az ISO/TC 268 Sustainable cities and communities (Fenntartható városok és közösségek) nemzetközi műszaki bizottság által kidolgozott szabványok koherens egységként kezelik az okosvárosok és a fenntartható közösségek témakörét. A jogszabályi keretek mentén a gyakorlati kérdésekre koncentrálva adnak meg követelményeket és útmutatókat.

Az ISO 37100:2016 Sustainable cities and communities. Vocabulary megadja a terület alapvető szakkifejezéseit és meghatározásait. Az ISO 37101:2016 Sustainable development in communities. Management system for sustainable development. Requirements with guidance for use, az ISO 37104:2019 Sustainable cities and communities. Transforming our cities. Guidance for practical local implementation of ISO 37101, illetve az ISO 37106:2018 Sustainable cities and communities. Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities szabványcsalád a gyakorlati alkalmazás szempontjából ad meg követelményeket és útmutatókat.

Az ISO 37120 – ISO 37123 szabványcsalád azokat az indikátorokat határozza meg, amelyekkel összevethető és mérhető egy-egy jellemző, így egyszerűbb az összehasonlítás más városokkal, valamint a hasonló kihívásokra könnyebben elérhetők a már máshol kidolgozott, bevált innovatív megoldások:

ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities. Indicators for city services and quality of life

ISO/TR 37121:2017 Sustainable development in communities. Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities

ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities. Indicators for smart cities

ISO 37123 Sustainable cities and communities. Indicators for resilient cities

 

 

A 2019. májusban megjelent ISO 37122, a tavaly megjelent ISO 37120-szal együtt alkalmazva megadja, hogy milyen indikátorokat szükséges mérni a városok teljesítményével kapcsolatban, és leírja hogyan kell ezeket a méréseket végrehajtani. A szabványok útmutatót is adnak a városok és az országok számára, hogy miként értékeljék a teljesítményüket az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak (United Nations Sustainable Development Goals) tükrében, amely egy globális útiterv egy sokkal fenntarthatóbb világ eléréséhez.

Bernard Gindroz, az ISO/TC 268 elnöke szerint „az ISO 37122 megadja az indikátorokat, valamint a módszereket és a gyakorlatokat ahhoz, hogy egy nagyon gyors és jelentős változás következzen be mind szociális, mind gazdasági, mind környezeti fenntarthatósági területen. […] e szabvány segíti a városokat a „smart city” projektjeik és a további projektek implementálásában. Ez magában foglalja a városodási folyamatok, a népességnövekedés, a klímaváltozás, illetve a politikai és gazdasági instabilitás okozta problémákra adott válaszokat azzal, hogy egy jobb kapcsolatot hoz létre a társadalmon belül. Effektív vezetési módszereket, illetve legújabb technológiákat és gyakorlatokat ötvöz, mellyel növelhető a lakosok életminősége és elérhetőek a környezeti célok, folyamatos innováció és növekedés mellett.”

A kidolgozás alatt lévő ISO 37123 elsősorban a városok rugalmas alkalmazkodására fekteti a hangsúlyt, mellyel csökkenthetők a folyamatos városiasodás, illetve a politikai, gazdasági és környezeti változások okozta nyomás hatásai. Az ISO/TC 268 bizonyos területeken szoros együttműködésben dolgozik az ISO/TC 292 Security and resilience (Társadalmi biztonság és rugalmasság) nemzetközi műszaki bizottsággal, melynek során kölcsönösen figyelembe veszi a már elkészült vagy kidolgozás alatt lévő szabványokat.

A nemzetközi szabványok és szabványtervezetek megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Bernáth Csaba

2019. augusztus

 

Források:

https://www.iso.org/news/ref2395.html

https://www.iso.org/news/ref2412.html

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

ISO/TC 268 Fenntartható városok és közösségek

MSZT/MB 439 Magánbiztonsági szolgáltatások

ISO/TC 292 Társadalmi biztonság és rugalmasság

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!