CEN munkaprogram 2019 – gépek és berendezések

A két európai szabványügyi szervezet, a CEN és a CENELEC közös munkája során az Európai Közösség országaiban általánosan alkalmazott szabványokat alkot. A 34 államot képviselő tagságból álló európai szervezetek majd 500 műszaki bizottsága közül 50 foglalkozik a gépek különféle használatával a mezőgazdaság, az ipari gyártás, a bányászat, az építőipar területén, illetve a mindennapi életben használtakkal, mint pl. liftek, elektromos eszközök. További 10 műszaki bizottság foglalkozik a laboratóriumokkal, az optikai és precíziós felszerelésekkel (az üveg kivételével), 3 bizottság a hegesztéssel, valamint 13 a tartályokkal és nyomástartó berendezésekkel.

A dokumentumok jelentős része harmonizált szabvány, mely alapot szolgáltat a megfelelőség feltételezéséhez a gépekről (2006/42/EC), liftekről (2014/33/EU), nyomástartó berendezésekről (2014/68/EU), egyszerű nyomástartó edényekről (2014/29/EU) és mérőeszközökről szóló EU-irányelvek alapján.

ÉLELMISZERIPARI GÉPEK

A CEN/TC 153 „Élelmiszer- és takarmányfeldolgozó gépek” (magyar tükörbizottsága: MSZT/MCS 326) műszaki bizottság az élelmiszer-feldolgozó szektorban a magas szintű biztonság és higiénia biztosításához hozzájáruló szabványokat teszi közzé. A szabványok legtöbbje harmonizált szabvány, így megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek (2006/42/EC).

2019-ben két új szabvány előkészítő munkáit kezdte el a bizottság. A kézműves pékségekről és tésztakészítő berendezésekről szóló szabvány azokat a gépeket veszi sorra, melyek krémet, tésztát helyeznek a tálcára, amelyeket ezután emberi munkaerő tesz fel a szállítószalagra és vesz le onnan. A másik új európai szabvány az ipari húsfeldolgozó üzemekben és mészárszékekben használt húspuhítók biztonsági kockázatait tárgyalja.

Ezeken kívül a CEN/TC 153 létrehoz egy új munkacsoportot is, a WG 14-et, mely a vágóhidakon használt gépeket és berendezéseket részletezi, válaszként arra az alkalmazók által megfogalmazott igényre, miszerint ezeket a speciális típusú gépeket is szabványosítani szükséges. Az elkészült szabványok a gyártóknak, a dolgozóknak és a munkavédelmi hatóságoknak is segítséget nyújtanak, hiszen a gépekről szóló irányelvnek megfelelően biztosítják a munkavédelmet és a jogbiztonságot, illetve a megfelelő higiénia betartása szempontjából a fogyasztók számára is előnyösek ezek a szabványok.

A bizottság tervbe vette még néhány élelmiszeripari gép [szeletelőgép (EN 1974), húsdaráló gép (EN 12331), forgóállványos sütő (EN 1673), halfejező és -filéző gép (EN 15467:2014/A1)] biztonsági és higiéniai követelményeit meghatározó szabvány felülvizsgálatát vagy módosítását.

SZÓRAKOZTATÓTECHNIKA – GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

A CEN/TC 433 „Szórakoztatótechnika. Gépek, berendezések és létesítmények” egy viszonylag új műszaki bizottság, mely a szórakoztatóipari gépekkel kapcsolatos szabványok kidolgozásáért felelős. A bizottság 2019-ben tervezi kiadni az EN 17206-ot, melynek címe: Szórakoztatótechnika. Színpadok és egyéb előadóművészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. Általános követelmények megfogalmazása (az alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével). A szabvány helyettesíti majd a CWA 15902-1:2008-at.

Egy új szabvány kidolgozását is programba vették, mely az alábbi címet viseli: Szórakoztatótechnika. Gyakorlati kódex. 5. rész: Emelő- és mozgató műveletek a rendezvényszervezésben. Ez a szabvány a tervezett szabványsorozat első része lesz, mely a gépek használatához ad útmutatót.

