Elektromágneses összeférhetőség

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. július 1-jén közzétette az alábbi öt, korábban jóváhagyó közleménnyel (angol nyelven) bevezetett európai szabvány magyar nyelvű kiadását.

MSZ EN 55032:2015 Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)

Ez a szabvány a legfeljebb 600 V effektív értékű névleges váltakozó vagy egyenfeszültségről táplált multimédia-készülékek két osztályára vonatkozik (A és B osztály), melyekbe beletartoznak az elsődlegesen professzionális használatra szánt multimédia-készülékek is. A szabvány a rádióspektrum megfelelő szintű védelmét szolgáló követelményeket tartalmazza, melyek lehetővé teszik a rádiószolgálatok tervezett működését a 9 kHz és a 400 GHz közötti frekvenciatartományban, valamint az ehhez szükséges mérések reprodukálhatóságát biztosító eljárásokat határozza meg. A helyszíni értékelésre vonatkozó vizsgálati követelmények nem tartoznak e szabvány alkalmazási területéhez. Az e szabvány szerinti sugárzottzavar-kibocsátási követelmények nem vonatkoznak az ITU által meghatározott rádióadókból származó szándékos adásokra, sem az ezekkel a szándékos adásokkal kapcsolatos bármilyen hamis (zavar)kibocsátásokra.

MSZ EN 61000-4-10:2017 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-10. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-10:2016)

Az MSZ EN 61000 szabványsorozat e része a középfeszültségű és a nagyfeszültségű alállomásokon fellépő csillapodó rezgésű mágneses tér zavaró hatásának kitett berendezések zavartűrési követelményeit, vizsgálati módszereit és az ajánlott vizsgálati szintek tartományát írja elő.

E szabvány célja egy olyan egységes és reprodukálható eljárás megadása, amellyel megállapítható a középfeszültségű és a nagyfeszültségű alállomások villamos és elektronikus berendezéseinek csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrése. A vizsgálat elsősorban a nagyfeszültségű alállomásokon telepítendő elektronikus berendezésekre alkalmazható. E szabvány az erőművek, kapcsolókészülékek és okos hálózatok esetében is alkalmazható, amit a termékbizottságoknak ajánlatos megfontolniuk.

E szabvány meghatározza:

 • a vizsgálati szintek tartományát;
 • a vizsgálóberendezéseket;
 • a vizsgálati elrendezéseket;
 • a vizsgálati eljárásokat.

MSZ EN 61000-4-12:2018 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lecsengő hullámmal (ring wave) szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-12:2017)

Ez a szabvány a közcélú és a nem közcélú hálózatokról táplált villamos és elektronikus berendezéseknek a kisfeszültségű táp-, szabályozó/vezérlő és jelvonalain üzemi körülmények között fellépő lecsengő hullámokkal szembeni zavartűrési követelményeivel és vizsgálati módszereivel foglalkozik.

E szabvány tárgya egy olyan közös hivatkozási alap létrehozása, amelynek segítségével értékelhető a villamos és elektronikus berendezések lecsengő hullámmal szembeni zavartűrése. A szabvány szerinti következetes vizsgálati módszer a berendezések vagy a rendszerek meghatározott jelenséggel szembeni zavartűrésének értékelését írja le.

Ez a szabvány meghatározza:

 • a vizsgálófeszültség és -áram hullámalakját;
 • a vizsgálati szintek tartományait;
 • a vizsgálóberendezést;
 • a vizsgálati elrendezéseket;
 • a vizsgálati eljárásokat.

MSZ EN 61000-4-29:2002 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-29. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Egyenáramú bemeneti tápkapu feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének vizsgálata (IEC 61000-4-29:2000)

Az MSZ EN 61000-4-29 a villamos és elektronikus berendezések egyenáramú bemeneti tápkapuinak feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésére határoz meg vizsgálati módszereket, és a berendezések külső egyenáramú hálózatokkal táplált kisfeszültségű egyenáramú tápkapuira vonatkozik.

E szabvány célja, hogy egy általános és reprodukálható hivatkozási alapot hozzon létre a villamos és az elektronikus berendezések egyenáramú bemeneti tápkapuin fellépő feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének vizsgálatára.

E szabvány meghatározza:

 • a vizsgálati szintek tartományát;
 • a vizsgálógenerátort;
 • a vizsgálati elrendezést;
 • a vizsgálati eljárást.

A szabvány a bemeneti tápkapuk egyenáramú táplálásának hullámosságára nem vonatkozik. Ezzel az MSZ EN 61000-4-17 foglalkozik.

MSZ EN 62110:2010 Váltakozó áramú villamosenergia-rendszerek által keltett villamos és mágneses terek szintjei. A lakossági expozícióra vonatkozó mérési eljárások (IEC 62110:2009)

Ez az európai szabvány a váltakozó áramú villamosenergia-rendszerek által létrehozott villamos és mágneses terek szintjének mérési eljárásait határozza meg az emberi testre gyakorolt expozíciós szintek értékelése céljából. A szabvány tárgya a lakossági expozíció a lakóhelyi környezetben és a lakosság számára hozzáférhető területeken, illetve alapvető eljárásokat ad meg a terek méréséhez és az emberi expozícióra vonatkozóan a térnek a teljes emberi testre vonatkoztatott térbeli átlagának megfelelő érték meghatározásához. E szabvány nem vonatkozik az egyenáramú villamosenergia-átviteli rendszerekre, valamint a foglalkozás körében fellépő expozícióra, például a villamosenergia-rendszerek üzemeltetésével és/vagy karbantartásával kapcsolatban. Ilyen expozíció léphet fel az elosztó vagy átviteli alállomáson, erőműben, földkábelek aknájában vagy kábelalagútjában, illetve a távvezetéki oszlopon végzett munka során.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Nagy Gábor

2019. július

Kapcsolat

Nagy Gábor​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 847  Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

MSZT/MB 849 Az elektromágneses terek és sugárzás élettani hatása

IEC/TC 77 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

IEC/TC 106 Az emberi szervezetre ható villamos, mágneses és elektromágneses terek értékelési módszerei

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!