Egészségkockázatok munka közben
Az MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 szabvány bemutatása

 

Szakmai fórum, 2019. szeptember 26. (csütörtök)

A fórum célja:

A résztvevők tájékoztatása arról, hogyan lehet csökkenteni a géppel kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő egészségkockázatokat és javítani e tevékenységek minőségét, hatékonyságát.

Az Európai Unió munkavállalóinak kb. egyharmada fájdalmas vagy fárasztó testtartásban dolgozik a munkanap több mint felében, és az összes munkavállaló közel 50%-ának kell rövid, ismétlődő feladatot végeznie, mely gyakran okoz fájdalmat vagy igen fárasztó. A fájdalom és a fáradtság váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez, teljesítménycsökkenéshez, testtartási és mozgáskoordinációs problémákhoz vezethetnek. Ez utóbbi növelheti a hibák számát, minőségromlást eredményezhet, és veszélyhelyzetek is kialakulhatnak.

Az MSZT 2019. június 1-jén magyarul is kiadta az MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése szabványt, amelynek megjelenését a ViveLab Ergo Kft. támogatta, a munkaanyagok véleményezésében az MSZT/MCS 209 Munkavédelem munkacsoport tagjai vettek részt.

Ez a dokumentum útmutatást ad a géppel kapcsolatos, azaz az összeszerelés, az üzembe helyezés, a működtetés, a beállítás, a karbantartás, a tisztítás, a javítás, a szállítás és a szétszerelés közbeni testtartások és mozgások okozta egészségkockázatok felméréséhez és befolyásolásához. A kockázatfelmérés követelményeinek részletezésekor számos ábrát, ezeken belül több zónát használ a törzs, a felkar, a fej, a nyak, valamint az egyéb testrészek tényleges testtartásainak és mozgásainak elemzésére. E zónáknak és a mozgás gyakoriságának táblázatos formában való feltüntetése lehetőséget ad az elemzés eredményének rögzítésére, illetve a három minősítési csoport egyikébe való besorolásra: elfogadható, feltételesen elfogadható és elfogadhatatlan.

A gép tervezőjének nagy felelőssége van abban, hogy megelőzze a fájdalmas vagy fárasztó testtartásokat és mozdulatokat. A szabványt ezért a munkavédelmi szakemberek mellett az ezen a területen dolgozó mérnököknek is ajánljuk.

A fórum résztvevői az MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 tartalmi ismertetésén túl megismerhetik a szabványok alkalmazásával kapcsolatos előírásokat, a munkavédelmi hatóság tapasztalatait, ergonómiai elméleti áttekintést és gyakorlati ergonómiai értékelést kapnak. Bemutatunk egy már használatban lévő munkaállomást, ismertetjük továbbá az ott végzett munkafolyamat vizsgálatát, a szabványnak való megfelelés ellenőrzését a munkaállomások tervezése során és még sok más érdekességre is kitérünk a programnak megfelelően.

Az előadók az MSZT/MCS 209 nemzeti szabványosító munkacsoport tagjai, akik részt vettek a szabvány véleményezésében, és a munkájuk, oktatási tevékenységük során megszerzett ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák. A fórum lezárásaként lehetőség nyílik a velük való szakmai eszmecserére is.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Részvételi díj:

MSZT-tag 14 000 Ft/fő (+ áfa)
nem MSZT-tag  16 000 Ft/fő (+ áfa)

 

A fórum minden befizetett résztvevője a fórum témájához kapcsolódó szabvány 1 példányának megvásárlása esetén 10% kedvezményt kap.


Tervezett program
Jelentkezési lap
Szabványmegrendelő lap

További információ:
Czimer Gáborné, szabványosító menedzser
e-mail: g.czimer@mszt.hu
tel.: 06-1-456-6931