A CEN/TC 433 munkaprogramba vett egy további szabványt is Szórakoztatótechnika. Alumínium színpadi padozatok és -vázak tervezésének és gyártásának meghatározása címmel, mely általános biztonsági előírásokat tartalmaz a tervezésre, a kiválasztásra és a gyártásra vonatkozóan, illetve olyan színpadok tesztelésére is szolgál majd, melyek nem az épület részei, hanem különféle események (koncertek, színpadi előadások stb.) alkalmával használatosak.

EGYÉB SZABVÁNYTERVEZETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 2019-BEN

A CEN/TC 114 „Gépek biztonsága” műszaki bizottság a gépek biztonságának általános alapelveiről alkot szabványokat és más dokumentumokat, beleértve a terminológiát és a módszertant is. Szinte az összes kiadott szabványt az ISO/TC 199-cel együttműködve dolgozták ki, és a legtöbbjük megfelel a gépekről szóló irányelvnek (2006/42/EC).

A két bizottság szabványalkotó munkája utolsó fázisaként 2019 júliusában megjelentette az EN ISO 20607 Gépek biztonsága. Használati útmutató. Általános alapelvek című szabványt, melynek célkitűzése, hogy segítse a gyártókat azzal, hogy használati útmutatójuk megfeleljen a gépekről szóló irányelvnek. A szabvány követelményeket ír elő a használati útmutató tartalmát, szerkezetét és bemutatását illetően, figyelembe véve a gép életciklusának minden fázisát.

LABORATÓRIUMI, OPTIKAI ÉS PRECÍZIÓS MŰSZEREK (AZ ÜVEG KIVÉTELÉVEL)

A mérőműszerekkel, laboratóriumi és lézerberendezésekkel végzett tevékenységek részben felelnek meg a mérőműszerekről szóló irányelvnek (2014/32/EU). Ebben a vonatkozásban dolgozik a CEN/TC 237 „Gázmérők” műszaki bizottság az EN 14236 Ultrahangos háztartási gázmérők és az EN 12405-1 Gázmérők. Átszámító eszközök. 1. rész: Térfogat-átszámítás című szabványok felülvizsgálatán. A CEN/TC 176 „Hőmennyiségmérők” (MSZT/MB 323) műszaki bizottság ezenkívül a hőmennyiségmérők követelményeiről és ellenőrzéséről szóló EN 1434 szabványsorozat teljes körű felülvizsgálatát tervezi, hogy kiegészítse azt a terület új tudásanyagával, így naprakésszé téve a sorozatot.

A CEN/TC 318 „Hidrometria” műszaki bizottság tovább folytatja szabványalkotó munkáját az EN 17277 Hidrometria. Esőintenzitást mérő műszerek mérési követelményei és osztályzása című dokumentumon.

A CEN/TC 123  „Lézer és fotonika” (MSZT/MCS 208) műszaki bizottság az ISO/TC 172-vel együtt, az alábbi két szabvány felülvizsgálatát tervezi: EN ISO 14880-1:2019 Optika és fotonika. Mikrolencsék rendszerei. 1. rész: Szakszótár, melyet már ki is adtak, illetve EN ISO 11551 Optika és fotonika. Lézerek és lézerberendezések. Az optikai lézer alkotórészei abszorpciós tényezőjének vizsgálati módszere.

A CEN/TC 332 „Laboratóriumi berendezések” műszaki bizottság az új munkacsoporttal kiegészülve az EN 12469 Biotechnológia. A mikrobiológiai biztonsági fülkék teljesítménykövetelményei szabványt vizsgálja felül, hogy műszaki tartalmát tekintve korszerű legyen.

