dr. Kovács Oszkár: Létesítményi informatikai hálózatok

„Napjainkban az informatika és a kommunikációs technológia fejlődése újabb lendületet kap azáltal, hogy megújul a mobil kommunikáció, és olyan fejlett informatikai technológiákkal társul, mint az intelligens épületek vagy a rádiófrekvenciás azonosítás. Ennek során megújul az infokommunikációs infrastruktúra. A fejlett technológiák bevezetése nemcsak nagy mennyiségű, de újszerű, bonyolult mérnöki feladat. Ahhoz, hogy a megújuló infrastruktúra megfeleljen a kor követelményeinek, a mérnöki ismeretek továbbfejlesztése is szükséges.”

2019-ben jelent meg dr. Kovács Oszkár új szakkönyve Létesítményi informatikai hálózatok címmel az Antók Mérnöki Iroda Kft. kiadásában, mely „egységes szerkezetben tárgyalja a létesítményeken belüli informatikai és hálózati rendszerek elvi és gyakorlati tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos mérnöki feladatokat. Egyrészt nemzetközi szabványok specifikációira, másrészt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva konkrét útmutatást ad a témával foglalkozó szakmagyakorló mérnökök számára.”

A könyv fő célkitűzése, hogy „összefoglalja a fent meghatározott tématerületre vonatkozó azon fő lexikális műszaki-mérnöki ismereteket, amelyek a létesítményi informatikai rendszerek és hálózatok tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek.”

„A könyv elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt hasznos lehet. Főleg olyan villamosmérnökök számára hasznos, akik a létesítményi infokommunikációs infrastruktúra tervezését, megvalósítását, ill. üzemeltetését végzik vagy irányítják. Ugyanakkor más szakágakkal foglalkozó mérnökök számára is hasznos lehet, ha betekintést kapnak ezen speciális terület fontos mérnöki kérdéseiben.”

Tartalom:

1.1. A létesítmény
1.2. A létesítmény életciklusa
1.3. A létesítmény infokommunikációs infrastruktúrája
1.4. Alkalmazásspecifikus alrendszerek és jellemzők

2.1. Általános architektúrális kérdések
2.2. Gyakorlati architektúrális elrendezések
2.3. LAN hálózati architektúra
2.4. Szabványos LAN architektúra
2.5. Alkalmazási informatikai rendszerek

3.1. Szabványok alkalmazása
3.2. Alapfogalmak
3.3. Fizikai infrastruktúra
3.4. Vezetékes hálózati technológiák
3.5. Vezeték nélküli hálózati technológiák
3.6. Alkalmazási informatikai rendszerek

4.1. A tervezés módszertani (eljárási) kérdései
4.2. Építészeti tervezés
4.3. Rendszertechnikai tervezés
4.4. Alkalmazástechnikai informatikai rendszerek tervezése
4.5. Adatközpont-tervezés
4.6. Speciális alkalmazástechnikai rendszerek tervezése
4.7. Hálózati platform tervezés
4.8. Vezetékezés tervezése
4.9. Vezeték nélküli alrendszerek tervezése
4.10. Gyakorlati kérdések a tervezés során

5.1. A projekt szereplői
5.2. A projekt előkészítése
5.3. Projektmegvalósítás
5.4. Építés
5.5. Szerelés
5.6. Átadás – átvétel
5.7. Beüzemelés, próbaüzem
5.8. Betanítás

6.1. A létesítmény üzemeltetése
6.2. Az infokommunikációs infrastruktúra üzemeltetés specifikus kérdései
6.3. Informatikai üzemeltetés a gyakorlatban

Irodalomjegyzék
Fogalommeghatározások
Rövidítések
Tárgymutató

A teljes tartalomjegyzék itt olvasható

„dr. Kovács Oszkár”A szerző:

dr. Kovács Oszkár okleveles villamosmérnök, műszaki doktor, infokommunikációs szakértő. A Magyar Mérnöki Kamara tisztségviselője.

A 438 oldalas szakkönyv megvásárolható az alábbi oldalon keresztül:

http://tavkozles.superwebaruhaz.hu/letesitmenyi-informatikai-halozatok--dr-kovacs-oszkar-t644878

Nagy Gábor

2019. július