Az új CLC/TC 66xMérés biztonsága, ellenőrzés és laboratóriumi berendezések” műszaki bizottság, mely a CLC/SR 66 utódja, azon dolgozik, hogy elérjék a gépekről szóló irányelvnek (2006/42/EC) való megfelelőséget, ezért a gépek biztonságát érintő szempontokat beemelik az EN 61010 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai szabványsorozatba.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÉS MOTOROS ELEKTROMOS ESZKÖZÖK

Az elmúlt 30 évben a CEN/TC 144 „Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek” (MSZT/MB 324) műszaki bizottság számos szabványt alkotott a mezőgazdaság, az erdészet és a kertészet témakörében. A műszaki bizottság jelenleg 40 projekten dolgozik, melyek a gépek biztonságára és a kezelő védelmére irányulnak, tekintettel a környezet védelmére, valamint figyelembe veszik a technológiai fejlesztéseket és a hatékonyságot.

A bizottság ebben az évben többek között az alábbi dokumentumokon dolgozik:

  • Az EN 1853 Mezőgazdasági gépek. Pótkocsik. Biztonság című szabvány módosítása meghatározza annak követelményeit, hogy egy billenős pótkocsi stabilitását megemelt helyzetben megmérhessük. Ezenkívül a felülvizsgálat alatt lévő EN 13525 Erdészeti gépek. Faaprító gépek. Biztonság a stabilitást befolyásoló tényezőket, a lejtő szögét, a talaj állapotát és a felaprított anyag méretét tárgyalja.
  • Az EN ISO 4254-1 Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények című szabvány a láthatóság követelményeinek általános keretrendszerét adja meg. A szabványmódosítás a kezelő közvetett és közvetlen láthatóságát hangsúlyozza.
  • A műszaki bizottság az ISO/TC 23-mal együttműködve felülvizsgálja továbbá az EN ISO 25119 Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei szabványsorozat részeit. A négy részből álló sorozat korszerűsítése során figyelembe veszik a gépekben alkalmazott új technológiákat, melyek segítik a kezelőket érintő kockázati tényezők előrejelzését.

A CLC/TC 116 „Villamos motoros szerszámok biztonsága” műszaki bizottság egyik fő célkitűzésének azt tekinti, hogy szabványai megfeleljenek a gépekről szóló irányelvnek.  2019-ben a bizottság folytatja szabványalkotó munkáját számos harmonizált szabványon, melyek a villamos kéziszerszámok, hordozható szerszámok, pázsit- és kertművelő gépek biztonságával foglalkoznak, pl. EN IEC 62841-2-3:2018 Köszörűgépek, tárcsás polírozógépek és tárcsás csiszológépek kiegészítő követelményei és EN 62841-3-7:2018 Hordozható falfűrészek kiegészítő követelményei.

IPARI GÉPEK ÉS FELVONÓK

A CEN/TC 147 „Daruk. Biztonság” (MSZT/MB 315) által munkaprogramba vett, gépekről szóló irányelvvel összhangban lévő FprEN 17076 Toronydaruk. Ütközésgátló rendszerek. Biztonsági követelmények szabványtervezet kidolgozása az utolsó fázisába lépett, valamint kidolgozás alatt van egy új műszaki specifikáció is (Daruk. Rakodódaruk és munkaállványok közötti interfész), mely meghatározza a munkaállvány darukhoz való biztonságos illeszkedését, illetve használati utasítást is ad.

Ebben az évben a CEN/TC 145Műanyag- és gumiipari gépek” műszaki bizottság a gépekről szóló irányelvre támaszkodva befejezi az EN 1612 Reaktív anyagokat fröccsöntéssel feldolgozó gépek és üzemek biztonsági követelményeire vonatkozó szabvány, valamint az EN 12012-4 Műanyag- és gumiipari gépek. Aprítógépek. 4. rész: Agglomerátorok biztonsági követelményei című szabvány kidolgozását.

A CLC/TC 44X „Gépek biztonsága. Elektrotechnikai szempontok” műszaki bizottság folytatja a prEN IEC 62061 Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága és a gépekről szóló irányelv összehangolását, valamint két módosítás kiadását tervezi:

  • EN 61496-1:2013/A1 Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok;
  • EN 61496-2:2013/A1 Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 2. rész: Aktív optoelektronikus védőeszközzel (AOPD) ellátott berendezések egyedi követelményei.

A CEN/TC 271Felületkezelő gépek. Biztonság” műszaki bizottság a gépekről szóló irányelv alapján felülvizsgálja az EN 12921 Ipari termékek felületét folyadékokkal vagy gőzökkel tisztító és előkezelő gépek című szabványt.

A CEN/TC 422Oldalponyvás szellőztetőrendszer. Biztonság” műszaki bizottság befejezi első szabványát, az EN 17088-at, melynek címe azonos a bizottság nevével. A dokumentum a gazdasági épületeken használt, környezetvédelmi ellenőrzésre szánt oldalponyvás szellőztetőrendszer használatával kapcsolatos biztonsági szempontokat, teljesítményt és fenntarthatóságot adja meg. E szabvány alkalmazásának célja a gazdaságban dolgozók munkabiztonságának növelése.

A CEN/TC 10 „Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák” (MSZT/MB 314) két teljesen új szabvány kidolgozását kezdi meg. Az egyik az EN 81-44 Szélturbinák emelőberendezései, mely a szélturbina területén a meghatalmazott dolgozók biztonságos közlekedésének feltételeit sorolja fel , a másik pedig az EN 81-76 Liftet használó mozgássérült személyek evakuálása című szabvány, mely meghatározza a mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott segítségnyújtás speciális követelményeit. A bizottság az ISO/TC 178-vel együttműködve az alábbi két fontos szabványt is felülvizsgálja:

  • EN 81-20 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók;
  • EN 81-50 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai.

BÁNYÁSZATI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

A CEN/TC 196 „Bányászati gépek és felszerelések. Biztonság” műszaki bizottság az EN 1804 Bányagépek. Hidraulikus födémtámaszok biztonsági követelményei sorozat felülvizsgálatát fogja befejezni idén a gépekről szóló irányelv alapján. Az 1. és 2. rész a vizsgálati eljárások gyakorlati követelményeit, míg a 3. rész az elektrohidraulikus vezérlőrendszerek előírásait tartalmazza, így reflektálva a technológiai újításokra. A sorozat részei:

  • EN 1804-1 A támasztóegység kivitele és általános követelményei;
  • EN 1804-2 Talp és emelőhenger;
  • EN 1804-3 Hidraulikus és elektrohidraulikus vezérlőrendszerek.

TARTÁLYOK, VÍZGYŰJTŐK ÉS NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK

A CEN folytatja a nyomástartó edények szabványosítási munkáinak támogatását, ideértve a több mint 200 harmonizált szabvány felülvizsgálatát és gondozását, segítve a nyomástartó berendezésekre vonatkozó  EU-irányelv (2014/68/EU) alkalmazását.

A CEN/TC 54 „Nem fűtött nyomástartó edények” (MSZT/MB 318) műszaki bizottság elkészíti az EN 13445 sorozat Nem fűtött nyomástartó edények új verzióját, míg a CEN/TC 267 „Ipari cső- és csővezetékek” (MSZT/MB 325) műszaki bizottság az EN 13480 Fémből készült ipari csővezetékek sorozat módosításain, a CEN/TC 269Nagy vízterű és vízcsöves kazánok(MSZT/MB 318) műszaki bizottság pedig az EN 12953 Nagy vízterű kazánok sorozaton dolgozik tovább. Más műszaki bizottságok a karimákat, nyomásellenőrzést és kúszási tényezőket tárgyaló szabványokat dolgozzák ki.

Az egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó EU-irányelvnek (2014/29/EU) való megfelelőség érdekében a CEN/TC 54 az EN 286 sorozat Nem fűtött, levegőt vagy nitrogént tartalmazó, egyszerű nyomástartó edények első 4 részének felülvizsgálatát kezdi meg.

 

Zajdon Anna

2019. augusztus

Kapcsolat

Szabó József

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!